งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Reproductive Health for PHA. องค์ประกอบของ อนามัยการเจริญพันธุ์ วางแผนครอบครัว อนามัยแม่ และเด็ก โรคเอดส์ มะเร็งระบบ สืบพันธุ์ อนามัย วัยรุ่น เพศศึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Reproductive Health for PHA. องค์ประกอบของ อนามัยการเจริญพันธุ์ วางแผนครอบครัว อนามัยแม่ และเด็ก โรคเอดส์ มะเร็งระบบ สืบพันธุ์ อนามัย วัยรุ่น เพศศึกษา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Reproductive Health for PHA

2 องค์ประกอบของ อนามัยการเจริญพันธุ์ วางแผนครอบครัว อนามัยแม่ และเด็ก โรคเอดส์ มะเร็งระบบ สืบพันธุ์ อนามัย วัยรุ่น เพศศึกษา การแท้งและภาวะแทรกซ้อน โรคติดเชื้อใน ระบบสืบพันธุ์ ภาวะการมี บุตรยาก ภาวะหลังวัยเจริญ พันธุ์และผู้สูงอายุ อนามัยการ เจริญพันธุ์

3 10 องค์ประกอบของอนามัยการเจริญพันธุ์ 1.อนามัยแม่และเด็ก 2.วางแผนครอบครัว 3.ภาวะการมีบุตรยาก 4.อนามัยวัยรุ่น 5.การแท้งและภาวะแทรกซ้อน 6.โรคเอดส์ 7.เพศศึกษา 8.มะเร็งระบบสืบพันธุ์ 9.โรคติดเชื้อในระบบสืบพันธุ์ 10. ภาวะหลังวัยเจริญพันธุ์และผู้สูงอายุ

4 II. Prevent unintended pregnancies III. Prevent mother-to-child HIV transmission UNAIDS/WHO 4 Prong Strategy For Prevention of Mother-To-Child HIV Transmission IV. Provide care and support (MTCT-Plus) Child bearing age women HIV-infected women I. Prevent HIV infection HIV-infected women, their infants and families

5 II. ป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ II. ป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ III. ป้องกันการติดเชื้อจากแม่สู่ลูก การป้องกันการแพร่เชื้อจากแม่สู่ลูก (UNAIDS/WHO 4 Prong Strategy For Prevention of Mother To Child HIV Transmission ) IV. ให้การดูแลรักษาต่อเนื่อง (MTCT-Plus & care) หญิงวัย เจริญพันธุ์ หญิงติดเชื้อ HIV I. ป้องกันการติดเชื้อ HIV I. ป้องกันการติดเชื้อ HIV หญิงติดเชื้อ, สามี, เด็กและ ครอบครัว UNAIDS/WHO 4 Prong Strategies

6 ข้อมูลการสำรวจของโครงการเสียงและทางเลือก ผู้หญิงที่ติดเชื้อเอชไอวีอย่างน้อยครึ่งหนึ่งยังคงมีเพศสัมพันธ์ ร้อยละ 10 ไม่เคยคุมกำเนิด เพียงร้อยละ 50 ที่เคยขอรับการปรึกษาด้านอนามัยแม่และเด็ก ผู้หญิงจำนวนหนึ่งเสี่ยงตัดสินใจตั้งครรภ์เพราะมีความหวังว่า ลูกมีโอกาสไม่รับเชื้อจากแม่หากเข้าร่วมโครงการ PMTCT ร้อยละ 25 ไม่เคยใช้ถุงยางอนามัย มากกว่าร้อยละ 50 ตัดสินใจทำแท้งเมื่อรู้ว่าตั้งครรภ์ แต่มีเพียงร้อยละ 40 ที่เคยรับบริการให้การปรึกษาเรื่องการทำ แท้งจากสถานบริการของรัฐ

