งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สถานการณ์พลังงานไทย ในช่วง 6 เดือนแรก และแนวโน้มปี 2552.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สถานการณ์พลังงานไทย ในช่วง 6 เดือนแรก และแนวโน้มปี 2552."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สถานการณ์พลังงานไทย ในช่วง 6 เดือนแรก และแนวโน้มปี 2552

2 การใช้ การผลิต การนำเข้าพลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้น หน่วย: เทียบเท่าพันบาร์เรลน้ำมันดิบต่อวัน 25482549255025512552* 2552 Q1Q2 การใช้1,5201,5451,6031,6181,6401,6011,679 การผลิต743765794850895890899 การนำเข้า (สุทธิ)980978998942916886944 การนำเข้า / การใช้ (%)64636258565556 อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) การใช้4.81.73.81.0-2.2-4.60.1 การผลิต9.93.03.77.14.79.71.0 การนำเข้า(สุทธิ)-0.9-0.22.0-5.6-12.5-19.6-4.5 GDP (%)4.55.04.82.6-6.0-7.1-4.9 * ข้อมูลเดือน ม. ค.- มิ. ย.

3 การใช้น้ำมันสำเร็จรูป หน่วย: พันบาร์เรลต่อวัน *ไม่รวมการใช้ LPG ที่เป็น Feed stocks ในปิโตรเคมี ชนิด2549255025512552* อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 2549255025512552* เบนซิน124126122132-0.41.6-2.98.0 ธรรมดา 91798174754.53.3-8.4-1.5 พิเศษ46454858-7.9-1.17.023.8 -แก๊สโซฮอล์2026425483.428.162.541.9 -95251963-34.3-24.7-69.1-58.9 ก๊าด0.3 -7.4-7.5-13.7-9.6 ดีเซล317322303330-6.21.8-5.71.2 เครื่องบิน788580765.29.1-5.9-13.2 น้ำมันเตา10173 5644-5.6-27.8-22.1-32.5 LPG** 8710011711316.214.517.4-0.2 รวม707 679696-1.6-0.1-3.6-2.6 * ข้อมูลเดือน ม. ค.- มิ. ย.

4 การใช้น้ำมันเบนซิน ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค. ม.ค. - ส.ค. ม.ค. - ธ.ค. 2549 19.5 20.120.319.619.719.219.119.419.620.720.519.619.8 2550 19.820.5 19.520.619.920.619.820.019.620.120.220.1 2551 19.420.019.520.118.718.618.019.018.919.419.922.019.119.5 2552 21.521.021.421.121.020.320.419.4*20.8 ∆ (%) จากช่วง เดียวกัน ปีก่อน 10.45.39.75.212.78.912.92.2---8.4 ∆(%) จาก เดือน ก่อนปี 52 -2.5-2.01.6-0.6-3.60.3-4.7--- หน่วย : ล้านลิตร/วัน *เบื้องต้น วันที่ 1- 31 ส.ค. 2552

5 การใช้เบนซิน95 มีแนวโน้มคงที่ ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค. ม.ค. - ส.ค. ม.ค. - ธ.ค. 25494.64.54.64.54.14.03.83.73.63.53.8 4.24.0 25503.63.83.63.43.1 2.93.02.82.72.32.13.33.0 25511.81.71.51.30.90.70.60.50.60.5 0.6 0.51.10.9 25520.5 0.6 0.5 0.4* - - - -0.5 ∆ (%) จากช่วง เดียวกัน ปีก่อน -72.8-72.0-57.7-55.6-43.1-16.4-13.4-21.5 - - - --53.6 ∆(%) จาก เดือน ก่อนปี 52 -10.2-6.7-13.0-14.0-29.4-27.5-14.4-4.8 - - - - หน่วย : ล้านลิตร/วัน *เบื้องต้น วันที่ 1- 31 ส.ค. 2552

6 Gasohol 91 (E10) U 91 RegularU-91Gasohol 91 (E10) Unite : ML/Day7.973.81 การใช้เบนซินธรรมดา ม.ค.-ส.ค. 2552 การใช้แก๊สโซฮอล์ 91 สามารถขยายตัวได้อีก

