งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สถานการณ์พลังงานไทย ในช่วง 6 เดือนแรก และแนวโน้ม ปี 2554.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สถานการณ์พลังงานไทย ในช่วง 6 เดือนแรก และแนวโน้ม ปี 2554."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สถานการณ์พลังงานไทย ในช่วง 6 เดือนแรก และแนวโน้ม ปี 2554

2 2550255125522553 2554 ม.ค.-มิ.ย. หน่วย: เทียบเท่าพันบาร์เรลน้ำมันดิบต่อวัน การใช้ การผลิต การนำเข้าพลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้น การใช้ 1,6041,6181,6631,7831,898 การผลิต 7948508959891,028 การนำเข้า ( สุทธิ ) 9989529529221,0021,068 การนำเข้า / การใช้ (%) 62595556 อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) การใช้ 3.80.92.87.25.8 การผลิต 3.77.15.210.63.9 การนำเข้า(สุทธิ) 2.0-4.6-3.28.72.8 GDP (%) 4.92.5-2.37.82.9

3 หน่วย : เทียบเท่าพันบาร์เรลน้ำมันดิบต่อวัน 2550255125522553 2554 ม.ค. – มิ.ย. การใช้ 1,6041,6181,663 1,7831,898 น้ำมัน 667634643 652685 ก๊าซธรรมชาติ 615648682 784832 ถ่านหิน 180199205 211228 ลิกไนต์ 9910198 99109 พลังน้ำ/ไฟฟ้านำเข้า 433635 3644 อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) การใช้ 3.80.92.8 7.2 5.8 น้ำมัน -5.01.4 1.5 3.4 ก๊าซธรรมชาติ 6.25.45.2 15.0 7.9 ถ่านหิน 28.510.62.9 3.1 4.1 ลิกไนต์ -7.82.4-3.4 0.7 8.7 พลังน้ำ/ไฟฟ้านำเข้า -2.5-17.4-1.1 2.8 5.7 การใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้น

4 การใช้น้ำมันสำเร็จรูป * ไม่รวมการใช้ LPG ที่เป็น Feed stocks ในปิโตรเคมี 255125522553 2554 ม.ค.-มิ.ย. อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 255125522553 2554 ม.ค.-มิ.ย. เบนซิน 7,120.67,524.47,416.83,679.8-2.95.6-1.41.0 ธรรมดา 91 4,311.44,291.64,509.22,336.6-8.4-0.45.06.8 พิเศษ 2,809.23,232.82,907.61,343.37.015.0-10.0-7.6 -แก๊สโซฮอล์ 2,468.23,055.72,831.01,323.962.523.8-7.3-5.6 -เบนซิน95 341.0177.176.619.4-69.1-48.0-56.7-61.7 ก๊าด 15.717.615.36.1-13.712.5-13.5-30.5 ดีเซล 17,643.018,465.318,480.19,771.3-5.74.60.13.4 เครื่องบิน 4,636.54,431.54,711.72,588.7-5.9-4.46.310.9 น้ำมันเตา 3,287.32,730.92,615.21,194.9-22.1-16.9-4.2-12.8 LPG* 6,828.46,894.37,587.34,024.817.40.910.09.1 รวม 39,531.440,063.940,826.221,265.6-3.61.31.93.8 หน่วย: ล้านลิตร

5 การใช้น้ำมันเบนซิน ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค. ม.ค. -ส.ค. ม.ค. -ธ.ค. 2551 19.420.019.520.118.718.618.019.018.919.419.922.019.119.5 2552 21.521.021.421.121.020.320.419.920.020.119.621.220.820.6 2553 19.521.120.020.219.320.620.520.020.219.921.121.420.220.3 2554 20.421.319.820.619.720.819.8 19.9 20.3* ∆ (%) จากช่วง เดียวกัน ปีก่อน 4.30.8-0.81.72.00.9-3.8-0.20.6 ∆(%) จากเดือน ก่อนปี 53 -5.04.5-6.83.8-4.25.3-4.80.8 หน่วย : ล้านลิตร/วัน *เบื้องต้น