7 ส่วนข้อมูลที่ได้จากการจัดการความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 1. การไม่คุมกำเนิด 2. ผู้ชายไม่ใช้ถุงยางอนามัยและเลือกที่จะคุมกำเนิดโดย ใช้วิธีหลั่งภายนอกแทน จึงเกิดความผิดพลาดขึ้น 3. ตั้งครรภ์เพราะต้องการปกปิดการติดเชื้อเอชไอวีของ ตนเอง ไม่ว่าจะเป็นการปกปิดสามี สังคม ชุมชน พ่อ แม่ ญาติพี่น้องของสามีเนื่องจากคนส่วนใหญ่คิดว่าเมื่อ แต่งงานก็ควรมีลูกไว้สืบตระกูล หากตนเองไม่มีลูกก็จะ ถูกสงสัย ผู้หญิงติดเชื้อเอชไอวีท้องซ้ำโดยไม่ตั้งใจ สาเหตุส่วนใหญ่มาจาก

8 กลัวเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ รังเกียจ เลือกปฏิบัติ กลัวเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ รังเกียจ เลือกปฏิบัติ ไม่รู้ว่ามีบริการให้การปรึกษาเรื่องอนามัยการเจริญพันธุ์ ไม่ว่าจะ เป็นเรื่อง การวางแผนครอบครัว อนามัยแม่และเด็ก การวางแผน การตั้งครรภ์อย่างมีประสิทธิภาพ การทำแท้ง หรืออื่นๆ ไม่รู้ว่ามีบริการให้การปรึกษาเรื่องอนามัยการเจริญพันธุ์ ไม่ว่าจะ เป็นเรื่อง การวางแผนครอบครัว อนามัยแม่และเด็ก การวางแผน การตั้งครรภ์อย่างมีประสิทธิภาพ การทำแท้ง หรืออื่นๆ กรณีที่ผู้ติดเชื้อเอชไอวีกำลังกินยาต้านไวรัสหรือยารักษาวัณโรค หรือโรคติดเชื้อฉวยโอกาสอื่นๆอยู่ ก็กลัวว่าการคุมกำเนิดจะทำให้ ประสิทธิภาพของยาที่กำลังกินอยู่เสื่อมประสิทธิภาพ กรณีที่ผู้ติดเชื้อเอชไอวีกำลังกินยาต้านไวรัสหรือยารักษาวัณโรค หรือโรคติดเชื้อฉวยโอกาสอื่นๆอยู่ ก็กลัวว่าการคุมกำเนิดจะทำให้ ประสิทธิภาพของยาที่กำลังกินอยู่เสื่อมประสิทธิภาพ มีบางส่วนกลัวถูกเจ้าหน้าที่ดุ เนื่องจากเจ้าหน้าที่มักย้ำเรื่องการ ไม่ควรมีลูกถ้าติดเชื้อเอชไอวี และเมื่อมีลูกเลยไม่กล้าไปพบ เจ้าหน้าที่ มีบางส่วนกลัวถูกเจ้าหน้าที่ดุ เนื่องจากเจ้าหน้าที่มักย้ำเรื่องการ ไม่ควรมีลูกถ้าติดเชื้อเอชไอวี และเมื่อมีลูกเลยไม่กล้าไปพบ เจ้าหน้าที่ ผู้ที่ติดเชื้อเอชไอวีจำนวนไม่น้อยยังเข้าไม่ถึงบริการด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ สาเหตุอาจมาจาก

9 การมีลูกถี่ มีผลทำให้สุขภาพแม่ทรุดโทรมอันเนื่องจาก การตั้งครรภ์และการคลอดลูก การเลี้ยงดูลูก การแท้งที่ ไม่ปลอดภัย ตลอดถึงอาการแทรกซ้อนที่เกิดจากการทำ แท้งที่ไม่ปลอดภัย การมีลูกถี่ มีผลทำให้สุขภาพแม่ทรุดโทรมอันเนื่องจาก การตั้งครรภ์และการคลอดลูก การเลี้ยงดูลูก การแท้งที่ ไม่ปลอดภัย ตลอดถึงอาการแทรกซ้อนที่เกิดจากการทำ แท้งที่ไม่ปลอดภัย การป่วยและการตายของมารดาและทารก การป่วยและการตายของมารดาและทารก มะเร็งปากมดลูก มะเร็งปากมดลูก การถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูก การถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูก เด็กกำพร้าที่เกิดจากโรคเอดส์เพิ่มมากขึ้น เด็กกำพร้าที่เกิดจากโรคเอดส์เพิ่มมากขึ้น ปัญหาหรือผลที่ตามมาหากบริการด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ ไม่ครอบคลุมหรือบริการไม่ได้คุณภาพ

