งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สถานการณ์พลังงานไทย ในช่วง 6 เดือนแรก และแนวโน้ม ปี 2555.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สถานการณ์พลังงานไทย ในช่วง 6 เดือนแรก และแนวโน้ม ปี 2555."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สถานการณ์พลังงานไทย ในช่วง 6 เดือนแรก และแนวโน้ม ปี 2555

2 2551255225532554 2555 ม.ค.-มิ.ย. หน่วย: เทียบเท่าพันบาร์เรลน้ำมันดิบต่อวัน การใช้ การผลิต การนำเข้าพลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้น การใช้ 1,6181,6631,7831,845 1,958 การผลิต 8488959891,018 1,060 การนำเข้า ( สุทธิ ) 9529221,0011,017 1,098 การนำเข้า / การใช้ (%) 59555655 56 อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) การใช้ 0.92.87.23.5 4.2 การผลิต 6.95.510.62.9 2.8 การนำเข้า(สุทธิ) -4.6-3.28.51.6 2.8 GDP (%) 2.5-2.37.80.10.3** **ข้อมูลเดือน ม.ค.-มี.ค.

3 หน่วย : เทียบเท่าพันบาร์เรลน้ำมันดิบต่อวัน 2551255225532554 2555 ม.ค. – มิ.ย. การใช้ 1,6181,6631,7831,845 1,958 น้ำมัน 634643652674 720 ก๊าซธรรมชาติ 648682784810 853 ถ่านหิน 199205211204 224 ลิกไนต์ 1019899102 93 พลังน้ำ/ไฟฟ้านำเข้า 36353654 68 อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) การใช้ 0.92.87.23.5 4.2 น้ำมัน -5.01.41.53.3 5.1 ก๊าซธรรมชาติ 5.45.215.03.3 2.5 ถ่านหิน 10.62.83.2-3.4 7.2 ลิกไนต์ 2.4-3.40.73.8 -14.9 พลังน้ำ/ไฟฟ้านำเข้า -17.4-1.12.848.5 53.7 การใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้น

4 มูลค่าการใช้พลังงานขั้นสุดท้าย หน่วย: ล้านบาท ชนิด2551255225532554 ม.ค. – มิ.ย. อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 25542555255325542555* น้ำมันสำเร็จรูป 1,092,114960,0671,105,8631,220,582625,648668,01615.210.46.8 ไฟฟ้า 397,342430,776474,177472,168234,700267,88510.1-0.414.1 ก๊าซธรรมชาติ 53,86749,27268,72497,66644,76761,48239.542.137.3 ลิกไนต์/ถ่านหิน 28,67328,61129,73830,23315,26816,2583.91.76.5 พลังงานทดแทน 103,991115,268129,370126,03065,29768,36412.2-2.64.7 รวม 1,675,9861,583,9931,807,8711,946,678985,6801,082,00614.17.79.8 - 4 - *ข้อมูลเดือน ม.ค.-มิ.ย.

5 การใช้น้ำมันสำเร็จรูป * ไม่รวมการใช้ LPG ที่เป็น Feed stocks ในปิโตรเคมี 255225532554 2555 ม.ค.-มิ.ย. อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 255225532554 2555 ม.ค.-มิ.ย. เบนซิน 7,524.47,416.87,331.13,760.75.6-1.4-1.11.7 ก๊าด 17.615.313.07.412.5-13.5-14.921.9 ดีเซล 18,465.318,480.119,192.110,449.74.6 0.03.86.9 เครื่องบิน 4,431.54,711.75,076.52,582.8-4.46.37.7-0.2 น้ำมันเตา 2,730.92,615.22,455.91,305.0-16.9-4.2-6.09.2 LPG* 6,894.37,587.38,178.04,380.00.910.07.78.8 รวม 40,063.940,826.242,246.722,485.61.31.93.45.6 หน่วย: ล้านลิตร

