งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พลังงาน ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ พลังงาน โดย นายบุญลิ ศีลวัตกุล อดีตผู้อำนวยการศูนย์พยากรณ์ และสารสนเทศพลังงาน วันที่ 9 มิถุนายน 2555.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พลังงาน ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ พลังงาน โดย นายบุญลิ ศีลวัตกุล อดีตผู้อำนวยการศูนย์พยากรณ์ และสารสนเทศพลังงาน วันที่ 9 มิถุนายน 2555."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 พลังงาน ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ พลังงาน โดย นายบุญลิ ศีลวัตกุล อดีตผู้อำนวยการศูนย์พยากรณ์ และสารสนเทศพลังงาน วันที่ 9 มิถุนายน 2555

2 http://www.eppo.go.th - 2 - หัวข้อการบรรยาย 1.ประเภทพลังงาน  พลังงานสิ้นแปลือง  พลังงนหมุนเวียน 2.การจัดประเภทพลังงานแบบอื่นๆ 3.สำรองพลังงาน (Energy reserve) 4.หน่วยพลังงานและการแปลงหน่วย (Energy Unit and Conversion)

3 http://www.eppo.go.th - 3 - หัวข้อการบรรยาย (ต่อ) 5. การแปลงสภาพพลังงาน (Transformation Sector) 5.1 โรงกลั่นน้ำมัน (Refinery) 5.2 โรงแยกก๊าซธรรมชาติ (Gas Separation Plant) 5.3 โรงไฟฟ้า (Power Plant) 6. พลังงานกับเศรษฐกิจ 6.1 Energy Elasticity 6.2 Energy Intensity 6.3 Energy Per Capita

4 http://www.eppo.go.th - 4 -  “ พลังงาน ” หมายถึง ความสามารถใน การทำงาน ซึ่งมีอยู่ในตัวของสิ่งที่อาจให้ พลังงานได้ ตามความหมายของ พรบ.คณะกรรมการนโยบาย พลังงานแห่งชาติ จะรวมถึง สิ่งที่อาจให้งานได้ เช่น เชื้อเพลิงชนิดต่างๆ ความร้อน และไฟฟ้า

5 http://www.eppo.go.th - 5 - พลังงานแยกเป็น 2 ประเภท คือ 1.พลังงานสิ้นเปลือง 2.พลังงานหมุนเวียน

6 http://www.eppo.go.th 1. พลังงานสิ้นเปลือง ได้แก่  น้ำมันดิบ (CRUDE)  คอนเดนเสท (CONDENSATE)  ก๊าซธรรมชาติ (NATURAL GAS)  ถ่านหิน (COAL + LIGNITE)  หินน้ำมันหรือทรายน้ำมัน (Oil shell or oil sand)  Orimulsion  นิวเคลียร์ (NUCLEAR)

7 http://www.eppo.go.th - 7 - 2. พลังงานหมุนเวียน ได้แก่  ไม้ ฟืน ถ่าน (FIREWOOD)  แกลบ (PADDY HUSK)  กากอ้อย (BAGASSE)  ชีวมวล (BIOMASS)  น้ำ (HYDRO)  ลม (WIND)  แสงแดด (SOLAR)  คลื่น (WAVE)  ความร้อนใต้พิภพ (GEOTHERMAL)

8 http://www.eppo.go.th - 8 - น้ำมันดิบ (Crude Oil)  เป็นสารประกอบไฮโดรคาร์บอนสถานะ ของเหลวที่ผลิตได้จากหลุมน้ำมัน (Oil Well) ก่อนส่งเข้ากระบวนการกลั่นแยก โดยมีองค์ประกอบที่หลากหลาย ตั้งแต่ไฮโดรคาร์บอนโมเลกุลต่ำ จนกระทั่งไฮโดรคาร์บอนโมเลกุลสูง เช่น โอโซเคอไรท์ ยางมะตอย (แอส ฟัลท์ หรือ บิทูเมน) และ ไฮโดรคาร์บอนทุกชนิดที่เกิดขึ้นโดย ธรรมชาติไม่ว่าในสภาพของแข็ง ของ หนืด หรือของเหลว หน่วย: บาร์เรล, ลิตร

9 http://www.eppo.go.th - 9 - แหล่งน้ำมันดิบที่สำคัญ แหล่งผู้ผลิต เบญจมาสChevron Offshore ยูโนแคลChevron Thailand E&P สิริกิต์PTTEP จัสมินPerl Oil ทานตะวันChevron Offshore บึงหญ้าและบึงม่วงSINO US Petroleum ฝางกรมการพลังงานทหาร

10 http://www.eppo.go.th - 10 - 255025512552255325542555* เบญจมาศ42,13244,96029,06726,66527,07727,763 สิริกิติ์20,51120,94221,32421,80822,97426,351 ทานตะวัน7,7036,5056,1963,8605,4283,786 ยูโนแคล39,21535,55933,76636,99830,64329,806 จัสมิน19,26718,29213,63713,86812,76210,722 บัวหลวง-3,3248,9168,3277,6417,235 สงขลา-2875,0637,9269,78721,030 ลันตา--5,3197,0192,4287,042 อื่นๆ5,73514,06630,75326,70321,25120,892 รวมในประเทศ134,563143,935154,041153,174139,991154,627 นำเข้า804,242811,561803,362816,201794,226959,722 รวมทั้งหมด938,805955,496957,403969,375934,2171,114,349 การผลิตน้ำมันดิบ หน่วย:บาร์เรล/วัน *ข้อมูลเดือน ม.ค.-มี.ค.