7 การใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์ หน่วย : ล้านลิตร/วัน *เบื้องต้น วันที่ 1- 31 ส.ค. 2552 ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค. ม.ค.- ส.ค. ม.ค. - ธ.ค. 25493.4 3.53.63.5 3.4 3.53.63.73.5 25503.43.73.64.04.14.6 5.15.35.86.37.04.14.8 25517.17.7 8.38.18.48.69.910.310.711.312.88.29.2 255212.612.412.5 12.012.111.5* - - - -12.3 ∆ (%) จาก ช่วงเดียวกัน ปีก่อน 77.4 61.4 63.5 50.7 54.4 42.8 40.6 16.2 - - - -49.4 ∆(%) จาก เดือนก่อนปี 52 -1.1-1.71.1-0.70.2-3.70.3-4.6 - - - -

8 ยอดจำหน่ายเบนซินพิเศษและราคาGasohol 95 ปี 2550-2552 (ส.ค.) 255025512552 Gasohol 95 ราคา U 95 บาท / ล้านลิตร ล้านลิตร

9 การใช้ NGV ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค. ม.ค. - ส.ค. ม.ค. - ธ.ค. 2549 8.7 8.3 8.8 8.2 9.7 9.8 9.6 12.5 14.0 14.1 13.49.510.8 2550 14.0 16.2 18.3 18.9 19.5 21.5 22.4 24.6 26.8 29.6 33.6 36.519.523.5 2551 41.1 46.6 51.6 56.8 62.8 71.9 83.1 91.6 97.9 106.6 108.1 108.263.377.3 2552 116.7 132.5 137.7 125.9 133.5 141.5 142.6140.0*133.8 ∆ (%) จาก ช่วง เดียวกัน ปีก่อน 183.9 184.3 166.9 121.7 112.6 96.8 71.6 52.8---111.4 ∆(%) จาก เดือน ก่อนปี 52 7.9 13.5 3.9 -8.6 6.0 0.8 -1.8--- หน่วย : ล้านลูกบาศก์ฟุต/วัน *เบื้องต้น วันที่ 1- 31 ส.ค. 2552

10 การใช้ LPG ในภาคขนส่ง ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค. ม.ค. - ส.ค. ม.ค. - ธ.ค. 2549 32.3 30.1 34.2 33.7 35.8 36.0 40.5 40.9 42.0 44.0 43.3 46.1 283.4 458.7 2550 45.3 42.7 47.7 46.0 47.2 46.9 49.4 48.6 48.0 49.0 48.5 52.5 373.9 571.9 2551 52.3 50.5 56.7 55.4 59.9 66.4 80.6 78.6 73.3 74.9 67.2 59.9 500.3 775.6 2552 55.8 53.9 57.8 54.5 55.8 54.8 55.1 56.1 * 443.8 ∆ (%) จาก ช่วง เดียวกัน ปีก่อน 6.8 2.0-1.6 -6.8 -17.5 -31.6 -28.6---- -42.8 ∆(%) จาก เดือน ก่อนปี 52 -6.9 -3.3 7.2 -5.7 2.4 -1.9 0.7 1.8--- หน่วย : พันตัน *เบื้องต้น วันที่ 1- 31 ส.ค. 2552

11 หน่วย : ล้านลิตร/วัน *เบื้องต้น วันที่ 1- 31 ส.ค. 2552 การใช้น้ำมันดีเซล ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค. ม.ค.- ส.ค. ม.ค.- ธ.ค. 254855.660.859.057.058.856.647.150.347.046.650.153.155.653.5 254952.054.555.752.152.449.146.346.245.646.151.051.251.050.2 255052.953.555.352.450.352.448.350.147.848.250.851.9 51.1 255152.552.454.753.749.945.440.242.842.545.046.852.548.948.2 255255.451.452.552.953.648.647.546.8* - - - -51.1 ∆ (%) จากช่วง เดียวกันปีก่อน 5.6-1.9-4.0-1.57.3 7.2 18.1 9.2 - - - -4.5 ∆(%) จากเดือน ก่อนปี 52 5.6-7.32.10.81.2-9.2-2.4-1.5 - - - -

12 หน่วย : ล้านลิตร/วัน *เบื้องต้น วันที่ 1- 31 ส.ค. 2552 ปริมาณการใช้น้ำมันดีเซลหมุนเร็วบี 5 ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค. ม.ค.- ส.ค. ม.ค.- ธ.ค. 2548 0.001 0.0030.002 0.0040.0050.0170.0360.034 0.0410.0040.015 2549 0.0480.0540.0550.0900.1350.1150.1030.0920.0950.1100.1900.3260.0870.118 2550 0.4690.6700.8891.0721.2851.5051.6671.7931.9342.1013.1094.0421.1741.718 2551 4.9165.3307.5128.4559.66610.6509.70910.78211.82413.18314.44017.2708.39310.327 2552 9.314 9.973 1.890 23.584 25.482 4.217 3.514 22.292* - - - - 22.554 ∆ (%) จาก ช่วง เดียวกั นปี ก่อน 292.9 274.7 191.4 178.9 163.6 127.4 142.2 106.8 - - - -168.7 ∆(%) จาก เดือน ก่อนปี 52 11.83.4 9.67.7 8.0-5.0-2.9-5.2 - - - -