6 การใช้น้ำมันเบนซิน ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค. ม.ค. -มิ.ย. ม.ค. -ธ.ค. 2552 21.521.021.421.121.020.320.419.920.020.119.621.221.120.6 2553 19.521.120.020.219.320.620.520.020.219.921.121.420.120.3 2554 20.421.319.820.619.720.819.820.420.018.618.521.220.420.1 2555 20.420.920.620.520.421.2 20.7 ∆ (%) จากช่วง เดียวกัน ปีก่อน 0.3-1.94.0-0.53.41.91.2 ∆(%) จากเดือน ก่อนปี 53 -3.72.2-1.2-0.7-0.53.7 หน่วย : ล้านลิตร/วัน

7 Gasohol 91 (E10) U 91 การใช้เบนซินธรรมดา ม.ค.-มิ.ย. 2555 Gasohol 91 (E10) U 91 RegularU-91Gasohol 91 (E10) Unite : ML/Day 9.145.51

8 Gasohol 91 (E10) U 91 การใช้เบนซินพิเศษ ม.ค.-มิ.ย. 2555 RegularU-95 Gasohol 95 (E10) Gasohol 95 (E20) Gasohol 95 (E85) Unite : ML/Day 0.125.070.76 0.06 Gasohol 95 (E10) 84% U 95 2% Gasohol 95 (E20) 13% Gasohol 95 (E85) 1%

9 ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค. ม.ค. -มิ.ย. ม.ค. -ธ.ค. 2552 12.612.412.5 12.012.112.0 12.111.712.712.412.2 2553 11.712.211.612.011.412.2 11.912.011.812.412.811.812.0 2554 12.312.912.212.912.412.812.512.010.18.88.611.012.611.5 2555 10.911.3 11.611.411.9 11.4 ∆ (%) จากช่วง เดียวกัน ปีก่อน -11.6-12.1-8.0-9.9-7.6-7.3-9.4 ∆(%) จากเดือน ก่อนปี 53 -1.13.8-0.53.1-1.64.1 หน่วย : ล้านลิตร/วัน การใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์

10 การใช้ NGV ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค. ม.ค. -มิ.ย. ม.ค. -ธ.ค. 2552 2,9823,3403,5573,3083,506 3,7173,7463,9323,9604,0494,1804,3993,4023,726 2553 4,2904,7684,8844,5824,6475,0254,9895,0325,2815,3655,6865,8474,6975,034 2554 5,7716,3946,4515,9926,612 6,841 6,7316,8896,9046,1625,4836,7656,3426,418 2555 7,4277,6847,7557,2257,7407,791 7,604 ∆ (%) จาก ช่วง เดียวกัน ปีก่อน 28.720.2 20.617.113.9 19.9 ∆(%) จาก เดือน ก่อนปี 53 9.83.50.9-6.87.10.7 หน่วย : ตัน / วัน

11 การใช้ LPG ในภาคขนส่ง ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค. ม.ค. -มิ.ย. ม.ค. - ธ.ค. 2552 55.8053.9457.8054.5255.8154.7555.1256.1153.7356.0154.7158.0455.4355.53 2553 55.2752.3854.7554.3953.7254.1357.5357.6355.4157.6260.7866.5154.1056.68 2554 66.7261.9969.4770.0177.4378.1287.5590.5486.4475.7067.6588.2670.6276.66 2555 93.5587.7789.3785.1687.5785.9188.22 ∆ (%) จาก ช่วง เดียวกัน ปีก่อน 40.241.628.621.613.110.024.92 ∆(%) จาก เดือน ก่อนปี 53 6.0-6.21.8-4.72.8-1.9 หน่วย : พันตัน/เดือน

12 การใช้น้ำมันดีเซล ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค. ม.ค. -มิ.ย. ม.ค. -ธ.ค. 2551 52.552.454.753.749.945.440.242.842.545.046.852.551.448.2 2552 55.451.452.552.953.648.647.546.746.547.549.155.352.450.6 2553 50.555.254.551.651.250.348.946.246.846.352.853.752.250.6 2554 52.453.355.055.354.453.549.149.650.048.452.457.854.052.6 2555 54.758.559.057.458.356.1 57.3 ∆ (%) จากช่วง เดียวกัน ปีก่อน 4.49.77.33.97.14.86.2 ∆(%) จากเดือน ก่อนปี 53 -5.47.00.9-2.71.5-3.7 หน่วย : ล้านลิตร/วัน

