งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนะนำภาษาที่ใช้ในการ เขียนเว็บไซต์ และระบบฐานข้อมูล ชายชาญ กุศลจิตกรณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนะนำภาษาที่ใช้ในการ เขียนเว็บไซต์ และระบบฐานข้อมูล ชายชาญ กุศลจิตกรณ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนะนำภาษาที่ใช้ในการ เขียนเว็บไซต์ และระบบฐานข้อมูล ชายชาญ กุศลจิตกรณ์

2 Website หน้าเว็บ (Web page) หลาย ๆ หน้า ที่ ประกอบไปด้วย ข้อมูล รูปภาพ เสียง และ วิดีโอ ในเว็บไซต์หนึ่งจะมีเว็บเพจหลายๆ หน้า เปรียบเสมือนกับหน้าหนังสือในหนึ่งเล่มที่ ถูกแบ่งเป็นหน้าๆ ส่วนจะมีกี่หน้านั้นก็จะ ขึ้นอยู่กับเนื้อหาของแต่ละเว็บไซต์นั้น

3 ชนิดของ Website Static website –HTML Dynamic website –Client-side JavaScript, DHTML, Flash –Server-side PHP, Perl, ASP, ASP.NET, JSP, ColdFusion, CGI –client and server side AJAX

4

5 Web 2.0 มีลักษณะส่งเสริมให้เกิดการแบ่งปันข้อมูล การพัฒนาในด้านแนวความคิดและการ ออกแบบ รวมถึงการร่วมสร้างข้อมูลในโลก ของอินเทอร์เน็ต แนวคิดเหล่านี้นำไปสู่การ พัฒนาและการปฏิวัติรูปแบบเทคโนโลยีที่ นำไปสู่เว็บเซอร์วิส (Web Service) หลาย อย่าง

6

7 Database Database = กลุ่มของข้อมูลซึ่ง เกี่ยวข้องกัน Database Management System - DBMS ( ระบบจัดการฐานข้อมูล ) = Software ที่ใช้ในการจัดการข้อมูลให้ สามารถใช้ร่วมกันจากหลาย processes ของผู้ใช้อย่างมี ประสิทธิภาพ

8 วิวัฒนาการของระบบฐานข้อมูล

9 องค์ประกอบของระบบจัดการ ฐานข้อมูล

10 Web Server


ดาวน์โหลด ppt แนะนำภาษาที่ใช้ในการ เขียนเว็บไซต์ และระบบฐานข้อมูล ชายชาญ กุศลจิตกรณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google