งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แถลงข่าวดัชนีราคา เดือนพฤศจิกายน 2548 โดย นายการุณ กิตติสถาพร ปลัดกระทรวงพาณิชย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แถลงข่าวดัชนีราคา เดือนพฤศจิกายน 2548 โดย นายการุณ กิตติสถาพร ปลัดกระทรวงพาณิชย์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แถลงข่าวดัชนีราคา เดือนพฤศจิกายน 2548 โดย นายการุณ กิตติสถาพร ปลัดกระทรวงพาณิชย์

2 แถลงข่าว ดัชนีราคา เดือน พฤศจิกายน 2548 ดัชนีราคา ผู้ผลิต Producer Price Index ดัชนีราคา ผู้บริโภค Consumer Price Index

3 ดัชนีราคาผู้บริโภคCPI ดัชนีราคา ผู้บริโภคพื้นฐาน Core Inflation ดัชนีราคา ผู้บริโภคทั่วไป Headline Inflation

4 สูงขึ้น จาก พ.ย.47 ร้อยละ 5.9 ลดลง จาก ต.ค.48 ร้อยละ 0.7 เฉลี่ย 11 เดือน (ม.ค.-พ.ย.48) สูงขึ้นจาก (ม.ค.-พ.ย.47) ร้อยละ 4.4 ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป ของประเทศ เดือน พ. ย. 48 เท่ากับ 111.5

5 หมวดอื่นๆไม่ใช่อาหาร และเครื่องดื่ม ลดลงร้อย ละ 0.7 สินค้าสำคัญที่ราคาลดลง ได้แก่ สินค้าสำคัญที่ราคาลดลง ได้แก่ - น้ำมันเชื้อเพลิง - ปูนซีเมนต์ สินค้าสำคัญที่ราคาสูงขึ้น ได้แก่ สินค้าสำคัญที่ราคาสูงขึ้น ได้แก่ - น้ำยาล้างจาน - ค่าโดยสารเครื่องบิน - รถบรรทุกเล็ก หมวดอาหารและ เครื่องดื่ม ลดลงร้อยละ 0.6 ลดลงร้อยละ 0.6 สินค้าสำคัญที่ราคา ลดลง ได้แก่ สินค้าสำคัญที่ราคา ลดลง ได้แก่ - ไก่สด ไข่ ผักสดและ ผลไม้ - ไก่สด ไข่ ผักสดและ ผลไม้ สินค้าสำคัญที่ราคา สูงขึ้น ได้แก่ สินค้าสำคัญที่ราคา สูงขึ้น ได้แก่ - เนื้อสุกร - เนื้อสุกร ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปประเทศ พ. ย.48 เทียบ ต. ค.48 ลดลง ร้อยละ 0.7

6 ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ เดือนพฤศจิกายน 2548 ดัชนี (2545=100) อัตรา (%) เทียบเดือนที่ ผ่านมา

7 อัตราการเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคา ผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ อัตรา (%) เทียบเดือน เดียวกันปีก่อน

8 อัตราการเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคา ผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ อัตรา (%) เทียบระยะเดียวกันปี ก่อน

9 ดัชนีราคาผู้บริโภค – ภูมิภาค ภาคPOP ตุลาคม 48 พฤศจิกายน 48 M/MY/YA/AM/MY/YA/A ประเทศ 100 % 0.36.24.3 - 0.7 5.9 4.4 กทม./ ปริมณฑล 47 % 0.26.24.1 - 0.5 6.1 4.3 กลาง 17 % 0.46.24.6 - 0.8 5.7 4.7 เหนือ 12 % 0.26.24.3 - 1.0 5.74.5 อีสาน 15 % 0.66.64.4 - 1.2 5.64.5 ใต้9%0.46.04.9 - 0.3 5.4 4.9

10 ดัชนีราคาผู้บริโภค – ภูมิภาค (M/M)

11 สูงขึ้น จาก พ.ย.47 ร้อยละ 2.4 สูงขึ้น จาก ต.ค.48 ร้อยละ 0.1 เฉลี่ย 11 เดือน (ม.ค.-พ.ย.48) สูงขึ้นจาก (ม.ค.-พ.ย.47) ร้อยละ 1.5 ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป พื้นฐาน เดือน พ. ย. 48 เท่ากับ 103.2