13 ไบโอดีเซล ดีเซลหมุนเร็ว ยอดจำหน่ายน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว และไบโอดีเซล และราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ปี 2553-2555 (มิ.ย.) ฤดูฝน และอุทกภัย ต.ค.-พ.ย. ฤดูฝน และ อุทกภัยครั้งใหญ่ ต.ค.-พ.ย. ฤดูฝน และ อุทกภัยครั้งใหญ่ ต.ค. 54 เพิ่มสัดส่วน บี 100 จากขั้นต่ำ 4% เป็น 5%255325542555 ก.พ. 54 ปรับสัดส่วน บี 100 เหลือ 2% พ.ค. 54 เพิ่มสัดส่วน บี 100 จาก 2% เป็น 3% ปรับราคาน้ำมันดีเซลลดลง ตั้งแต่ 27 ส.ค. 54 ราคาน้ำมันเริ่มปรับตัวสูง ตามราคาน้ำมันดิบโลก ม.ค. 55 รัฐบาลยกเลิกการตรึง ราคาขายปลีกน้ำมันดีเซล 16 ม.ค.55 ปรับเพิ่มอัตราเงินส่ง เข้ากองทุน 0.60 บาท/ลิตร ทำให้ ราคาอยู่ที่ 31..13 บาท/ลิตร 14 พ. ค.55 ยกเลิกการปรับ เพิ่มอัตราเงินส่ง เข้าองทุนดีเซล 0.60 บาท / ลิตร

14 หน่วย : พันตัน อุปทานและอุปสงค์ ของ LPG โพรเพน และบิวเทน 255225532554 (ม.ค.–มิ.ย.) อัตราการ เปลี่ยนแปลง (%) สัดส่วน (%) 2554255525542555* อุปทาน 5,2216,0086,8593,3773,65314.28.2100.0 - การผลิต 4,4674,4165,4222,6982,78122.83.176.1 - นำเข้า 7531,5911,437679872-9.728.423.9 อุปสงค์ (การใช้+ส่งออก) 5,2235,9686,9063,4133,60215.75.5 - การใช้ 5,2085,9436,8903,4063,59715.95.6100.0 ครัวเรือน 2,2312,4352,6561,2861,4729.114.540.9 อุตสาหกรรม 593778718393307-7.8-21.98.5 รถยนต์ 66668092042452935.324.914.7 อุตสาหกรรมปิโตรเคมี 1,4781,8372,4651,2291,22834.2-0.134.1 ใช้เอง 2402131317461-38.5-18.01.7 - ส่งออก 15251675-34.6-26.9 สมดุล (อุปทาน-อุปสงค์) -240-47-3651 * ข้อมูลเดือน ม. ค.- มิ. ย.

15 จำนวน รถ NGV รถบนซิน (คัน) รถดีเซล (คัน) รวม (คัน) ปริมาณก๊าซที่ใช้ (MMSCF) ปริมาณทดแทนน้ำมัน (ล้านลิตร) รถ เบนซิน รถ ดีเซล รวม รวมต่อวัน (MMSCFD) เบนซินดีเซลรวม 2551 104,553 23,182 127,735 13,416 14,873 28,289 77.0 444.7 381.2 825.9 2552 133,777 28,246 162,023 25,33826,750 52,088 142.7 796.9 721.2 1,518 2553 191,233 34,435 225,668 34,78131,31566,096 181.1 1,042.1888.01,930.1 2554 260,520 40,061 300,581 47,590 36,590 84,181 230.6 1,443.1 1,029.6 2,472.7 2555* 286,852 41,781 328,633 28,785 20,963 49,748 273.3 886.3 579.2 1,465.5 * ข้อมูลเดือน ม.ค.-มิ.ย. ทดแทนได้ 5.6% ทดแทนได้ 19.0% ทดแทนได้ 9.8% ปริมาณการใช้ NGV ทดแทนน้ำมัน

