งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เปรียบเทียบราคาน้ำตาลทรายแต่ละช่วงการค้า จากต้นทาง - ปลายทาง ณ สัปดาห์ที่ 3 ของเดือน กุมภาพันธ์ 2553 1. ราคาควบคุม ณ สถานที่ขายส่ง ( ยี่ปั๊ว ) จำนวนตั้งแต่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เปรียบเทียบราคาน้ำตาลทรายแต่ละช่วงการค้า จากต้นทาง - ปลายทาง ณ สัปดาห์ที่ 3 ของเดือน กุมภาพันธ์ 2553 1. ราคาควบคุม ณ สถานที่ขายส่ง ( ยี่ปั๊ว ) จำนวนตั้งแต่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เปรียบเทียบราคาน้ำตาลทรายแต่ละช่วงการค้า จากต้นทาง - ปลายทาง ณ สัปดาห์ที่ 3 ของเดือน กุมภาพันธ์ 2553 1. ราคาควบคุม ณ สถานที่ขายส่ง ( ยี่ปั๊ว ) จำนวนตั้งแต่ 6 กส. หรือ 300 กก. ขึ้นไป 1. น้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์  ไม่รวมภาชนะบรรจุ 1,104.75 บาท  รวมภาชนะบรรจุ 1,139.75 บาท 2. น้ำตาลทรายขาว ( เกรด 1,2)  ไม่รวมภาชนะบรรจุ 1,051.25 บาท  รวมภาชนะบรรจุ 1,086.25 บาท 3. น้ำตาลทรายขาว ( เกรด 3)  ไม่รวมภาชนะบรรจุ 1,038.00 บาท  รวมภาชนะบรรจุ 1,073.00 บาท 2. ราคาขายส่งที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซื้อจริง 1. น้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ (25 กก./ กส.)  ไม่รวมภาชนะบรรจุ 587 - 625 บาท  รวมภาชนะบรรจุ - บาท 2. น้ำตาลทรายขาว ( เกรด 1,2)  ไม่รวมภาชนะบรรจุ 1,190 – 1,200 บาท  รวมภาชนะบรรจุ - บาท 3. น้ำตาลทรายขาว ( เกรด 3)  ไม่รวมภาชนะบรรจุ - บาท  รวมภาชนะบรรจุ - บาท ต่อหน้า 2

2 3. ราคาควบคุมขายปลีก ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล 1. น้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์  ไม่รวมภาชนะบรรจุ 22.85 บาท  รวมภาชนะบรรจุ 23.60 บาท 2. น้ำตาลทรายขาว ( เกรด 1,2)  ไม่รวมภาชนะบรรจุ 21.85 บาท  รวมภาชนะบรรจุ 22.60 บาท 3. น้ำตาลทรายขาว ( เกรด 3)  ไม่รวมภาชนะบรรจุ 21.35 บาท  รวมภาชนะบรรจุ 22.10 บาท 4. ราคาขายปลีก ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1. น้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์  ไม่รวมภาชนะบรรจุ - บาท  รวมภาชนะบรรจุ 23.50 – 26.00 บาท 2. น้ำตาลทรายขาว ( เกรด 1,2)  ไม่รวมภาชนะบรรจุ - บาท  รวมภาชนะบรรจุ 25 - 27 บาท 3. น้ำตาลทรายขาว ( เกรด 3)  ไม่รวมภาชนะบรรจุ - บาท  รวมภาชนะบรรจุ - บาท 4. ราคาขายปลีกที่ หมู่บ้านมูด่อง พม่า 1. น้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์  ไม่รวมภาชนะบรรจุ - บาท  รวมภาชนะบรรจุ - บาท 2. น้ำตาลทรายขาว ( เกรด 1,2)  ไม่รวมภาชนะบรรจุ - บาท  รวมภาชนะบรรจุ 27 บาท 3. น้ำตาลทรายขาว ( เกรด 3)  ไม่รวมภาชนะบรรจุ - บาท  รวมภาชนะบรรจุ - บาท เปรียบเทียบราคาน้ำตาลทรายแต่ละช่วงการค้า จากต้นทาง - ปลายทาง ณ สัปดาห์ที่ 3 ของเดือน กุมภาพันธ์ 2553 สำนักงานการค้าภายในจังหวัด ประจวบคีรีขันธ์