11 http://www.eppo.go.th - 11 - การนำเข้าน้ำมันดิบแยกตามแหล่งผลิต หน่วย : ล้านลิตร 25512552255325542555* อัตราการ เปลี่ยนแปลง (%) สัดส่วน (%) 25542555* ตะวันออกกลาง39,14536,60134,553 35,75710,247 3.5 37.175 ตะวันออกไกล3,3446,0254,250 3,6841,267-13.398.59 อื่นๆ4,7363,9958,563 6,6482,218-22.4-19.816 รวม47,22546,62047,365 46,09013,733-2.726.2100 *ข้อมูลเดือน ม.ค.-มี.ค.

12 http://www.eppo.go.th หน่วย: บาร์เรล, ตัน, ลิตร - 12 - คอนเดนเสท (Condensate)  เป็นสารประกอบไฮโดรคาร์บอนที่มีสถานะเป็นของเหลว ซึ่งมี ความดันไอสูง ผลิตได้จากหลุมก๊าซ (Gas Well) โดยกลั่นตัว แยกจากก๊าซธรรมชาติที่อุณหภูมิและความดันบรรยากาศซึ่งเมื่อ ผลิตมาถึงปากบ่อจะสามารถแยกจากไฮโดรคาร์บอนที่มีสถานะ เป็นก๊าซบนแท่นผลิตแล้วลำเลียงขนส่งโดยทางเรือหรือทางท่อ นำไปกลั่นเป็นน้ำมันสำเร็จรูปต่อไป

13 http://www.eppo.go.th - 13 - การผลิตคอนเดนเสท หน่วย : บาร์เรล / วัน 255025512552255325542555* บงกช17,86918,50518,30019,56820,55621,028 เอราวัณ11,29110,59412,49611,18010,5319,838 ไพลิน25,27623,26822,10622,43518,04812,105 ฟูนานและจักรวาล11,74610,2406,5916,7335,5086,655 อาทิตย์-12,61017,52017,50815,8119,751 อื่นๆ12,6639,6766,88711,20313,68222,172 รวม78,84584,89383,90088,62784,13681,549 *ข้อมูลเดือน ม.ค.-มี.ค.

14 http://www.eppo.go.th - 14 - ก๊าซธรรมชาติ (Natural Gas)  เป็นสารประกอบไฮโดรคาร์บอนที่มีสถานะเป็นก๊าซทุกชนิดไม่ว่า ชื้นหรือแห้ง (Wet or Dry) ที่ผลิตได้จากหลุมน้ำมัน (Oil Well) หรือหลุมก๊าซ (Gas Well) รวมถึงก๊าซที่เหลือจากการแยก ไฮโดรคาร์บอนในสภาพของเหลว (Natural Gas Liquid) หรือ สารพลอยได้ออกจากก๊าซชื้น (Wet Gas) หน่วย: ลูกบาศก์ฟุต, ค่าความร้อน(บีทียู)/ลูกบาศก์ฟุต

15 http://www.eppo.go.th - 15 - แหล่งก๊าซธรรมชาติที่สำคัญ แหล่งผู้ผลิต บงกชPTTEP ไพลินChevron E&P ฟูนานและจักรวาลChevron E&P เอราวัณChevron E&P อาทิตย์PTTEP ภูฮ่อมAmerada น้ำพองExxon Mobil

16 http://www.eppo.go.th การจัดหาก๊าซธรรมชาติ หน่วย:ล้านลูกบาศก์ฟุต/วัน 255025512552255325542555* รวมในประเทศ2,5152,7782,9903,5113,5813,776 - บงกช629604540596606700 - เอราวัณ278275244256239270 - ไพลิน457431417430411352 - อาทิตย์ - 278418501407266 - เจดีเอ - 126441649763772 - อื่นๆ1,1511,0649301,0791,1551,416 รวมนำเข้า 906828803853928914 - นำเข้า (พม่า)906828803853830770 - นำเข้า LNG----98144 รวมทั้งหมด3,4213,6063,7944,3644,5094,690 - 16 - *ข้อมูลเดือน ม.ค.-มี.ค.

17 http://www.eppo.go.th หน่วย : % หน่วย : ล้านลูกบาศก์ฟุต/วัน การใช้ก๊าซธรรมชาติรายสาขา สัดส่วนการใช้ก๊าซธรรมชาติ สาขา255025512552255325542555* ผลิตไฟฟ้า 2,3462,4232,4352,7282,4762,522 โรงแยกก๊าซ572583599652867875 อุตสาหกรรม 347361387478569603 รถยนต์ (NGV)2477143 181231274 รวม 3,2883,4443,5644,0394,1434,274 สาขา255025512552255325542555* ผลิตไฟฟ้า717068 6059 โรงแยกก๊าซ17 1621 อุตสาหกรรม11 1214 รถยนต์ (NGV)124456 รวม100 - 17 - *ข้อมูลเดือน ม.ค.-มี.ค.