6 การใช้เบนซิน95 ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค. ม.ค. -ส.ค. ม.ค. -ธ.ค. 2551 1.81.71.51.30.90.70.60.50.60.50.6 1.10.9 2552 0.5 0.6 0.5 0.4 0.5 2553 0.4 0.3 0.20.1 0.2 2554 0.1 0.1* ∆ (%) จากช่วง เดียวกัน ปีก่อน -69.7-69.3-69.9-66.8-40.4-21.2-29.3-8.6-56.7 ∆(%) จากเดือน ก่อนปี 53 -29.75.4-21.0-6.910.03.3-13.624.9 หน่วย : ล้านลิตร/วัน *เบื้องต้น

7 Gasohol 91 (E10) U 91 การใช้เบนซินธรรมดา ม.ค.-ส.ค. 2554 Gasohol 91 (E10) U 91 RegularU-91Gasohol 91 (E10) Unite : ML/Day 7.645.23

8 Gasohol 91 (E10) U 91 การใช้เบนซินพิเศษ ม.ค.-ส.ค. 2554 RegularU-95 Gasohol 95 (E10) Gasohol 95 (E20) Gasohol 95 (E85) Unite : ML/Day 0.106.670.61 0.02 Gasohol 95 (E10) 91% U 95 1% Gasohol 95 (E20) 8%

9 ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค. ม.ค. -ส.ค. ม.ค. -ธ.ค. 2551 7.17.7 8.38.18.48.69.910.310.711.312.88.29.2 2552 12.612.412.5 12.012.112.0 12.111.712.712.312.2 2553 11.712.211.612.011.412.2 11.912.011.812.412.811.912.0 2554 12.312.912.212.912.412.812.512.2 12.5* ∆ (%) จากช่วง เดียวกัน ปีก่อน 5.55.06.07.88.35.32.42.55.3 ∆(%) จากเดือน ก่อนปี 53 -3.74.4-4.85.2-4.03.7-2.4-2.3 หน่วย : ล้านลิตร/วัน *เบื้องต้น การใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์

10 Gasohol 95 E10 U-95 Gasohol 95 E20 ยอดจำหน่ายน้ำมันเบนซิน 95 แก๊สโซฮอล 95 E10 และแก๊สโซฮอล 95 E20 ปี 2551-2554 (ก.ค.)

11 การใช้ NGV ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค. ม.ค. -ก.ค. ม.ค. -ธ.ค. 2551 1,143 1,297 1,437 1,581 1,747 1,999 2,311 2,548 2,723 2,966 3,008 3,010 1,647 2,150 2552 3,246 3,687 3,832 3,503 3,713 3,936 3,967 4,165 4,193 4,289 4,427 4,659 3,698 3,970 2553 4,290 4,768 4,884 4,582 4,647 5,025 4,989 5,032 5,281 5,365 5,686 5,847 4,740 5,034 2554 5,771 6,394 6,451 5,992 6,612 6,841 6,732* 6,399* ∆ (%) จาก ช่วง เดียวกัน ปีก่อน 34.534.132.130.842.336.134.9 35.0 ∆(%) จาก เดือน ก่อนปี 53 -1.310.80.9-7.110.43.5-1.6 หน่วย : ตัน / วัน * เบื้องต้น

12 การใช้ LPG ในภาคขนส่ง ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค. ม.ค. -มิ.ย. ม.ค. - ธ.ค. 2551 52.350.556.755.459.966.4 80.6 78.6 73.3 74.9 67.2 59.956.964.7 2552 55.853.957.854.555.854.855.156.153.756.054.758.055.4 55.5 2553 55.352.454.854.453.754.157.557.655.457.660.866.5 54.156.7 2554 66.762.069.570.077.478.1* 70.7* ∆ (%) จาก ช่วง เดียวกัน ปีก่อน 20.718.326.828.744.244.4 30.5 ∆(%) จาก เดือน ก่อนปี 53 0.3-7.112.10.810.60.9 หน่วย : พันตัน/เดือน * เบื้องต้น LPG รวมโพรเพน และบิวเทน