3 ราคาขายส่ง ณ โรงงานผลิต ( กระสอบ 50 กก.) ราคาขายส่ง ณ สถานที่จำหน่ายผู้ขายส่ง ( ยี่ปั๊ว ) จำนวนตั้งแต่ 6 กระสอบ หรือ 300 กก. ขึ้นไป ราคาขายปลีกในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ( บาท / กก.) 1. น้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ ไม่รวมภาชนะบรรจุ 1,070 บาท รวมภาชนะบรรจุ 1,105 บาท 2. น้ำตาลทรายขาว ( เกรด 1,2,3) ไม่รวมภาชนะบรรจุ 1,016.50 บาท รวมภาชนะบรรจุ 1,051.50 บาท 1. น้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ ไม่รวมภาชนะบรรจุ 1,104.75 บาท รวมภาชนะบรรจุ 1,139.75 บาท 2. น้ำตาลทรายขาว ( เกรด 1,2) ไม่รวมภาชนะบรรจุ 1,051.25 บาท รวมภาชนะบรรจุ 1,086.25 บาท 3. น้ำตาลทรายขาว ( เกรด 3) ไม่รวมภาชนะบรรจุ 1,038.00 บาท รวมภาชนะบรรจุ 1,073.00 บาท 1. น้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ ไม่รวมภาชนะบรรจุ 22.85 บาท รวมภาชนะบรรจุ 23.60 บาท 2. น้ำตาลทรายขาว ( เกรด 1,2) ไม่รวมภาชนะบรรจุ 21.85 บาท รวมภาชนะบรรจุ 22.60 บาท 3. น้ำตาลทรายขาว ( เกรด 3) ไม่รวมภาชนะบรรจุ 21.35 บาท รวมภาชนะบรรจุ 22.10 บาท เปรียบเทียบราคาน้ำตาลทรายในแต่ละช่วงการค้า ตามประกาศ กกร. เรื่องกำหนดราคาและหลักเกณฑ์เงื่อนไข ในการจำหน่ายน้ำตาลทราย ปี 2552 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2552

4 ลำดั บ ชื่อ / ที่อยู่ชื่อสถานที่รับ น้ำตาลทราย ชื่อยี่ปั๊วที่สั่งซื้อน้ำตาลทรายสัดส่วนการจำหน่ายน้ำตาลทราย (%) ร้านค้า ปลีก ผู้ใช้ย่อยผู้ค้าจังหวัด อื่น 1 หจก. ปราณสหกิจ 3/0-2 หมู่ 2 ต. เขาน้อย อ. ปราณบุรี จ. ประจวบฯ โทร. 032-621536  กลุ่มโรงงานน้ำตาลไทย รุ่งเรือง จ. กาญจนบุรี  ห้างซีเจ สาขาโพธาราม จ. ราชบุรี  ร้านอิศราภัณฑ์ ( ตั้งเซ่งหลี ) ตลาด บ้านกรูด ต. ธงชัย อ. บางสะพาน จ. ประจวบฯ 8020 - 2 ร้านอิศราภัณฑ์ ( ตั้งเซ่งหลี ) 215 ตลาดบ้านกรูด ต. ธงชัย อ. บางสะพาน จ. ประจวบฯ โทร. 032- 695033-4, 081-8048022  โรงงานน้ำตาลวังขนาย จ. สุพรรณบุรี สั่งซื้อผ่าน บริษัท ครีเดนซ์ จำกัด  หจก. เฮ่งจูฮง ท่าเตียน กรุงเทพฯ 9010- 3 ร้านว่องบริการ 4/6 หมู่ 9 ถ. สุขาภิบาล ต. ทับสะแก อ. ทับสะแก จ. ประจวบฯ โทร.032-671898 -  ร้านอิศราภัณฑ์ ( ตั้งเซ่งหลี ) ตลาด บ้านกรูด อ. บางสะพาน  ผู้ค้าส่งในจังหวัดนครสวรรค์ 6040- 4 ร้านประจวบพาณิชย์ 125 ถ. ก้องเกียรติ อ. เมือง จ. ประจวบ โทร. 032-641125 -  ร้านอิศราภัณฑ์ ( ตั้งเซ่งหลี ) ตลาด บ้านกรูด อ. บางสะพาน  หจก. ปราณสหกิจ อ. ปราณบุรี 50 - หมายเหตุ : ผู้ประกอบการค้า ลำดับที่ 1 และ 2 เป็นยี่ปั๊ว ลำดับที่ 3 และ 4 เป็นผู้ค้าส่ง ข้อมูลรายชื่อยี่ปั๊ว / ผู้ค้าส่ง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์


ดาวน์โหลด ppt เปรียบเทียบราคาน้ำตาลทรายแต่ละช่วงการค้า จากต้นทาง - ปลายทาง ณ สัปดาห์ที่ 3 ของเดือน กุมภาพันธ์ 2553 1. ราคาควบคุม ณ สถานที่ขายส่ง ( ยี่ปั๊ว ) จำนวนตั้งแต่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google