18 http://www.eppo.go.th - 18 - ถ่านหินและลิกไนต์ (Coal And Lignite)  เป็นหินตะกอนชนิดหนึ่ง จัดเป็นแร่เชื้อเพลิง (Fuel Minerals) สามารถติดไฟได้  การสะสมตัวของถ่านหินเริ่มจากอินทรียวัตถุ ประกอบด้วย คาร์บอน ออกซิเจน และไฮโดรเจน ธาตุ หรือสารอื่นๆ เช่น กำมะถัน เจือปนเล็กน้อย เมื่อเกิดการ เน่าเปื่อยทับถมของพืชยืนต้นในบริเวณน้ำนิ่งจะเริ่ม กลายเป็นพีท และจากการกดทับจะทำให้เนื้อถ่านหิน แน่นแข็ง อุณหภูมิและความดันเพิ่มขึ้น น้ำ ไฮโดรเจน และออกซิเจนเริ่มลดน้อยลงจนหนีหายออกไป ทำให้มี ความเป็นถ่านหินสูงขึ้น ตั้งแต่ลิกไนต์ ซับบิทูมินัน บิทู มินัส และแอนทราไซต์ โดยคุณภาพของถ่านหินจะ ขึ้นอยู่กับเปอร์เซ็นต์ของคาร์บอน หน่วย : ตัน

19 http://www.eppo.go.th - 19 - ประเภทของถ่านหิน

20 http://www.eppo.go.th - 20 - ประเภทและองค์ประกอบของถ่านหิน 1.พีท (Peat) เป็นขั้นแรกในกระบวนการเกิดถ่านหิน ประกอบด้วยซากพืชซึ่งบางส่วนได้สลายตัวไปแล้ว สามารถใช้เป็นเชื้อเพลิงได้ 2.ลิกไนต์ (Lignite) มีซากพืชหลงเหลืออยู่เล็กน้อย มีความชื้นมาก เป็นถ่านหินที่ใช้เป็นเชื้อเพลิง 3.ซับบิทูมินัส (Sub-Bituminous) มีสีดำ เป็นเชื้อเพลิงที่มีคุณภาพเหมาะสมในการผลิตกระแสไฟฟ้า 4.บิทูมินัส (Bituminous) เป็นถ่านหินเนื้อแน่น แข็ง ประกอบด้วยชั้นถ่านหินสีดำมันวาว ใช้เป็นเชื้อเพลิง เพื่อการถลุงโลหะ 5.แอนทราไซต์ (Anthracite) เป็นถ่านหินที่มีลักษณะดำเป็นเงา มันวาวมาก มีรอยแตกเว้าแบบก้นหอย ติดไฟยาก ร้อยละ (%)CHONSความชื้น Peat50-605-635-402175-80 Lignite60-755-620-301150-70 Sub-Bituminous75-805-615-201125-30 Bituminous80-904-610-15155-10 Anthracite90-982-3 112-5

21 http://www.eppo.go.th - 21 - แหล่งผลิตลิกไนต์ที่สำคัญ 1.แม่เมาะจังหวัดลำปาง 2.กระบี่จังหวัดกระบี่ 3.ลี้จังหวัดลำพูน 4.แม่ละเมาจังหวัดตาก 5.แม่ตันจังหวัดลำปาง 6.แม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่ 7.หนองหญ้าปล้องจังหวัดเพชรบุรี

22 http://www.eppo.go.th การผลิตลิกไนต์ หน่วย:พันตัน 255025512552255325542555* แม่เมาะ (กฟผ.)16,11816,42115,63215,98717,5584,147 บ้านปู735351---- อื่นๆ1,3861,5141,9342,2443,769214 รวมในประเทศ18,23918,28617,56618,23121,3274,361 นำเข้าถ่านหิน14,41415,97916,38916,90416,3314,162 รวมทั้งประเทศ32,65334,26533,95535,13537,6588,523 - 22 - *ข้อมูลเดือน ม.ค.-มี.ค.

23 http://www.eppo.go.th การใช้ถ่านหิน/ลิกไนต์ 255025512552255325542555* ผลิตไฟฟ้า 7,504.57,767.97,618.87,633.78,262.2 2,116.6 อุตสาหกรรม 6,438.97,283.47,503.47,844.57,044.5 1,678.9 รวม 13,943.415,051.315,122.215,478.115,306.7 3,795.6 สัดส่วนการใช้ถ่านหิน/ลิกไนต์ 255025512552255325542555* ผลิตไฟฟ้า53.851.650.449.354.055.8 อุตสาหกรรม46.248.449.650.746.044.2 รวม100 หน่วย : Ktoe หน่วย: % - 23 - *ข้อมูลเดือน ม.ค.-มี.ค.