10 พบว่า การวางแผนครอบครัวเป็นวิธีหนึ่งที่จะช่วยให้ ผู้ติดเชื้อเอชไอวี ได้พิจารณาประเมินตนเอง พบว่า การวางแผนครอบครัวเป็นวิธีหนึ่งที่จะช่วยให้ ผู้ติดเชื้อเอชไอวี ได้พิจารณาประเมินตนเอง การวางแผนการมีลูกล่วงหน้าอย่างเหมาะสม การวางแผนการมีลูกล่วงหน้าอย่างเหมาะสม โดยการดำเนินงานต้องไม่ละเมิดสิทธิของผู้ติดเชื้อ เอชไอวีด้วย โดยการดำเนินงานต้องไม่ละเมิดสิทธิของผู้ติดเชื้อ เอชไอวีด้วย การให้ความรู้การปรึกษาอย่างรอบด้านก็จะเป็นวิธีที่ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการวางแผนของผู้ติดเชื้อเอชไอวี ได้เป็นอย่างดี การให้ความรู้การปรึกษาอย่างรอบด้านก็จะเป็นวิธีที่ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการวางแผนของผู้ติดเชื้อเอชไอวี ได้เป็นอย่างดี วิธีการป้องกันผู้ติดเชื้อเอชไอวีจากการตั้งครรภ์เมื่อยังไม่พร้อมหรือไม่ตั้งใจ

11 วัตถุประสงค์หลัก : เพื่อให้ผู้ติดเชื้อเอชไอวี สามารถเข้าถึงบริการด้าน อนามัยการเจริญพันธุ์ กลุ่มเป้าหมาย : ผู้ติดเชื้อเอชไอวีและคู่ แนวทางการให้บริการด้านอนามัย การเจริญพันธุ์สำหรับผู้ติดเชื้อเอชไอวี

12 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 1. คลินิกให้ยาต้านไวรัส 2. คลินิกวางแผนครอบครัว 3. คลินิกอนามัยการเจริญพันธุ์อื่น ๆ (คลินิกหลังคลอด / หลังแท้ง เป็นต้น) 4. ชมรมผู้ติดเชื้อเอชไอวี / ศูนย์องค์รวม 5. คลินิกอื่นๆ อาทิ เช่น คลินิกผู้ป่วยนอก หอผู้ป่วยใน แนวทางการให้บริการด้านอนามัย การเจริญพันธุ์สำหรับผู้ติดเชื้อเอชไอวี

13 แนวทางการให้บริการด้านอนามัย การเจริญพันธุ์สำหรับผู้ติดเชื้อเอชไอวี กิจกรรมที่ 1 ประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่/ผู้ปฏิบัติงาน ให้ความรู้เรื่อง การวางแผนครอบครัว และอนามัยเจริญพันธุ์ ให้กับผู้ที่ปฏิบัติงานในคลินิกยาต้านไวรัส และอบรมให้ ความรู้ เรื่องโรคเอดส์ กับผู้ปฏิบัติงานในคลินิกอนามัยเจริญ พันธุ์ และวางแผนครอบครัว กิจกรรมที่ 2 อบรมแกนนำ / ผู้ติดเชื้อเอชไอวี / ศูนย์องค์รวม ของโรงพยาบาล หลักสูตร “ การส่งเสริม การรับบริการอนามัยการเจริญพันธุ์สำหรับผู้ติดเชื้อ เอชไอวีสำหรับแกนนำ/ ศูนย์องค์รวม (วิทยากร กระบวนการสำหรับแกนนำ)”

