งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชั้นที่ 3 01.3.01 ห้องพักครู ม.4 1302 13051304 1303 13061307 1203 1202 1204120512061207 ห้องแนะแนว ห้องน้ำหญิงห้องน้ำชาย ( อาคาร 1) อาคารเซนต์คาเบรียล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชั้นที่ 3 01.3.01 ห้องพักครู ม.4 1302 13051304 1303 13061307 1203 1202 1204120512061207 ห้องแนะแนว ห้องน้ำหญิงห้องน้ำชาย ( อาคาร 1) อาคารเซนต์คาเบรียล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชั้นที่ ห้องพักครู ม ห้องแนะแนว ห้องน้ำหญิงห้องน้ำชาย ( อาคาร 1) อาคารเซนต์คาเบรียล ( ใช้ 12 ห้องสอบ ) ตั้งแต่ห้อง 1202 – 1307 ชั้นที่ ห้องพักครู ม.4 ห้องพักครูจีน / ญี่ปุ่น ห้อง ประชาสัมพันธ์ ว่าง

2 ( อาคาร 2) อาคารอิลเดอฟองโซ ( 14 ห้อง สอบ ) ใช้ห้องสอบ ตั้งแต่ห้อง ห้องน้ำครู หญิง ห้องน้ำครู ชาย Small Class ภาษาจีน ห้องพักครู ม.5 – ม ว่าง ห้องพักรับ ประทานกาแฟ ( ) หมายเหตุ : ห้องเรียนกว้าง X ยาว = (8 X 4) หมายเหตุ : ห้องปฏิบัติงานกว้าง X ยาว = (8 X 12) ร้าน ถ่าย เอกสาร ชั้น 1 ชั้น 2 ชั้น 3

3 ห้องพักครู ม.3, ม.2 ห้องวิทยาศาสตร์ ห้องพักครู วิทยาศาสตร์ ห้องวิทยาศาสตร์ ห้อง พักครูจีน ห้องสื่อ การเรียนการสอน Bell 1Bell 2Bell 5Bell 3 ห้องเรียนภาษาจีน 2 ห้องเรียนภาษาจีน 3 Bell 7 Bell 4 Bell 6 ห้องเรียนภาษาจีน 1 ห้องพักครู Small Class ห้องหัวหน้างาน ห้องพักครู Bell คอมฯ คอมฯ คอมฯ คอมฯ คอมฯ ม ชั้น 1 ชั้น 2 ชั้น 3 ชั้น 4 ห้องเรียน 8 X 10 เมตร ห้องเรียนภาษาจีน 4 Small Class 1 ป.6/ ( อาคาร 4) อาคารอัสสัมชัญ 4 ชั้น ใช้ 31 ห้องสอบ ตั้งแต่ห้อง ห้องพักครู ม.1, ม.2, ป

4 แผนผังห้องสอบ มงฟอร์ต ห้อง สอบ 5106/1 – 5106/2 ห้องกรียอง รับรอง ห้องดนตรีไทย ทางลง ทางขึ้น 5 ทางลง 5106/15106/2

5 เวที แผนผังห้องสอบ แถว ๆละ 15 ที่นั่ง ทาง ออก ทางเข้า ทาง ออก เวที

6 บ้านพัก ภราดา สนามบาส พุทธมณฑลสาย 3 สนามฟุตบอล ( ที่จอดรถชั่วคราว ) ประตู 4 แผนผังการจราจร โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ลาน จอด รถตู้ ร. ร. ที่ทำการ รถตู้ ร. ร. เซนต์ มาร์ติน เซนต์ โยเซฟ EP เซนต์ แมรี่ ห้อง น้ำ ยอห์น แมรี่ แม่พระ อาคาร 5 หอประชุม หลุยส์ มารี สนามหญ้า รัตนบรรณาคาร อาคาร 4 อาคาร อัสสัมชัญ อาคาร ราฟาแอล สระว่ายน้ำ เทิดเทพรัตน์ ’36 ลานจอด รถ ผู้ปกครอ ง ห้องน้ำ เบเกอรี่ ห้องการงาน ( ไฟฟ้า ) สวน กาญจนาภิเษก กรงนก ใหญ่ สวน สมุนไพร บ้านพัก ครูต่างชาติ โดม พื้นที่ก่อสร้างอาคาร เรียน ม. ปลาย ประตู 1 ประตู 2 ประตู 3 ประตู 6 หมายเหตุ : หมายถึงการปิดเส้น การจราจรชั่วคราว ประตู 5 โรงพยา บาล ราช พิพัฒน์ อาคาร 2 อิลเดอ ฟองโซ อาคาร 1 เซนต์ คาเบรียล ปิด การจราจ ร


ดาวน์โหลด ppt ชั้นที่ 3 01.3.01 ห้องพักครู ม.4 1302 13051304 1303 13061307 1203 1202 1204120512061207 ห้องแนะแนว ห้องน้ำหญิงห้องน้ำชาย ( อาคาร 1) อาคารเซนต์คาเบรียล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google