24 การจัดประเภท พลังงาน ในรูปแบบอื่นที่ควรทราบ

25 http://www.eppo.go.th - 25 - 1. Primary Energy  น้ำ (HYDRO)  น้ำมันดิบ (CRUDE)  ลม (WIND)  ถ่านหิน (COAL/LIGNITE) “ Primary Energy ” หมายถึง พลังงานที่กำเนิดจาก ธรรมชาติ หรือพลังงานที่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงรูปแบบ ภายในประเทศ ได้แก่  แสงแดด (SOLAR)  ก๊าซธรรมชาติ (NG)  ไฟฟ้าพลังน้ำ  ดีเซลนำเข้า  อื่นๆ

26 http://www.eppo.go.th - 26 - 2. Secondary Energy  น้ำมันสำเร็จรูป (Petroleum Products)  ไฟฟ้าที่เกิดจากการผลิตจากเชื้อเพลิงอื่น “ Secondary Energy ” หมายถึง พลังงานที่มีการ เปลี่ยนแปลงรูปแบบภายในประเทศ ได้แก่

27 http://www.eppo.go.th - 27 - “ Commercial Energy” หมายถึง พลังงานที่ซื้อขาย กันในวงกว้าง ได้แก่  ถ่านหิน (COAL/LIGNITE)  ก๊าซธรรมชาติ (NG)  น้ำมันดิบ (CRUDE)  คอนเดนเสท (CONDENSATE)  ไฟฟ้า (ELECTRICITY) 3. Commercial Energy  หินน้ำมัน (Oil Shell)  ทรายน้ำมัน (Oil Sand)  ออริมันชั่น (ORIMULSION)  นิวเคลียร์ (NUCLEAR)  อื่นๆ

28 http://www.eppo.go.th - 28 - 4. Non Commercial Energy Fuel Wood Waste (Garbage) Paddy Husk Bagasse

29 http://www.eppo.go.th - 29 - 5. Final Energy Consumption Final Energy Consumption “Final Energy Consumption” หมายถึง พลังงานที่ใช้โดยผู้บริโภคคน สุดท้าย โดยไม่มีการเปลี่ยนรูปเป็น พลังงานอื่นอีก

30 Energy Reserve

31 http://www.eppo.go.th - 31 - ปริมาณสำรองปิโตรเลียม (Petroleum Reserves)  ปริมาณสำรองปิโตรเลียมที่พิสูจน์แล้ว (Proved Reserves; P1) เป็นปริมาณของ ปิโตรเลียมที่สามารถผลิตในเชิงพาณิชย์ ณ วันที่กำหนดใดๆ โดยมีความแน่นอนสูง ภายใต้ เงื่อนไขสภาวะเศรษฐกิจ และวิธีการผลิตในปัจจุบัน รวมถึงกฎระเบียบของรัฐ  ปริมาณสำรองที่คาดว่าจะพบ (Probable Reserves; P2) คือปริมาณสำรองที่ยังไม่ได้ พิสูจน์ แต่มีความเป็นไปได้ว่าจะสามารถผลิตได้ จากการวิเคราะห์ข้อมูลธรณีวิทยา และวิศวกรรม ซึ่งถ้าใช้วิธีการคำนวณแบบความน่าจะเป็น ( Probabilistic Method) จะต้องมีความน่าจะเป็นไม่ น้อยกว่าร้อยละ 50 ว่า จะได้ผลผลิตรวมมากกว่าหรือเท่ากับปริมาณสำรองพิสูจน์แล้วรวมกับ ปริมาณสำรองที่คาดว่าจะพบ (P50>=P1+P2)  ปริมาณสำรองที่น่าจะพบ (Possible Reserve; P3) คือปริมาณสำรองที่ยังไม่ได้พิสูจน์ แต่ มีความเป็นไปได้ว่าจะสามารถผลิตได้ จากการวิเคราะห์ข้อมูลธรณีวิทยา และวิศวกรรม ซึ่งถ้าใช้ วิธีการคำนวณแบบความน่าจะเป็น ( Probabilistic Method) จะต้องมีความน่าจะเป็นไม่น้อยกว่า ร้อยละ 10 ว่า จะได้ผลผลิตรวมมากกว่าหรือเท่ากับปริมาณสำรองพิสูจน์แล้วรวมกับปริมาณ สำรองที่คาดว่าจะพบและรวมกับปริมาณสำรองที่น่าจะพบ (P10>=P1+P2+P3)

32 http://www.eppo.go.th - 32 - Distribution of proved oil reserves

33 http://www.eppo.go.th - 33 - Oil reserves-to-production (R/P) ratios

34 http://www.eppo.go.th - 34 - Distribution of proved natural gas reserves

35 http://www.eppo.go.th - 35 - Natural gas reserves-to-production (R/P) ratios

36 http://www.eppo.go.th - 36 - Proved coal reserves

37 http://www.eppo.go.th - 37 - Coal reserves-to-production (R/P) ratios

38 http://www.eppo.go.th - 38 - Fossil fuel reserves-to-production (R/P) ratios

39 แหล่งพลังงานของประเทศไทย ณ 31 ธันวาคม 2550 แหล่งบนบก น้ำมันดิบ63ล้านบาร์เรล คอนเดนเสท3ล้านบาร์เรล ก๊าซธรรมชาติ770พันล้าน ลบ.ฟ. แหล่งอ่าวไทย น้ำมันดิบ314ล้านบาร์เรล คอนเดนเสท585ล้านบาร์เรล ก๊าซธรรมชาติ22,105พันล้าน ลบ.ฟ.

