งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

มาตรการการ ดำเนินการป้องกัน และแก้ไขปัญหา ปลาปักเป้า ชุดทดสอบสารพิษ เตโตรโดท็อกซิน (Tetrodotoxin) อารี ทัตติยพงศ์ กรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ โรงแรม มิราเคิล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "มาตรการการ ดำเนินการป้องกัน และแก้ไขปัญหา ปลาปักเป้า ชุดทดสอบสารพิษ เตโตรโดท็อกซิน (Tetrodotoxin) อารี ทัตติยพงศ์ กรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ โรงแรม มิราเคิล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 มาตรการการ ดำเนินการป้องกัน และแก้ไขปัญหา ปลาปักเป้า ชุดทดสอบสารพิษ เตโตรโดท็อกซิน (Tetrodotoxin) อารี ทัตติยพงศ์ กรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ 24 กันยายน 2552

2 * เป็นสารพิษที่พบ ในปลา ปักเป้า (puffer fish) แมงดาถ้วย * น้ำหนักโมเลกุลน้อย 319.3 ดาลตัน *Heat stable ทนความร้อน ได้ถึง 170 o C * มีฤทธิ์ต่อระบบประสาท โดย block sodium channel อาการชาที่ริมปาก มือ เท้า กล้ามเนื้ออ่อนแรงเป็น อัมพาต หายใจขัด อาการ พิษเกิดภายใน 10-45 นาที เตโตรโดท็อกซิน (Tetrodotoxin: TTX) สูตรโครงสร้าง C 11 H 17 N 3 O 8

3 ญี่ปุ่น : เป็นประเทศบริโภค ปลาปักเป้ามาก ที่สุด ได้ศึกษาความเป็นพิษของ TTX พบว่า สารพิษ 10,000 MU (2 mg) เป็นอันตรายต่อชีวิตผู้บริโภค เกาหลี : กำหนดให้มีสารพิษปนเปื้อนในเนื้อปลา ปักเป้าได้ 10 MU (1 MU: mouse unit หมายถึงปริมาณสารพิษน้อยที่สุดที่สามารถ ฆ่าหนูขาวตัวผู้หนัก 20 กรัม ได้ภายในเวลา 30 นาที มีค่าเท่ากับ 0.22 ไมโครกรัม ) ประเทศไทย : กำหนดให้ TTX ปนเปื้อนได้ไม่ เกิน 10 MU (2.2 ppm)

4 วิธีวิเคราะห์สารพิษเต โตรโดท็อกซิน  ศึกษาความเป็นพิษ : Mouse bioassay  วิเคราะห์ปริมาณ : HPLC, LC-MS/MS ( วิธีมาตรฐาน ) วิธีตรวจกรอง ชุด ทดสอบ

5 หลักการ Immunochromatogra phy

6 Test line Control line Conjugated pad Absorbent pad (Wick) Sample pad backing ส่วนประกอบของชุด ทดสอบ

7 LIMIT OF DETECTION ปริมาณ TTX ต่ำสุดที่ detect ได้ = 2 ppm 0 0.4 0.8 1.2 1.6 2.0 2.4 2.8 ppm

8  ทดสอบกับ known sample 99 ตัวอย่าง ( ประเมินในห้องปฏิบัติการ ) วิเคราะห์ความถูกต้องของชุดทดสอบ 58 (TP)6 (FP)64 4 (FN)31(TN)35 623799 HPLC TTX-IC + - +-+- ความไว 58/62 = 93.5% ความจำเพาะ 31/37= 84.0%

9  Spike std TTX ลงในสารสกัดแล้ว วิเคราะห์ด้วยชุดทดสอบ วิเคราะห์ความถูกต้องของชุดทดสอบ ( ต่อ ) TTX (ppm) ผลการทดสอบ 0.556 - 1.356 - 1.756 - 2.156 + 2.556 + TTX (ppm) ผลการทดสอบ 0.636 - 1.436 - 1.836 - 2.236 + 2.636 +

