งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ปีม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค. 255321.7714.8311.3714.0314.7312.0911.204.936.435.304.287.42 25540.970.17-1.18-4.55-1.680.941.454.594.95-2.43-3.24-3.76.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ปีม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค. 255321.7714.8311.3714.0314.7312.0911.204.936.435.304.287.42 25540.970.17-1.18-4.55-1.680.941.454.594.95-2.43-3.24-3.76."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ปีม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค. 255321.7714.8311.3714.0314.7312.0911.204.936.435.304.287.42 25540.970.17-1.18-4.55-1.680.941.454.594.95-2.43-3.24-3.76 2555 4.3210.1310.2511.099.514.614.903.111.8111.6219.7615.53 2556 7.60-0.102.793.813.433.180.693.462.710.71-1.45-7.59 2557 -6.93-3.470.461.84 อัตราการขยายตัว (%) การใช้ไฟฟ้าของประเทศไทย 2556 2557 2553 2554 2555

2 ปีม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค. 255322.3410.677.4110.5711.1911.769.132.144.991.342.654.80 2554-3.19-2.79-4.90-6.78-0.94-1.10-0.642.822.87-0.28-3.08-5.61 2555 7.7511.0514.5113.669.993.885.002.570.739.6217.6616.50 2556 5.63-0.84-0.321.562.660.96-1.662.92-0.18-0.88-2.98-13.53 2557 -12.83-8.15-3.120.76 อัตราการขยายตัว (%) การใช้ไฟฟ้าของส่วนนครหลวง 2556 2557 2553

3 ปีม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค. 255322.0717.2713.4815.7216.9412.3911.846.367.027.035.028.68 25542.791.600.51-3.55-2.051.982.885.346.01-3.40-3.31-3.11 2555 2.939.678.4010.109.424.564.843.332.3312.6820.9815.46 2556 8.740.374.324.853.874.501.773.833.991.36-0.81-5.24 2557 -4.61-1.311.842.25 อัตราการขยายตัว (%) การใช้ไฟฟ้าของส่วนภูมิภาค 2556 2557 2553


ดาวน์โหลด ppt ปีม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค. 255321.7714.8311.3714.0314.7312.0911.204.936.435.304.287.42 25540.970.17-1.18-4.55-1.680.941.454.594.95-2.43-3.24-3.76.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google