40 http://www.eppo.go.th - 40 - ปริมาณสำรองปิโตรเลียม ณ 31 ธันวาคม 2553 ปริมาณสำรอง* การผลิต 2550 ใช้ได้นาน (ปี) P1P1+P2P1+P2+P3P1P1+P2P1+P2+P3 น้ำมันดิบ (ล้านบาร์เรล) 1976599065541216 คอนเดนเสท (ล้านบาร์เรล) 2455817103281822 ก๊าซธรรมชาติ (พันล้านลูกบาศก์ฟุต) 10,58922,06828,4551,044102127 ลิกไนต์ (ล้านตัน) 1,1812,007 1865110 SOURCES: * DEPARTMENT OF MINERAL FUELS

41 Energy Unit and Conversion

42 http://www.eppo.go.th - 42 - Energy Unit and Calculation 1.BBL/D, KBD, KBPCD 2.BBL/D CRUDE OIL EQUIVALENT 3.Ton Oil Equivalent (TOE, KTOE) 4.Joule (MJ, PJ, TJ) 5.CAL, KCAL 6.BTU, M.BTU Remark : 1 BBL = 158.99 LITRES 1 LITRE = 0.54 KG. (LPG)

43 http://www.eppo.go.th - 43 - Measured Units NoProductionUnit 1CrudeBarrel, BBLD, BLD,KBD 2Pet. ProductsLITRE, BBL, BBLD, BLD,KBD 3LPGKG, TON, LITRE, BBL 4Lignite, CoalTON 5Natural GasMMSCF, MMSCFD

44 http://www.eppo.go.th - 44 - CONVERSION FACTORS ENERGY CONTENT OF FUEL (NET CALORIFIC VALUE) TYPESUNITKCAL / UNIT TOE / 10 6 UNIT MJ / UNIT 10 3 BTU / UNIT MODERN ENERGY 1. CRUDE OILlitre8,680860.0036.3334.44 2. CONDENSATElitre7,900782.7233.0731.35 3. NATURAL GAS 3.1 WETscf.24824.571.040.98 3.2 DRYscf.24424.181.020.97 4. PETROLEUM PRODUCTS 4.1 LPGlitre6,360630.1426.6225.24 4.2 GASOLINElitre7,520745.0731.4829.84 4.3 AVIATION FUELlitre8,250817.4034.5332.74 4.4 KEROSENElitre8,250817.4034.5332.74

45 http://www.eppo.go.th - 45 - CONVERSION FACTORS (cont.) ENERGY CONTENT OF FUEL (NET CALORIFIC VALUE) TYPESUNITKCAL / UNIT TOE / 10 6 UNIT MJ / UNIT 10 3 BTU / UNIT 4.5 DIESELlitre8,700861.9836.4234.52 4.6 FUEL OILlitre9,500941.2439.7737.70 4.7 BITUMENlitre9,840974.9341.1939.05 4.8 PETROLEUM COKEkg.8,400832.2635.1633.33 5. ELECTRICITYkWh86085.213.603.41 6. HYDRO-ELECTRICkWh2,236221.549.368.87 7. GEOTHERMAL-ELECTRICkWh9,500941.2439.7737.70 8. COAL (IMPORT)kg.6,300624.1926.3725.00 9. COKEkg.6,600653.9227.6326.19 10. ANTHRACITEkg.7,500743.0931.4029.76 11. LIGNITE

46 http://www.eppo.go.th - 46 - CONVERSION FACTORS (cont.) ENERGY CONTENT OF FUEL (NET CALORIFIC VALUE) TYPESUNITKCAL / UNIT TOE / 10 6 UNIT MJ / UNIT 10 3 BTU / UNIT 11.1 LIkg.4,400435.9418.4217.46 11.2 KRABIkg.2,600257.6010.8810.32 11.3 MAE MOHkg.2,500247.7010.479.92 11.4 CHAE KHONkg.3,610357.6715.1114.32 RENEWABLE ENERGY 12. FUEL WOODkg.3,820378.4815.9915.16 13. CHARCOALkg.6,900683.6428.8827.38 14.PADDY HUSKkg.3,440340.8314.4013.65 15. BAGASSEkg.1,800178.347.537.14 16. GABBAGEkg.1,160114.934.864.60 17. SAW DUSTkg.2,600257.6010.8810.32 18. AGRICULTURAL WASTEkg.3,030300.2112.6812.02

47 http://www.eppo.go.th - 47 - CONVERSION FACTORS (cont.) GENERAL 1kcal=4186joule =3968btu 1toe=10.093gcal =42.244gj =40.047x106btu 1 barrel=158.99litres 1cu.m. of solid wood=600kg. 1cu.m. of charcoal=250kg. 5kg. of wood=1kg. of charcoal product 1litre of LPG=0.54kg.