13 การใช้น้ำมันดีเซล ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค. ม.ค. -ส.ค. ม.ค. -ธ.ค. 2550 52.953.555.352.450.352.448.350.147.848.250.851.9 51.1 2551 52.552.454.753.749.945.440.242.842.545.046.852.548.948.2 2552 55.451.452.552.953.648.647.546.746.547.549.155.351.150.6 2553 50.555.254.551.651.250.348.946.246.846.352.853.751.050.6 2554 52.453.355.055.354.453.549.1 47.7* 52.6* ∆ (%) จากช่วง เดียวกัน ปีก่อน 3.7-3.51.07.16.26.50.33.2 ∆(%) จากเดือน ก่อนปี 53 -2.51.83.20.5-1.6 -8.4-2.8 หน่วย : ล้านลิตร/วัน *เบื้องต้น

14 Biodiesel-B 5 HSD ยอดจำหน่าย และราคาจำหน่ายน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ปี 2551-2554 (ก.ค.) ปริมาณ ราคา ฤดูฝน และราคา น้ำมันปรับตัวสูง ฤดูฝนและน้ำท่วม ฤดูฝน และราคา น้ำมันปรับตัวสูง ราคาน้ำมันเริ่มปรับตัว สูงตามราคาน้ำมันดิบ โลก เข้าสู่ฤดูกาลท่องเที่ยว และอุทกภัยเริ่มคลี่คลาย รัฐบาล ตรึงราคาน้ำมันดีเซล ตั้งแต่ 17 ธ.ค. 53

15 ยอดจำหน่าย และส่วนต่างราคาจำหน่ายน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว และไบโอดีเซลบี 5 ปี 2551-2554 (ส.ค.) ส่วนต่างราคา HSD และ Biodiesel-B5 Biodiesel-B5 HSD หมายเหตุ :1. ตั้งแต่ 1 ก.พ. 54 เริ่มเปลี่ยนสัดส่วนการผสม Biodiesel จาก B3 เป็น B2 2. ตั้งแต่ 1 พ.ค. 54 จำหน่ายน้ำมัน B3 เกรดเดียวทั่วประเทศ

16 หน่วย : พันตัน อุปทานและอุปสงค์ ของ LPG โพรเพน และบิวเทน 255125522553 (ม.ค.–มิ.ย.) อัตราการ เปลี่ยนแปลง (%) สัดส่วน (%) 2553255425532554* อุปทาน 4,8035,2176,061 2,9013,43516.218.4100.0 - การผลิต 4,3514,4634,412 2,0642,756-1.133.580.2 - นำเข้า 4527531,649 838679118.9-18.919.8 อุปสงค์ (การใช้+ส่งออก) 4,8105,2235,968 2,8493,41214.319.7 - การใช้ 4,7885,2085,943 2,8373,40514.120.1100.0 ครัวเรือน 2,1242,2312,435 1,1771,2869.29.337.8 อุตสาหกรรม 658586769 37038931.35.111.4 รถยนต์ 776666680 3254242.130.512.4 อุตสาหกรรมปิโตรเคมี 9031,2891,592 7241,11623.554.032.8 ใช้เอง 328435466 2401917.1-20.75.6 - ส่งออก 211525 13763.3-49.0 สมดุล (อุปทาน-อุปสงค์) -6 94 5223 * ข้อมูลเดือน ม. ค.- มิ. ย.

17 จำนวน รถ NGV รถบนซิน (คัน) รถดีเซล (คัน) รวม (คัน) ปริมาณก๊าซที่ใช้ (MMSCF) ปริมาณทดแทนน้ำมัน (ล้านลิตร) รถ เบนซิน รถ ดีเซล รวม รวมต่อวัน (MMSCFD) เบนซินดีเซลรวม 2550 49,335 6,53355,868 5,1663,421 8,587 23.5168.2 86.6254.9 2551 104,553 23,182 127,735 13,416 14,873 28,289 77.0 444.7 381.2 825.9 2552 133,777 28,246 162,023 25,33826,750 52,088 142.7 796.9 721.2 1,518 2553 191,233 34,435 225,668 34,78131,31566,096 181.1 1,042.1888.01,930.1 2554* 237,104 38,135 275,239 27,008 21,720 48,728 229.8 822.4 607.31,429.7 * ข้อมูลเดือน ม.ค.-ก.ค. ทดแทนได้ 5.1% ทดแทนได้ 16.0% ทดแทนได้ 8.4% ปริมาณการใช้ NGV ทดแทนน้ำมัน