10 1. น้ำแกง 1 + - 2. น้ำแกง 2 + - 3. Urine 1 - - 4. Urine 2 - - 5. Std TTX 2 ppm nd + 6. Std Sasitoxin + - ตัวอย่าง HPLC (Sasitoxin) TTX-IC ทดสอบ cross-reaction กับ sasitoxin

11  สารสกัดจากปลาอื่นๆ 31 ตัวอย่าง ผลลบทุก ตัวอย่าง ทดสอบ cross-reaction ตัวอย่างจาก สคอ. กรมวิทย์

12 ศึกษาความไวและ ความจำเพาะ ตัวอย่างจำน วน TTX- IC ผลบวก (%) ผลลบ (%) L. lunaris202 (10)18 (90) L. spadeceo us 938 (8.6) 85(91.4) ปลา ปักเป้าพิษ 2 1( ไข่ )1 ( เนื้อ ) รวม 11310(8.8 5) 103(91.1 5) ประเมินที่สมุทรสาคร โดย ศวก. สมุทรสงคราม

13 ตัวอย่าง TTX-ICLC- MS/MS สรุปผล 1- 0.76 ตรง 2- 0.75 ตรง 3- 0.93 ตรง 4- 0.19 ตรง 5- 1.54 ตรง 6- 1.41 ตรง 7- 0.81 ตรง 8- 0.52 ตรง 9- 1.03 ตรง 10- 0.53 ตรง 11 12 ---- 0.41 0.75 ตรง ผลลบ < 2ppm ยืนยันผลด้วย LC-MS/MS ที่ สคอ. กรมวิทย์ฯ

14 ตัวอย่าง TTX-ICLC- MS/MS สรุปผล 1+ 1.39 ไม่ตรง 2+ 2.85 ตรง 3+ 1.52 ไม่ตรง 4+ 3.55 ตรง 5+ 4.52 ตรง 6+ 5.67 ตรง 7+ 6.93 ตรง 8+ 4.90 ตรง 9+ 4.88 ตรง 10+ 1.26 ไม่ตรง 11+ 216.83 ตรง ผลบวก >2ppm ยืนยันผลด้วย LC-MS/MS ที่ สคอ. กรมวิทย์ฯ

15 ศึกษาความไวและ ความจำเพาะ 8 (TP)3 (FP)11 0 (FN)12 (TN)12 81523 LC-MS/MS TTX-IC + - +-+- ความไว 8/8 = 100% ความจำเพาะ 12/15= 80.0% ( ประเมินในภาคสนามที่ จังหวัดสมุทรสาคร ) ไม่มีผลลบ ปลอม

16 บด ตัวอย่าง ชั่ง 1. การเตรียม ตัวอย่าง เติม acet ic acid 4 เท่า ของ ตัวอ ย่าง (v:w ) ต้มในน้ำ เดือด 10 นาที

17 2. วิธี ทดสอบ 3. อ่าน ผล ดูดส่วน ใสหยด บนชุด ทดสอบ 3 หยด ตั้งไว้ 5 นาที ผลบวก : TTX> 2 ppm ผลลบ : TTX< 2 ppm

18

19 ชื่อชุดทดสอบ TTX-IC ตรวจวิเคราะห์สารพิษเตโตรโดท็อกซิน ในปลาปักเป้าน้ำเค็ม หลักการ Immunochromatographic assay ไม่มีปฏิกิริยาข้ามกันกับ Saxitoxin ที่พบ ในปลาปักเป้าน้ำจืด LOD 2 ppm. Cut-off value 2 ppm. ความไว 100% ความจำเพาะ 80% สรุป


ดาวน์โหลด ppt มาตรการการ ดำเนินการป้องกัน และแก้ไขปัญหา ปลาปักเป้า ชุดทดสอบสารพิษ เตโตรโดท็อกซิน (Tetrodotoxin) อารี ทัตติยพงศ์ กรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ โรงแรม มิราเคิล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google