16 ชนิด255225532554 2555 ม.ค.-มิ.ย. อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 25532554 2555 ม.ค.-มิ.ย. เบนซิน 5,6065,526 5,463 2,797-1.4-1.11.8 ดีเซล 11,40011,291 11,726 6,3743.96.9 LPG 778794 1,073 6182.135.324.9 NGV 1,2821,623 2,068 1,22126.627.420.5 รวม 19,06619,234 20,331 11,0100.95.77.8 หน่วย: พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ การใช้พลังงานในภาคขนส่งทางบก

17 การใช้ก๊าซธรรมชาติรายสาขา - 17 - หน่วย : % หน่วย : ล้านลูกบาศก์ฟุต/วัน สัดส่วนการใช้ก๊าซธรรมชาติ สาขา255025512552255325542555* ผลิตไฟฟ้า 2,3462,4232,4352,7282,4762,561 โรงแยกก๊าซ572583599652867908 อุตสาหกรรม 347361387478569619 รถยนต์ (NGV)2477143 181231273 รวม 3,2883,4443,5644,0394,1434,360 สาขา255025512552255325542555* ผลิตไฟฟ้า717068 6059 โรงแยกก๊าซ17 1621 อุตสาหกรรม11 1214 รถยนต์ (NGV)124456 รวม100 *ข้อมูลเดือน ม.ค.-มิ.ย.

18 การใช้ลิกไนต์/ถ่านหิน หน่วย: KTOE 25512552255325542555* 2555* สัดส่วน (%) อัตราการ เปลี่ยนแปลง (%) 25542555* การใช้ลิกไนต์ 5,0774,8924,9275,1132,309293.8-14.4 ผลิตกระแสไฟฟ้า(กฟผ.) 4,0643,9183,9644,2512,105277.2-4.1 อุตสาหกรรม 1,0139749628622043-10.4-59.4 การใช้ถ่านหิน 9,97410,22910,55110,1945,56671-3.47.8 ผลิตกระแสไฟฟ้า (SPP และ IPP) 3,687 3,501 3,505 3,8472,321309.719.3 อุตสาหกรรม 6,287 6,728 7,047 6,3473,24541-9.90.9 รวมการใช้ลิกไนต์/ ถ่านหิน 15,05115,12115,47815,3077,875100-1.15.2 * ข้อมูลเดือน ม. ค.- มิ. ย.

19 กำลังผลิตติดตั้งไฟฟ้า เดือนมิถุนายน 2555 รวม 31,525 MW EGAT (15,010 MW) 48% SPP (2,248 MW) 7% นำเข้าและแลกเปลี่ยน (2,185 MW) 7% IPP (12,082 MW) 38%

20 - 20 - ความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุดของ กฟผ. (Gross Peak Generation) 24 พฤษภาคม 2554 (24,518 MW) 26 เมษายน 2555 (26,774 MW)

21 การผลิตพลังงานไฟฟ้า หน่วย: กิกะวัตต์ชั่วโมง ชนิดเชื้อเพลิง255225532554 2555 ม.ค.-มิ.ย. สัดส่วน (%) อัตราการ เปลี่ยนแปลง(%) 2554 2555 ม.ค.- มิ.ย. ก๊าซธรรมชาติ 106,343118,438108,26157,25165-8.63.7 ถ่านหินและลิกไนต์ 29,80829,76431,68117,372206.46.8 น้ำมัน 4936001,3311,0071121.897.3 พลังน้ำ 6,9665,3477,935 5,540 648.481.6 นำเข้า 2,4517,25410,774 5,596 648.511.8 พลังงานหมุนเวียน 2,2662,2472,309 1,283 1.52.87.0 รวม 148,364163,668162,34388,125100-0.88.5