18 ชนิด255125522553 2554 ม.ค.-มิ.ย. อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 25522553 2554 ม.ค.-มิ.ย. เบนซิน5,3055,6065,5262,7425.7-1.41.1 ดีเซล10,80211,40111,2915,9705.53.5 LPG905778794494-14.12.130.5 NGV6921,2821,6231,01385.226.634.8 รวม17,70519,06719,23410,2197.70.96.3 หน่วย: พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ การใช้พลังงานในภาคขนส่งทางบก

19 การใช้ก๊าซธรรมชาติรายสาขา - 19 - หน่วย : % หน่วย : ล้านลูกบาศก์ฟุต/วัน สัดส่วนการใช้ก๊าซธรรมชาติ สาขา254925502551255225532554* ผลิตไฟฟ้า 2,2572,3462,4232,4352,7282,555 โรงแยกก๊าซ527572583599652886 อุตสาหกรรม 291347361387478550 รถยนต์ (NGV)112477143 181228 รวม 3,0863,2883,4443,5644,0394,219 สาขา254925502551255225532554* ผลิตไฟฟ้า73717068 61 โรงแยกก๊าซ17 1621 อุตสาหกรรม911 1213 รถยนต์ (NGV)0.412445 รวม100 *ข้อมูลเดือน ม.ค.-มิ.ย.

20 การใช้ลิกไนต์/ถ่านหิน หน่วย: KTOE 25502551255225532554* 2554* สัดส่วน (%) อัตราการ เปลี่ยนแปลง (%) 25532554* การใช้ลิกไนต์ 4,9465,0774,8924,9272,69932.4 0.78.7 ผลิตกระแสไฟฟ้า(กฟผ.) 3,9164,0643,9183,9642,19526.3 1.29.9 อุตสาหกรรม 1,0301,0139749635046.0 -1.23.4 การใช้ถ่านหิน 8,9979,97410,23010,5515,636 67.63.14.1 ผลิตกระแสไฟฟ้า (SPP และ IPP) 3,5883,7043,7013,6692,001 24.02.72.6 อุตสาหกรรม 5,4096,2706,5296,8823,635 43.65.44.9 รวมการใช้ลิกไนต์/ ถ่านหิน 13,94315,05115,12215,4788,335 100.02.45.5 * ข้อมูลเดือน ม. ค.- มิ. ย.

21 กำลังผลิตติดตั้งไฟฟ้า เดือนมิถุนายน 2554 รวม 31,447 MW EGAT (14,998 MW) 48% SPP (2,182 MW) 7% นำเข้าและแลกเปลี่ยน (2,185 MW) 7% IPP (12,082 MW) 38%

22 - 22 - 10 พฤษภาคม 2553 (24,630 MW) 24 พฤษภาคม 2554 (24,518 MW) ความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุดของ กฟผ. (Gross Peak Generation)

23 การผลิตพลังงานไฟฟ้า หน่วย: กิกะวัตต์ชั่วโมง ชนิดเชื้อเพลิง255125522553 2554 ม.ค.-มิ.ย. สัดส่วน (%) อัตราการ เปลี่ยนแปลง(%) 2553 2554 ม.ค.- มิ.ย. ก๊าซธรรมชาติ 104,460106,344118,43855,18867.911.4-6.2 ถ่านหินและลิกไนต์ 30,83829,80829,76416,26120.0-0.24.2 น้ำมัน 1,0134936005100.621.678.0 พลังน้ำ 6,9516,9665,3473,0513.8-23.2-12.2 นำเข้า 2,7842,4517,2545,0076.2195.956.6 พลังงานหมุนเวียน 2,1492,2652,2471,2001.5-0.8-3.6 รวม 148,221148,364163,66881,227100.010.3-1.8

24 รวม 81,227 GWh น้ำมัน พลังน้ำ ถ่านหิน/ ลิกไนต์ นำเข้า พลังงานหมุนเวียน ก๊าซธรรมชาติ สัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงต่างๆ เดือน ม.ค.-มิ.ย. 2554

