งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนะนำภาษาที่ใช้ในการเขียนเว็บไซต์ และระบบฐานข้อมูล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนะนำภาษาที่ใช้ในการเขียนเว็บไซต์ และระบบฐานข้อมูล"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนะนำภาษาที่ใช้ในการเขียนเว็บไซต์ และระบบฐานข้อมูล
แนะนำภาษาที่ใช้ในการเขียนเว็บไซต์ และระบบฐานข้อมูล ชายชาญ กุศลจิตกรณ์

2 Website หน้าเว็บ (Web page) หลาย ๆ หน้า ที่ประกอบไปด้วย ข้อมูล รูปภาพ เสียง และวิดีโอ ในเว็บไซต์หนึ่งจะมีเว็บเพจหลายๆ หน้า เปรียบเสมือนกับหน้าหนังสือในหนึ่งเล่มที่ถูกแบ่งเป็นหน้าๆ ส่วนจะมีกี่หน้านั้นก็จะขึ้นอยู่กับเนื้อหาของแต่ละเว็บไซต์นั้น

3 ชนิดของ Website Static website Dynamic website HTML Client-side
JavaScript , DHTML , Flash Server-side PHP, Perl, ASP, ASP.NET, JSP, ColdFusion , CGI client and server side AJAX

4

5 Web 2.0 มีลักษณะส่งเสริมให้เกิดการแบ่งปันข้อมูล การพัฒนาในด้านแนวความคิดและการออกแบบ รวมถึงการร่วมสร้างข้อมูลในโลกของอินเทอร์เน็ต แนวคิดเหล่านี้นำไปสู่การพัฒนาและการปฏิวัติรูปแบบเทคโนโลยีที่นำไปสู่เว็บเซอร์วิส (Web Service) หลายอย่าง

6

7 Database Database = กลุ่มของข้อมูลซึ่งเกี่ยวข้องกัน
Database Management System - DBMS (ระบบจัดการฐานข้อมูล) = Software ที่ใช้ในการจัดการข้อมูลให้สามารถใช้ร่วมกันจากหลาย processes ของผู้ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ

8 วิวัฒนาการของระบบฐานข้อมูล

9 องค์ประกอบของระบบจัดการฐานข้อมูล

10 Web Server


ดาวน์โหลด ppt แนะนำภาษาที่ใช้ในการเขียนเว็บไซต์ และระบบฐานข้อมูล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google