22 รวม 88,125 GWh น้ำมัน พลังน้ำ ถ่านหิน/ ลิกไนต์ นำเข้า พลังงานหมุนเวียน ก๊าซธรรมชาติ สัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงต่างๆ เดือน ม.ค.-มิ.ย. 2555

23 ปริมาณการใช้ไฟฟ้า หน่วย : กิกะวัตต์ชั่วโมง 2552255325542555* อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 2552255325542555* MEA41,73345,060 44,19524,238 -1.28.0-1.910.1 PEA91,721102,470102,94755,1560.611.70.57.6 ลูกค้าตรง EGAT 1,7271,7711,713923-19.22.5-3.310.79 ทั้งประเทศ135,181149,301148,85580,316-0.310.5-0.38.3 *ข้อมูลเดือน ม.ค.-มิ.ย.

24 ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารายสาขา หน่วย : กิกะวัตต์ชั่วโมง สาขา2552255325542555* ∆ (%) จากช่วง เดียวกันของ ปีก่อน สัดส่วน (%) ครัวเรือน 30,25733,21632,79918,43214.522.9 กิจการขนาด เล็ก 14,34215,58615,4468,3649.710.4 ธุรกิจ 21,34123,00523,63112,96011.916.1 อุตสาหกรรม 60,87467,95267,78535,5343.644.2 ส่วนราชการ และองค์กรที่ ไม่แสวงหา กำไร 4,6775,0494,8882,4224.23.0 เกษตรกรรม 3183352972296.70.3 การใช้ไฟฟ้า ที่ไม่คิดมูลค่า 1,8432,0342,1681,0801.91.3 อื่นๆ 1,5302,1231,8401,29638.01.6 รวม 135,181149,301148,85580,3168.3100.0

25 หน่วย: เทียบเท่าพันบาร์เรลน้ำมันดิบต่อวัน 2551255225532554 2555* 2555 H1H2* การใช้1,6181,6631,7831,8451,9411,9581,925 น้ำมัน634643652674702720684 ก๊าซธรรมชาติ648682784810850853847 ถ่านหิน199205211204231224238 ลิกไนต์1019899102919389 พลังน้ำ/ไฟฟ้านำเข้า3635365468 67 อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) การใช้0.92.87.23.55.24.26.3 น้ำมัน-5.01.41.53.34.15.13.1 ก๊าซธรรมชาติ5.45.215.03.34.92.57.4 ถ่านหิน10.62.83.2-3.413.17.219.1 ลิกไนต์2.4-3.40.73.8-11.2-14.9-8.1 พลังน้ำ/ไฟฟ้านำเข้า-17.4-1.12.848.525.953.76.6 ประมาณการใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้น * ประมาณการ

26 ประมาณการใช้น้ำมันสำเร็จรูป หน่วย: ล้านลิตร **ไม่รวมการใช้ LPG ที่ใช้เป็น Feed stocks ในปิโตรเคมี * ประมาณการ ชนิด2552255325542555* 2555อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) H1H2*25542555* 2555 H1*H2* เบนซิน 7,5247,4177,3317,4393,7613,678-1.11.51.81.2 ดีเซล 18,46518,48019,19219,98810,4509,5393.84.16.91.3 ก๊าด+เครื่องบิน 4,4494,7275,0905,2692,5902,6787.73.5-0.27.4 น้ำมันเตา 2,7312,6152,4562,5081,3051,203-6.02.19.2-4.6 LPG** 6,8947,5878,1789,0074,3804,6277.710.18.611.2 รวม 40,06440,82642,24744,21022,48621,7253.44.65.63.6

27 ประมาณการผลิตไฟฟ้า หน่วย: กิกะวัตต์ชั่วโมง เดือน25542555* อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) ม.ค.- มิ.ย. 81,22788,125 8.5 ก.ค.-ธ.ค. 81,11688,748 9.4 ม.ค.- ธ.ค.162,343176,8738.9 * ประมาณการ


ดาวน์โหลด ppt สถานการณ์พลังงานไทย ในช่วง 6 เดือนแรก และแนวโน้ม ปี 2555.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google