25 ปริมาณการใช้ไฟฟ้า หน่วย : กิกะวัตต์ชั่วโมง 255125522553 2554 ม.ค.-มิ.ย. อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 255125522553 2554 ม.ค.-มิ.ย. MEA42,23641,73345,06022,0060.5-1.28.0-3.3 PEA91,14691,720102,47051,2912.50.611.70.1 ลูกค้าตรง EGAT 2,1391,7271,7718330.9-19.22.5-2.6 ทั้งประเทศ135,520135,181149,30174,1291.8-0.310.5-0.9

26 ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารายสาขา หน่วย : กิกะวัตต์ชั่วโมง GWh 255125522553 2554 (ม.ค.-มิ.ย.) ∆ (%) จากช่วงเดียวกัน ของปีก่อน สัดส่วน (%) ครัวเรือน28,69130,25733,21616,098-6.522 กิจการขนาดเล็ก13,73014,34215,5867,631-4.210 ธุรกิจ21,05221,34123,00511,5840.916 อุตสาหกรรม64,14860,87467,95234,2902.746 ส่วนราชการ และองค์กรที่ไม่ แสวงหากำไร 4,3924,6775,0492,324-6.83 เกษตรกรรม281318335215-12.10.3 การใช้ไฟฟ้า ที่ไม่คิดมูลค่า 1,7771,8432,0341,0484.81.4 อื่นๆ1,4491,5302,123940-11.81.3 รวมทั้งสิ้น135,520135,181149,30174,129-0.9100

27 หน่วย: เทียบเท่าพันบาร์เรลน้ำมันดิบต่อวัน 25502551255225532554* 2554 H1H2* การใช้1,6041,6181,663 1,783 1,898 1,897 1,900 น้ำมัน667634643 652 675 685 664 ก๊าซธรรมชาติ615648682 784 848 832 863 ถ่านหิน180199205 211 226 228 224 ลิกไนต์9910198 99 104 107 101 พลังน้ำ/ไฟฟ้านำเข้า433635 36 46 45 48 อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) การใช้ 3.80.92.8 7.2 6.65.87.3 น้ำมัน -5.01.4 1.53.43.53.3 ก๊าซธรรมชาติ 6.25.45.2 15.08.17.98.3 ถ่านหิน 28.510.62.9 3.16.84.09.7 ลิกไนต์ -7.82.4-3.4 0.77.18.75.5 พลังน้ำ/ไฟฟ้านำเข้า -2.5-17.4-1.1 2.827.75.857.8 ประมาณการใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้น * ประมาณการ

28 ประมาณการใช้น้ำมันสำเร็จรูป หน่วย: ล้านลิตร **ไม่รวมการใช้ LPG ที่ใช้เป็น Feed stocks ในปิโตรเคมี * ประมาณการ ชนิด2551255225532554* 2554อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) H1H2*25532554* 2554 H1*H2* เบนซิน 7,1217,5257,417 7,5023,6963,807 -1.4 1.21.50.8 ดีเซล 17,64318,46518,480 19,0189,7719,248 0.1 2.93.42.4 ก๊าด+เครื่องบิน 4,6524,4494,727 5,1542,5952,559 6.2 9.010.87.3 น้ำมันเตา 3,2872,7312,615 2,4371,1951,242 -4.2 -6.7-12.6-0.2 LPG** 6,8286,8947,587 8,2134,0254,188 10.0 8.29.17.3 รวม 39,53140,06440,82642,32421,28121,0431.9 3.73.93.5

29 ประมาณการผลิตไฟฟ้า หน่วย: กิกะวัตต์ชั่วโมง เดือน25532554* อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) ม.ค.- มิ.ย.82,67181,227-1.8 ก.ค.-ธ.ค.80,99781,9921.2 ม.ค.- ธ.ค.163,668163,219-0.3 * ประมาณการ


ดาวน์โหลด ppt สถานการณ์พลังงานไทย ในช่วง 6 เดือนแรก และแนวโน้ม ปี 2554.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google