13 ยอดจำหน่ายดีเซลหมุนเร็วและราคาดีเซลหมุนเร็ว บี 2 ปี 2550-2552 (ส.ค.) 255025512552 B 5 ราคา HSD-B2 บาท / ล้านลิตร ล้านลิตร B5 มีแนวโน้ม เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

14 หน่วย : พันตัน การใช้ LPG รายสาขา 254925502551 (ม.ค. – มิ.ย.) อัตราการ เปลี่ยนแปลง (%) สัดส่วน (%) 2551255225512552 อุปทาน4,1674,4694,8032,31224137.54.4100.0 - การผลิต4,1674,4694,3512,2912245-2.6-2.093.0 - นำเข้า 452 21168 681.97.0 อุปสงค์ (การใช้+ส่งออก)4,0944,3934,8102,3412,4149.53.1 - การใช้3,5184,1164,7882,3242,41416.33.9100.0 ครัวเรือน1,7211,8842,1241,0191,06112.74.144.0 อุตสาหกรรม5116026583392529.3-25.510.5 รถยนต์45957277634133335.6-2.513.8 อุตสาหกรรมปิโตรเคมี70880790344857411.928.123.8 ใช้เอง11925132817719431.19.68.0 - ส่งออก2782117 -92.3-99.5 สมดุล (อุปทาน-อุปสงค์)7376-6-29-

15 ปริมาณการใช้ NGV ทดแทนน้ำมัน จำนวน รถ NGV รถบนนรถดีเซลรวม ปริมาณก๊าซที่ใช้ (mmscf) ปริมาณทดแทนน้ำมัน (ล้านลิตร) รถ เบนซิน รถ ดีเซล รวม รวมต่อวัน ( MMSCFD) เบนซินดีเซลรวม 2548 9,479 80610,2851,649.7701.3 2,3516.4 51.3 19.1 70.4 2549 22,782 2,58925,371 2,516.21,429.8 3,946.10.8 78.3 38.9117.2 2550 49,335 6,53355,868 5,166.33,420.7 8,587 23.5168.2 86.6254.9 2551 104,553 23,182 127,735 13,415.9 14,873.1 28,289 77.0 444.7 381.2 825.9 2552 * 121,925 24,716 146,641 11,799 11,960 23,759 131 364 328 693 * ข้อมูลเดือน ม.ค.-มิ.ย. ทดแทนได้ 9.6% ทดแทนได้ 3.5%

16 การใช้พลังงานในภาคขนส่ง ชนิด 254925502551 2552 ม.ค.-มิ.ย. อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 25502551 2552 ม.ค.-มิ.ย. เบนซิน5,3765,4665,3052,8391.7-2.98.1 ดีเซล11,79511,76911,1025,972-0.2-5.71.3 LPG53566790538824.735.7-2.5 NGV97212684574118.6222.7136.8 รวม17,80318,11417,9969,7741.7-0.76.7 หน่วย: พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ *ไม่รวมการใช้ LPG ที่เป็น Feed stocks ในปิโตรเคมี

17 การใช้ลิกไนต์/ถ่านหิน หน่วย: ล้านตัน 25482549255025512552* 2552* สัดส่วน (%) อัตราการ** เปลี่ยนแปลง (%) 25512552* การใช้ลิกไนต์211918199513.8-3.7 ผลิตกระแสไฟฟ้า(กฟผ.)1716 178453.8-9.3 อุตสาหกรรม4322163.7-2.8 การใช้ถ่านหิน911151694912.41.2 ผลิตกระแสไฟฟ้า (SPP และ IPP) 2365315-7.1-4.3 อุตสาหกรรม7891163424.03.7 รวมการใช้ลิกไนต์ / ถ่านหิน30 3335181007.6-1.4 * ม.ค.-มิ.ย. **อัตราการเปลี่ยนแปลงคิดจากค่าความร้อน

18 ความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุดของ กฟผ. 24 เมษายน 2552 (22,596 MW) 21 เมษายน 2551 (22,568 MW)