48 http://www.eppo.go.th - 48 - การแปลงหน่วย 1. ปี 2003 ประเทศไทยผลิต NG. ได้วันละ 2,106 ล้านลูกบาสก์ฟุต จะมีค่าความร้อน เท่าใดในปีนี้ เมื่อ ก. หน่วยเป็น BTU ข. หน่วยเป็น KTOE ค. หน่วยเป็น BBL/D เทียบเท่าน้ำมันดิบ

49 http://www.eppo.go.th - 49 - ก. หน่วยเป็น BTU ผลิต NG. ปี 2003 ทั้งปี=2,106 x 365 MMSCF NG. 1 SCF=980BTU NG. 2,106 x 365 MMSCF =980 x 2,106 x 365 x 10 6 BTU =753,316,200M.BTU

50 http://www.eppo.go.th - 50 - ข. หน่วยเป็น KTOE ผลิต NG. ปี 2003 ทั้งปี=2,106 x 365MMSCF NG. 1 MMSCF=24.57TOE NG. 2,106 x 365 MMSCF =24.57 x 2,106 x 365 TOE =18,886,713.3 TOE 1 KTOE=1,000 TOE =18,886.7 KTOE

51 http://www.eppo.go.th - 51 - ค. หน่วยเป็น BBL/D เทียบเท่าน้ำมันดิบ ผลิต NG. ปี 2003 ทั้งปี=2,106 x 365 MMSCF NG. 1 MMSCF=24.57 TOE NG. 2,106 x 365 MMSCF =24.57 x 2,106 x 365 TOE =18,886,713.3 TOE น้ำมันดิบ 860 TOE=1,000,000ลิตร 18,886,713.3 TOE = (1,000,000 x 18,886,713.3) / 860 ลิตร = 21,961.29 x 10 6 ลิตร 1 BBL=158.99ลิตร 1 ปี=365วัน (สำหรับปีที่ไม่ใช่อธิกสุรทิน) เพราะฉะนั้น=(21,961.29 x 10 6 ) / (158.99 x 365) =378,438BBL/D

52 http://www.eppo.go.th - 52 - ตัวอย่างหน่วยวัดเชื้อเพลิง เชื้อเพลิงปริมาณหน่วย ปริมาณ ผลิตทั้งปี หน่วย toe /10 6 หน่วยktoe ล้านลิตร (เทียบ เท่า น้ำมัน ดิบ) บาเรล ต่อวัน (เทียบ เท่า น้ำมัน ดิบ) NG2,106.00mmscf/d768,690.00mmscf24.59scf8,421.009,791.86168,734 CONDENSATE62,663.00barrel/d3,636.42M.litre782.72litre1,307.251,520.0626,194 CRUDE OIL96,322.00barrel/d5,589.70M.litre860.00litre1,244.681,447.3024,940 LIGNITE18,886,911.00ton18,886.91M.kg247.70kg3,848.744,475.2877,118 HYDRO ELEC.7,207.76GWh7,207.76GWh221.54kWh802.31932.9216,076 IMPORTED ELEC. 2,473.41GWh2,473.41GWh85.21kWh54.9263.861,100 GASOLINE8,639.70M.litre8,639.70M.litre745.07litre3,429.713,988.0368,722 DIESEL19,176.80M.litre19,176.80M.litre861.98litre6,269.967,290.65125,633 FUEL OIL6,080.90M.litre6,080.90M.litre941.24litre4,461.015,187.2289,386 LPG3,337.31M.kg6,180.20M.litre630.14litre1,451.841,688.1929,091

53 การแปลงสภาพพลังงาน

54 http://www.eppo.go.th - 54 - Transformation Sector Refinery Waste (Garbage) Power Plant Gas Separation Plant : GSP

55 http://www.eppo.go.th - 55 - โรงกลั่นน้ำมัน

56 http://www.eppo.go.th - 56 - กระบวนการกลั่นน้ำมัน

57 http://www.eppo.go.th - 57 - โรงกลั่นน้ำมันในประเทศไทย ไทยออยล์ (TOP)275 ไออาร์พีซี (IRPC) 215 กำลังการกลั่น ปี 2555 เอสโซ่ (ESSO)170 อะโรเมติกส์และการกลั่น (PTTAR)170 สตาร์ปิโตรเลียมรีไฟน์นิ่ง (SPRC)150 บางจาก (BCP)120 ระยองเพียวริไฟเออร์ (RPC)17 1,117 (พันบาร์เรล/วัน)

58 http://www.eppo.go.th โรงกลั่น ความสามารถในการกลั่น (บาร์เรล/วัน) น้ำมันดิบ ใช้ในโรงกลั่น* (บาร์เรล/วัน) สัดส่วนการใช้กำลัง การกลั่น (%) ไทยออยล์ 275,000 279,893102 บางจาก 120,000 102,52385 เอสโซ่ 170,000 137,81581 ไออาร์พีซี 215,000185,76886 อะโรเมติกส์และการกลั่น 170,000153,20590 สตาร์ปิโตรเลียมฯ 150,000164,021109 ระยองเพอริไฟเออร์ 17,0004,63827 รวม 1,117,0001,027,86292 การใช้กำลังกลั่นของประเทศ ปี 2555 - 58 - *ข้อมูลเดือน ม.ค.-มี.ค.

