งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 สถานการณ์ราคาพลังงาน และการใช้น้ำมัน รอบ 9 เดือน กรมธุรกิจพลังงาน และสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน ตุลาคม 2549.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 สถานการณ์ราคาพลังงาน และการใช้น้ำมัน รอบ 9 เดือน กรมธุรกิจพลังงาน และสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน ตุลาคม 2549."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 สถานการณ์ราคาพลังงาน และการใช้น้ำมัน รอบ 9 เดือน กรมธุรกิจพลังงาน และสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน ตุลาคม 2549

2 2 ปริมาณการจำหน่ายน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว *หมายเหตุ : ตัวเลขเดือน ก.ย. 49 เป็นตัวเลขเบื้องต้น ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค. ม.ค. - ก.ย. 2547 50.454.854.252.552.650.450.550.152.555.357.958.852.0 2548 55.660.859.057.058.856.647.150.347.046.650.153.154.7 2549 52.054.555.752.152.449.146.346.245.6*---50.4 ∆ (%) จาก ปีก่อน -6.5-10.4-5.6-8.7-10.9-13.2-1.7-8.1-3.1----7.8 ∆(%) จาก เดือนก่อน -2.04.82.2-6.50.7-6.3-5.8-0.1-1.5--- - หน่วย : ล้านลิตร/วัน

3 3 ปริมาณการจำหน่ายน้ำมันเบนซิน *หมายเหตุ : ตัวเลขเดือน ก.ย. 49 เป็นตัวเลขเบื้องต้น ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค. ม.ค.- ก.ย. 254721.721.022.022.821.921.321.020.519.019.520.220.421.2 254819.722.019.320.519.521.418.620.319.318.319.620.220.0 254919.5 20.120.319.619.719.219.119.3*---19.6 ∆ (%) จาก ปีก่อน -1.3-11.34.2-0.80.3-7.73.4-5.70.2----2.2 ∆(%) จาก เดือนก่อน -3.40.03.30.9-3.40.6-2.5-0.71.0---- หน่วย : ล้านลิตร/วัน

4 4 ปริมาณการจำหน่ายน้ำมันแก๊สโซฮอล์ *หมายเหตุ : ตัวเลขเดือน ก.ย. 49 เป็นตัวเลขเบื้องต้น ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค. ม.ค.- ก.ย. 25470.1 0.2 0.10.2 0.1 25480.30.40.81.01.11.51.72.53.0 3.33.51.4 25493.4 3.53.63.5 3.43.4*---3.5 ∆ (%) จาก ปีก่อน 1,089.4666.2333.8256.4213.3132.0104.738.013.9---152.6 ∆(%) จาก เดือนก่อน -3.71.43.42.8-5.00.20.1-2.1-0.5--- - หน่วย : ล้านลิตร/วัน

5 5 ปริมาณการจำหน่าย NGV ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค. ม.ค.- ก.ย. 25471.71.92.02.1 2.83.33.94.64.85.75.12.7 25485.66.06.65.86.16.46.16.96.76.57.57.06.3 25498.78.38.88.29.79.89.612.5 12.5* ---9.8 ∆ (%) จาก ปีก่อน 53.737.533.340.059.653.159.080.585.1---56.5 ∆(%) จาก เดือนก่อน 24.5-4.96.4-6.918.51.3-1.629.8-0.4---- หน่วย : ล้านลูกบาศก์ฟุต/วัน *หมายเหตุ : ตัวเลขเดือน ก.ย. 49 เป็นตัวเลขเบื้องต้น

6 6 การใช้ก๊าซ LPG รายสาขา หน่วย : ล้านกิโลกรัม 25472548 (ม.ค.-ส.ค.) 2549 (ม.ค.-ส.ค.) Δ%Δ% Share (%) ครัวเรือน1,513.21,604.11,063.81,118.85.253.4 อุตสาหกรรม440.7449.8292.8334.714.016.0 รถยนต์222.9302.6184.5283.453.613.5 ปิโตรเคมี424.6566.5380.5357.5-6.017.1 รวม2,601.52,923.01,921.62,093.79.0100 *หมายเหตุ : ตัวเลขเดือน ส.ค. 49 เป็นตัวเลขเบื้องต้น

7 7 ปริมาณการนำเข้าน้ำมันดิบ Unit : KBD ม.ค.ก.พ.มี.ค. เม.ย. พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค. ม.ค. - ก.ย. 25479407678578348288808309048188511002923855 2548844795864806918852884861823799625851 2549826733906812889820839894828*---840 ∆ (%) จาก ปีก่อน -2.1-7.84.80.8-3.2-3.8-5.23.80.5----1.3 *หมายเหตุ : ตัวเลขเดือน ก.ย. 49 เป็นตัวเลขเบื้องต้น