19 การผลิตพลังไฟฟ้า หน่วย: กิกะวัตต์ชั่วโมง * ม.ค.-มิ.ย. ชนิดเชื้อเพลิง255025512552* สัดส่วน (%) อัตรา การเปลี่ยนแปลง (%) 25512552* ก๊าซธรรมชาติ 98,148104,38650,403706.4-2.1 ถ่านหินและลิกไนต์ 30,88130,83815,42121-0.1-3.4 น้ำมัน 2,9951,013740.1-66.2-92.6 พลังน้ำ 7,9616,9513,8956-12.7-6.7 นำเข้าและอื่น ๆ 7,0415,0332,2293-28.5-11.7 รวม 147,026148,22172,0221000.8-4.1

20 สัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงต่างๆ มกราคม- มิถุนายน ปี 2552 น้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ พลังน้ำ ถ่านหิน นำเข้าและอื่นๆ

21 ปริมาณการใช้ไฟฟ้า หน่วย : กิกะวัตต์-ชั่วโมง * ข้อมูลเดือน ม.ค.-มิ.ย. 2549255025512552* อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 2549255025512552* MEA41,48242,03542,23520,3273.41.30.5-5.2 PEA83,26887,75589,30343,4146.65.41.8-3.8 ลูกค้าตรง EGAT 2,4872,7022,8731,4553.28.66.3-4.6 ทั้งประเทศ127,237132,492134,41265,1955.54.11.5-4.3

22 ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารายสาขา หน่วย : กิกะวัตต์-ชั่วโมง * ข้อมูลเดือน ม.ค.-มิ.ย. อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) สาขา 2549255025512552*25512552* บ้านและที่อยู่อาศัย26,91527,96028,69215,0202.64.1 ธุรกิจ31,70232,83933,11615,6500.9-6.7 อุตสาหกรรม56,99559,43660,05728,4251.0-6.6 เกษตรกรรม2402682882027.411.0 อื่นๆ11,38511,98912,2595,89813.0-11.1 รวม127,237132,492134,41265,1951.5-4.3

23 หน่วย: เทียบเท่าพันบาร์เรลน้ำมันดิบต่อวัน 25482549255025512552* 2552 H1H2* การใช้ 1,5201,5451,6031,6181,6101,6401,585 น้ำมัน 689674667634637649624 ก๊าซธรรมชาติ 566579615648651660646 ลิกไนต์/ถ่านหิน 232248288301291294291 พลังน้ำ/ไฟฟ้านำเข้า 33444336313823 อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) การใช้ 4.81.73.81.0-0.5-2.21.2 น้ำมัน 0.4-2.3-5.00.5-3.34.0 ก๊าซธรรมชาติ 9.22.36.25.40.51.6-0.7 ลิกไนต์/ถ่านหิน 8.46.916.14.5-3.0-7.01.7 พลังน้ำ/ไฟฟ้านำเข้า 2.435.2-2.3-17.4-14.1-9.9-20.4 ประมาณการใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้น * ประมาณการ

24 ประมาณการใช้น้ำมันสำเร็จรูป หน่วย: ล้านลิตร **ไม่รวมการใช้ LPG ที่ใช้เป็น Feed stocks ในปิโตรเคมี * ประมาณการ ชนิด2549255025512552* 2552อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) H1H2*25512552 H1H2* เบนซิน 7,215 7,3377,1217,5143,811 3,703-2.95.58.03.0 ดีเซล 18,37118,71017,64318,4199,491 8,928-5.74.41.27.9 ก๊าด+เครื่องบิน 4,538 4,9504,6514,3922,189 2,203-5.9-5.6-13.33.5 น้ำมันเตา 5,851 4,2223,2872,4391,280 1,159-22.1-25.5-32.5-16.6 LPG 5,074 5,812 6,8287,0333,257 3,77617.43.0-0.25.9 รวม41,05041,030 39,53139,79720,028 19,769-3.60.7-2.64.3

25 ประมาณการผลิตไฟฟ้า หน่วย: กิกะวัตต์-ชั่วโมง 25512552อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) ม.ค.- มิ.ย.75,13472,022-4.14 ก.ค.-ธ.ค.73,08774,5241.97 ม.ค.- ธ.ค.148,221146,546-1.13


ดาวน์โหลด ppt สถานการณ์พลังงานไทย ในช่วง 6 เดือนแรก และแนวโน้มปี 2552.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google