59 http://www.eppo.go.th - 59 - การเพิ่มค่า OCTANE  สารตะกั่ว  MTBE (NGL)  Ethernol (Gasohol)

60 น้ำมัน สำเร็จรูป

61 http://www.eppo.go.th Fuel Oil Gasoline Kerosene Diesel Jet LPG Petroleum ProductGASOLINE KEROSEN DIESEL J.P. FUEL OIL LPG * Unite : ML/Day 20.70.0456.515.85.923.8 สัดส่วนการใช้น้ำมัน ม.ค.-ก.พ. 2555 * Excluding LPG used as Feedstock in Petrochemical Industries

62 http://www.eppo.go.th GasolineRegularPremium Unite : ML/Day14.755.90 การใช้น้ำมันเบนซิน ม.ค.-ก.พ. 2555 Premium Regular

63 http://www.eppo.go.th Gasohol 95 (E10) U 95 Gasohol 95 (E20) PremiumU-95 Gasohol 95 (E10) Gasohol 95 (E20) Gasohol 95 (E85) Unite : ML/Day 0.145.000.710.05 การใช้เบนซินพิเศษ ม.ค.-ก.พ. 2555 Gasohol 95 (E85)

64 http://www.eppo.go.th Gasohol 91 (E10) U 91 RegularU-91Gasohol 91 (E10) Unite : ML/Day 9.425.33 การใช้เบนซินธรรมดา ม.ค.-ก.พ. 2555

65 http://www.eppo.go.th - 65 - โรงแยกก๊าซธรรมชาติ

66 http://www.eppo.go.th - 66 - กำลังการผลิตของโรงแยกก๊าซธรรมชาติ GSP62011 (2554) 800 TOTAL2,630

67 http://www.eppo.go.th - 67 - ผลิตภัณฑ์จากก๊าซธรรมชาติ  ก๊าซมีเทน (C1) : ใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับผลิตกระแสไฟฟ้า และนำไปอัดใส่ถังด้วยความดันสูง เรียกว่า ก๊าซธรรมชาติอัด สามารถใช้เป็นเชื้อเพลิงในรถยนต์  ก๊าซอีเทน (C2) และก๊าซโพรเพน (C3) : ใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีขั้นต้น สามารถ นำไปใช้ผลิตเม็ดพลาสติก เส้นใยพลาสติกชนิดต่างๆ  ก๊าซโพรเพน (C3) และก๊าซบิวเทน (C4) : นำเอาก๊าซโพรเพนกับก๊าซบิวเทนมาผสมกัน อัดใส่ ถังเป็นก๊าซปิโตรเลียมเหลว (Liquefied Petroleum Gas - LPG) หรือที่เรียกว่า ก๊าซหุงต้ม  ไฮโดรคาร์บอนเหลว (Heavier Hydrocarbon) : อยู่ในสถานะของเหลวที่อุณหภูมิและความ ดันบรรยากาศ เมื่อผลิตขึ้นมาถึงปากบ่อบนแท่นผลิตสามารถแยกได้ เรียกว่า คอนเดนเสท (Condensate) สามารถลำเลียงขนส่งโดยทางเรือหรือทางท่อ นำไปกลั่นเป็นน้ำมันสำเร็จรูป  ก๊าซโซลีนธรรมชาติ (Natural Gasoline) : แม้ว่าจะมีการแยกคอนเดนเสทออกเมื่อทำการผลิต ขึ้นมาถึงปากบ่อบนแท่นผลิตแล้ว แต่ก็ยังมีไฮโดรคาร์บอนเหลวบางส่วนหลุดไปกับไฮโดรคาร์บอนที่ มีสถานะเป็นก๊าซ เมื่อผ่านกระบวนการแยกจากโรงแยกก๊าซธรรมชาติแล้ว ไฮโดรคาร์บอนเหลว เหล่านี้ก็จะถูกแยกออก เรียกว่า ก๊าซโซลีนธรรมชาติ หรือ NGL (Natural Gasoline) และส่งเข้าไป ยังโรงกลั่นน้ำมัน เป็นส่วนผสมของผลิตภัณฑ์น้ำมันสำเร็จรูป  ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ : เมื่อผ่านกระบวนการแยกแล้ว จะถูกนำไปทำให้อยู่ในสภาพของแข็ง เรียกว่า น้ำแข็งแห้ง

68 http://www.eppo.go.th - 68 - กระบวนการแยกก๊าซธรรมชาติ

69 http://www.eppo.go.th - 69 - รูปแบบอื่นๆของ ก๊าซธรรมชาติ  CNG : Compressed Natural Gas  NGV : Natural Gas Vehicle  LNG : Liquified Natural Gas  NGL : Natural Gasoline

70 ไฟฟ้า

71 http://www.eppo.go.th - 71 - โรงไฟฟ้า

72 http://www.eppo.go.th - 72 -  โรงไฟฟ้าพลังน้ำ (Hydroelectric Power Plant)  โรงไฟฟ้าพลังความร้อน (Thermal Power Plant)  ไฟฟ้าจาก พลังลม แสงแดด ฯลฯ โรงไฟฟ้าแยกได้เป็นประเภทต่างๆ คือ

73 http://www.eppo.go.th - 73 - โรงไฟฟ้าพลังน้ำ (Hydroelectric Power Plant)  โรงไฟฟ้าแบบมีน้ำไหลผ่านตลอดปี (Run-of-river Hydro Plant)  โรงไฟฟ้าแบบมีอ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก (Regulating Pond Hydro Plant)  โรงไฟฟ้าแบบมีอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ (Reservoir Hydro Plant)  โรงไฟฟ้าแบบสูบน้ำกลับ (Pumped Storage Hydro Plant )