8 8 มูลค่าการนำเข้าน้ำมันดิบ หน่วย : ล้านบาท ม.ค.ก.พ.มี.คเม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค. ม.ค. - ก.ย. 2547 36,37427,95335,21033,95236,88040,10939,38546,59843,38646,75052,58047,442339,848 2548 42,60336,70548,74050,14858,13153,27262,90564,37862,19460,04743,79962,015479,076 2549 62,07850,29968,05759,97971,77164,22569,01876,90468,908* -- -591,238 ∆ (%) จากปี ก่อน 45.737.039.619.623.520.69.719.510.8 - - -23.4 ∆(%) จาก เดือน ก่อน 0.1-19.035.3-11.919.7-10.57.511.4-10.4- - - - *หมายเหตุ : ตัวเลขเดือน ก.ย. 49 เป็นตัวเลขเบื้องต้น

9 9 Growth Rate (%) 25472548 (ม.ค. – ก.ย.) 2549* (ม.ค. – ก.ย) 25472548 2549 (ม.ค. – ก.ย.) ปริมาณ (พันบาร์เรล/วัน)87082885184012.1-4.9-1.3 มูลค่า (พันล้านบาท)48764547959140.632.523.4 ราคา (ดอลลาร์/บาร์เรล)37.8152.7451.2573.2128.939.542.8 *หมายเหตุ : ตัวเลขเดือน ก.ย. 49 เป็นตัวเลขเบื้องต้น การนำเข้าน้ำมันดิบลดลง 1.3%

10 10 การส่งออกน้ำมันสำเร็จรูป ชนิดน้ำมัน 25472548 (ม.ค.-ก.ย.) 2549 (ม.ค.-ก.ย.)* อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) เบนซิน233534365.3 ดีเซล4131304757.7 เตา1916182332.4 LPG28303119-36.7 JET/KEROSENE71091683.4 รวม11812212114217.2 มูลค่า70,019100,74471,791104,45845.5 ปริมาณ : พันบาร์เรลต่อวัน มูลค่า : ล้านบาท *หมายเหตุ : ตัวเลขเดือน ก.ย. 49 เป็นตัวเลขเบื้องต้น

11 11 การส่งออกน้ำมันดิบ 2548 (ม.ค.- ก.ย.) 2549 (ม.ค.- ก.ย.) อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) ปริมาณ (พันบาร์เรล/วัน) 666259-5.2 มูลค่า (ล้านบาท) 52,87537,16441,21910.9 *หมายเหตุ : ตัวเลขเดือน ก.ย. 49 เป็นตัวเลขเบื้องต้น

12 12 มูลค่าการส่งออกน้ำมัน 2548 (ม.ค.-ก.ย.) 2549 (ม.ค.-ก.ย)* อัตราการเปลี่ยนแปลง(%) น้ำมันดิบ52,87537,16441,21910.9 น้ำมันสำเร็จรูป100,74471,791104,45845.5 รวม153,619108,955145,67733.7 *หมายเหตุ : ตัวเลขเดือน ก.ย. 49 เป็นตัวเลขเบื้องต้น

13 13 ปริมาณการส่งออกน้ำมัน 2548 (ม.ค.-ก.ย.) 2549 (ม.ค.-ก.ย.)* อัตราการเปลี่ยนแปลง(%) น้ำมันดิบ 666259-5.2 น้ำมันสำเร็จรูป 12212114217.2 รวม1881832019.8 *หมายเหตุ : ตัวเลขเดือน ก.ย. 49 เป็นตัวเลขเบื้องต้น

14 14 ค่าการตลาดน้ำมันเบนซิน 95 ปี 2549 2549 ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ยพ.ค.มิ.ยก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค. 0.991.271.581.03-0.23-0.450.790.731.512.552.23 หน่วย : บาท/ลิตร ข้อมูล ณ วันที่ 8 ตุลาคม 2549

15 15 ค่าการตลาดน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ปี 2549 2549 ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ยพ.ค.มิ.ยก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค. 0.901.271.581.03-0.23-0.450.790.731.512.311.81 หน่วย : บาท/ลิตร ข้อมูล ณ วันที่ 8 ตุลาคม 2549

16 16 ราคาน้ำมันดิบและน้ำมันสำเร็จรูป ปี 2549 $/BBL2549 ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ยพ.ค.มิ.ยก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค Dubai63.1058.4457.6657.8264.1465.0065.2269.1768.7759.4856.85 ULG9576.4866.7965.0269.6481.1386.8082.7685.5081.2264.4862.49 HSD79.1569.3766.0872.2182.9984.2185.8886.29 75.3070.81 ข้อมูล ณ วันที่ 8 ตุลาคม 2549 $/BBL

17 17 ราคาขายส่งและขายปลีกน้ำมันเชื้อเพลิง ปี 2549 เบนซิน 95 ดีเซลหมุนเร็ว ข้อมูล ณ วันที่ 8 ตุลาคม 2549 หน่วย : บาท/ลิตร


ดาวน์โหลด ppt 1 สถานการณ์ราคาพลังงาน และการใช้น้ำมัน รอบ 9 เดือน กรมธุรกิจพลังงาน และสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน ตุลาคม 2549.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google