14 แนวคิดในการให้บริการอนามัยการเจริญพันธุ์แก่ผู้ติดเชื้อ เอชไอวี เตรียมความพร้อมด้าน RH แก่ ผู้ติดเชื้อฯ ส่งต่อไป / จากคลินิก RH MCH FP etc ชมรมผู้ ติดเชื้อ เอชไอวี คัดกรองเรื่องวางแผน ครอบครัว / ความพร้อมในการ ลูก ส่งต่อคลินิกอนามัยการเจริญ พันธุ์ /FP คลินิกยา ต้าน ไวรัส คัดกรองเรื่องวางแผน ครอบครัว / ความพร้อมในการ ลูก ส่งต่อคลินิกยาต้านไวรัส /RH รับการส่งต่อจากคลินิกยาต้าน ไวรัส /RH etc คลินิก วางแผน ครอบค รัว คัดกรองเรื่องวางแผน ครอบครัว / ความพร้อมใน การลูก ส่งต่อคลินิกยาต้านไวรัส /FP รับการส่งต่อจากคลินิกยา ต้านไวรัส /FP คลินิก อนามัย การเจริญ พันธุ์อื่นๆ

15 ผังการให้บริการอนามัยการเจริญพันธุ์แก่ผู้ติดเชื้อ เอชไอวี ผู้ติดเชื้อเอชไอวี คัดกรองความต้องการการบริการเรื่องการวางแผนครอบครัว ไม่ต้องการ FP* ต้องการ FP* - ให้ความรู้เรื่อง บริการคุมกำเนิด และ การมีเพศสัมพันธ์ แบบปลอดภัย ต้องการมีบุตร ไม่ต้องการมีบุตร ส่งรับการปรึกษาเพื่อ การตัดสินใจมีบุตร ให้บริการคุมกำเนิด ต้องการตั้งครรภ์/มีบุตร ไม่พร้อมตั้งครรภ์/ มีบุตร บริการ PMTCT

16 แพทย์หญิง นันทา อ่วมกุล ผู้อำนวยการสำนักที่ปรึกษา ขอขอบคุณ ทีมพัฒนาแนวทางการให้บริการอนามัยการเจริญพันธุ์ สำหรับผู้ติดเชื้อเอชไอวี นพ. สัญญา ภัทราชัย * * ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ภญ.ธิดาพร จิรวัฒนะไพศาล ภม, ภบ. กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

17 ขอขอบคุณ ที่ปรึกษาโครงการ 1. นายแพทย์ณรงค์ศักดิ์ อังคะสุวพลา อธิบดี กรมอนามัย 2. รศ. แพทย์หญิงอรวรรณ คีรีวัฒน์ ที่ปรึกษาอาวุโสศูนย์วิจัย การอนามัยเจริญพันธุ์และวางแผนครอบครัว คณะแพทย์ศาสตร์ ศิริราช พยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 3. นายแพทย์โสภณ เมฆธน รองอธิบดี กรมอนามัย ผู้รับผิดชอบโครงการ 1. สำนักที่ปรึกษา กรมอนามัย

18 ขอขอบคุณ คณะทำงาน 1. สำนักที่ปรึกษา กรมอนามัย 2. สำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย 3. กองอนามัยเจริญพันธุ์ กรมอนามัย 4. สำนักพัฒนาสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต 5. สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กรมควบคุมโรค 6. ศูนย์ความร่วมมือไทย สหรัฐ ด้านสาธารณสุข 7. ที่ปรึกษาพันธมิตรสาธารณสุข 8. มูลนิธิรักษ์ไทย 9. มูลนิธิพัฒนาเครือข่ายเอดส์ 10. ศูนย์ประสานงานเครือข่ายผู้หญิงติดเชื้อ


ดาวน์โหลด ppt Reproductive Health for PHA. องค์ประกอบของ อนามัยการเจริญพันธุ์ วางแผนครอบครัว อนามัยแม่ และเด็ก โรคเอดส์ มะเร็งระบบ สืบพันธุ์ อนามัย วัยรุ่น เพศศึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google