74 http://www.eppo.go.th - 74 - โรงไฟฟ้าพลังความร้อน (Thermal Power Plant)  โรงไฟฟ้าพลังไอน้ำ (Steam Power Plant)  โรงไฟฟ้ากังหันก๊าซ (Gas Turbine Power Plant)  โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม (Combined Cycle Power Plant)  โรงไฟฟ้าดีเซล (Diesel Power Plant)  โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ (Nuclear Power Plant)

75 http://www.eppo.go.th - 75 - โรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน (Alternative Energy)  พลังงานจากแสงอาทิตย์  พลังงานลม  พลังงานความร้อนใต้พิภพ  พลังงานจากชีวมวล

76 http://www.eppo.go.th - 76 - พลังไฟฟ้า (POWER) พลังงานไฟฟ้า (ENERGY)

77 http://www.eppo.go.th - 77 - หน่วยของ POWER ได้แก่  WATT  KW (1,000 W)  MW (1,000 KW)  GW (1,000 MW) หน่วยของ ENERGY ได้แก่  KWh = ไฟฟ้า 1 หน่วย  MWh (1,000 KWh)  GWh (1,000 MWh)

78 http://www.eppo.go.th - 78 - กำลังการผลิตติดตั้งกระแสไฟฟ้า ปี 2555 1.พลังน้ำ 2.พลังความร้อน 3.พลังความร้อนร่วม 4.กังหันแก๊ส 5.ดีเซล 6.พลังงานทดแทน 7.IPP 8.SPP 9.ซื้อไฟต่างประเทศ กำลังการผลิตติดตั้งรวม 31,439 (MW)

79 http://www.eppo.go.th - 79 - คำนิยาม  EGAT: Electricity Generating Authority of Thailand กฟผ. (การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย)  MEA: Metropolitan Electricity Authority กฟน. (การไฟฟ้านครหลวง)  PEA: Provincial Electricity Authority กฟภ. (การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค)  IPP: Independent Power Producer ผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระ / ผู้ผลิตไฟฟ้ารายใหญ่  SPP: Small Power Producers ผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก  VSPP: Very Small Power Producer ผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก  TOD, TOU

80 http://www.eppo.go.th - 80 - โครงสร้างกิจการไฟฟ้าในไทย ซื้อต่างประเทศ (3%) SPPs (10%) กฟผ. (45%) IPPs (42%) ระบบผลิต (% ส่วนแบ่งตลาด) ระบบส่ง ระบบจำหน่าย กฟผ. (100%) กฟภ. (66%) กฟน. (32%) ลูกค้าตรง (2%) ผู้ใช้ไฟฟ้า หมายเหตุ : ตัวเลขในวงเล็บเป็นสัดส่วนในการผลิตพลังงานไฟฟ้าในปี 2550 VSPPs (<< 1%) รัฐบาล กำหนด นโยบาย กกพ. กำกับ ดูแลตาม นโยบาย SO การรับซื้อไฟฟ้าจากต่างประเทศ จะมีการกำกับดูแลเฉพาะการก่อสร้างสายส่งเพื่อรับซื้อไฟฟ้า ของ กฟผ. ในประเทศไทย และผลกระทบด้านราคาไฟฟ้า การจำหน่าย การควบคุมระบบ

81 ความสัมพันธ์ระหว่าง เศรษฐกิจและพลังงาน

82 http://www.eppo.go.th - 82 - ดัชนีชี้วัดพลังงาน 1.Energy Elasticity  Macro Elasticity (GDP Elasticity หรือ Income Elasticity) 2.Energy Intensity 3.Energy Consumption per capita

83 http://www.eppo.go.th - 83 -  ความยืดหยุ่นของการใช้พลังงานต่อ GDP (Energy Elasticity : EE) คือ อัตราการเปลี่ยนแปลงการใช้พลังงานต่ออัตราการ เปลี่ยนแปลง GDP (%  Energy / %  GDP) เป็นตัวชี้วัดว่า ประเทศมีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่ โดย ปกติถ้าค่าความยืดหยุ่นใกล้เคียงหรือต่ำกว่าหนึ่งถือว่าการ ใช้พลังงานมีประสิทธิภาพ Energy Elasticity

84 http://www.eppo.go.th

85

86 * Remark: Final Energy Demand Including Renewable Energy *

87 http://www.eppo.go.th

88

89

90 * Remark: Final Energy Demand Excluding Renewable Energy *

91 http://www.eppo.go.th

92

93

94 * Remark: Final Energy Demand Including Renewable Energy *

95 http://www.eppo.go.th Transportation Total Others Industry

96 http://www.eppo.go.th

97

98

99

100 Source: Energy Information Administration

101 http://www.eppo.go.th Source: Energy Information Administration

102 http://www.eppo.go.th Source: Energy Information Administration

103 http://www.eppo.go.th Source: Energy Information Administration

104 http://www.eppo.go.th Source: Energy Information Administration

105 http://www.eppo.go.th - 105 - ขอบคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt พลังงาน ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ พลังงาน โดย นายบุญลิ ศีลวัตกุล อดีตผู้อำนวยการศูนย์พยากรณ์ และสารสนเทศพลังงาน วันที่ 9 มิถุนายน 2555.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google