งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

- 0 -. การจัดหาก๊าซธรรมชาติ หน่วย:ล้านลูกบาศก์ฟุต/วัน 25532554255525562557* รวมในประเทศ3,5113,5813,9944,0424,173.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "- 0 -. การจัดหาก๊าซธรรมชาติ หน่วย:ล้านลูกบาศก์ฟุต/วัน 25532554255525562557* รวมในประเทศ3,5113,5813,9944,0424,173."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 การจัดหาก๊าซธรรมชาติ หน่วย:ล้านลูกบาศก์ฟุต/วัน * รวมในประเทศ3,5113,5813,9944,0424,173 - บงกช , เอราวัณ ไพลิน อาทิตย์ เจดีเอ อื่นๆ1,0791,1551,4951,4891,678 รวมนำเข้า , นำเข้า (พม่า) นำเข้า LNG รวมทั้งหมด4,3644,5094,9445,0555, * ข้อมูลเดือน ม. ค. – เม. ย.

3 หน่วย : % หน่วย : ล้านลูกบาศก์ฟุต/วัน การใช้ก๊าซธรรมชาติรายสาขา สัดส่วนการใช้ก๊าซธรรมชาติ สาขา * ผลิตไฟฟ้า 2,7282,4762,670 2,6952,603 โรงแยกก๊าซ อุตสาหกรรม รถยนต์ (NGV) รวม 4,0394,1434,534 4,5684,467 สาขา * ผลิตไฟฟ้า โรงแยกก๊าซ อุตสาหกรรม1214 รถยนต์ (NGV) รวม * ข้อมูลเดือน ม. ค. – เม. ย.

4 หน่วย : ตัน/วัน การใช้ NGV ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค. ม.ค. – ธ.ค ,758 6,398 6,426 5,981 6,621 6,843 6,732 6,899 6,176 5,480 6,760 6, ,428 7,678 7,761 7,233 7,734 7,706 7,539 7,873 7,901 7,928 8,123 7,734 7, ,0678,6248,5968,0958,7358,624 8,5408,8198,634 8,584 8,732 8,4328, ,4059,0899,0998,4098,751* ∆ (%) จาก ปีก่อน * ∆(%) จาก เดือน ก่อน * ข้อมูลเดือน ม. ค. – เม. ย.

5 หน่วย : ล้านลูกบาศก์ฟุต/วัน การใช้ NGV ม.ค.ก.พ. มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค. ม.ค. – ธ.ค * ∆ (%) จาก ปีก่อน * ∆(%) จาก เดือน ก่อน * ข้อมูลเดือน ม. ค. – เม. ย.


ดาวน์โหลด ppt - 0 -. การจัดหาก๊าซธรรมชาติ หน่วย:ล้านลูกบาศก์ฟุต/วัน 25532554255525562557* รวมในประเทศ3,5113,5813,9944,0424,173.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google