12 ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานของประเทศ เดือนพฤศจิกายน 2548 ดัชนี (2545=100) อัตรา (%) เทียบเดือนที่ ผ่านมา

13 อัตราการเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคา ผู้บริโภคพื้นฐานของประเทศ อัตรา (%) เทียบเดือน เดียวกันปีก่อน

14 อัตราการเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคา ผู้บริโภคพื้นฐานของประเทศ อัตรา (%) เทียบระยะ เดียวกันปีก่อน

15 ลดลงจาก ต.ค. 48 ร้อยละ 1.5 ดัชนีราคา ผู้ผลิต (CPA) (CPA) เดือน พ. ย. 48 เท่ากับ 129.3 สูงขึ้นจาก พ. ย.47 ร้อยละ 7.8 หมวดผลผลิต เกษตรกรรม หมวดผลผลิต เกษตรกรรม ลดลง ร้อยละ 2.1 ลดลง ร้อยละ 2.1 สินค้าสำคัญที่ราคาลดลง ได้แก่ สินค้าสำคัญที่ราคาลดลง ได้แก่ - ข้าวเปลือกเจ้านาปี - ข้าวเปลือกเจ้านาปี - ยางพารา - ยางพารา - ไก่มีชีวิตและไข่ไก่ - ไก่มีชีวิตและไข่ไก่ หมวด ผลิตภัณฑ์อุตสาหกร รม หมวด ผลิตภัณฑ์อุตสาหกร รม ลดลง ร้อยละ 1.5 ลดลง ร้อยละ 1.5 สินค้าสำคัญที่ราคาลดลง ได้แก่ สินค้าสำคัญที่ราคาลดลง ได้แก่ - น้ำมันเชื้อเพลิง - น้ำมันเชื้อเพลิง - เมล็ดพลาสติกประเภท ต่าง ๆ - เมล็ดพลาสติกประเภท ต่าง ๆ - ผลิตภัณฑ์ยาง - ผลิตภัณฑ์ยาง เฉลี่ย 11 เดือน เฉลี่ย 11 เดือน ม. ค.- พ. ย.48 สูงขึ้นจาก ม. ค.- พ. ย.47 ร้อยละ 9.3 หมวดผลิตภัณฑ์ จากเหมือง หมวดผลิตภัณฑ์ จากเหมือง สูงขึ้น ร้อยละ 1.2 สูงขึ้น ร้อยละ 1.2 สินค้าสำคัญที่ราคา สูงขึ้น ได้แก่ สินค้าสำคัญที่ราคา สูงขึ้น ได้แก่ - ก๊าซธรรมชาติ - ก๊าซธรรมชาติ - แร่ตะกั่ว แร่สังกะสี - แร่ตะกั่ว แร่สังกะสี

16 ดัชนีราคาผู้ผลิตของประเทศ เดือน พฤศจิกายน 2548 ดัชนี (2543=100) อัตรา (%) เทียบเดือนที่ ผ่านมา

17 อัตราการเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคา ผู้ผลิตของประเทศ อัตรา (%) เทียบเดือนเดียวกัน ปีก่อน

18 อัตราการเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคาผู้ผลิต ของประเทศ อัตรา (%) เทียบระยะเดียวกันปี ก่อน

19 สามารถดูข้อมูลของสำนักดัชนี เศรษฐกิจการค้าได้ที่ 1. เว็บไซต์ ชื่อ www.price.moc.go.th 2. โทรสายด่วนสอบถามข้อมูล อัตโนมัติ 0 2507 7000 3. ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร 0 2507 5793 4. ชมการถ่ายทอดแถลงข่าวดัชนี ราคา ที่ www.price.moc.go.th หัวข้อ ชมการถ่ายทอด


ดาวน์โหลด ppt แถลงข่าวดัชนีราคา เดือนพฤศจิกายน 2548 โดย นายการุณ กิตติสถาพร ปลัดกระทรวงพาณิชย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google