งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ทบทวนความรู้เกี่ยวกับการจัดทำข้อมูลระบบงานบุคลากรในระบบ MIS2

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ทบทวนความรู้เกี่ยวกับการจัดทำข้อมูลระบบงานบุคลากรในระบบ MIS2"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ทบทวนความรู้เกี่ยวกับการจัดทำข้อมูลระบบงานบุคลากรในระบบ MIS2

2 MIS1 MIS2 ระบบสารสนเทศส่วนกลาง เป็นแบบ Centralize จำนวน 9 ระบบงาน
เริ่มใช้งานตั้งแต่ 2537 ถึงปี 2548 MIS2 เป็น Web Base จำนวน 12 ระบบงาน เริ่มใช้งานตั้งแต่ 2548 เป็นต้นมา ปัจจุบัน 13 ระบบงาน

3 ระบบสารสนเทศส่วนกลาง (MIS2)
รายจ่าย รายรับ ระบบอื่นๆ รายได้ จัดจ้าง จัดซื้อ คลัง วัสดุกลาง บัญชี ทรัพย์สิน น้ำมันฯ ร้องทุกข์ เงินเดือน บุคลากร การเงิน งบประมาณ เบิกจ่ายตรง

4

5

6 การตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลโดยหน่วยงาน
การตรวจสอบอัตรากำลังที่มีคนครอง และอัตราว่าง การตรวจสอบข้อมูลของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ประกอบด้วย - คำนำหน้า ชื่อ ชื่อสกุล - เพศ - วันเดือนปี เช่น วันเดือนปีเกิด วันที่เริ่มปฏิบัติราชการ วันที่ดำรงตำแหน่ง วันที่เข้าสู่ระดับ วันเกษียณ ฯลฯ - วุฒิการศึกษา การตรวจสอบประวัติการดำรงตำแหน่ง

7 ข้อมูลการรับราชการ/ครอบครัว

8 ข้อมูลที่อยู่

9 ข้อมูลการศึกษา

10 ข้อมูลสถานะปัจจุบัน

11 ข้อมูลปัจจุบัน

12 การแก้ไขชื่อ ชื่อสกุล
การแก้ไขที่มีผลกระทบต่อ ระบบงานเงินเดือน / ระบบงานเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล การแก้ไขเลขบัตรประจำตัวประชาชน ให้แจ้ง กพพ. ดำเนินการ โดยจะต้องจัดส่งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนมาด้วย การแก้ไขชื่อ ชื่อสกุล กรณีแก้ไขตามทะเบียนราษฎร์ หน่วยงานเป็นผู้ดำเนินการ ตามหลักฐานจากทะเบียนราษฎร์ และขอให้แก้ไขให้ตรงกันทั้ง 3 ฉบับ กรณีข้อมูลที่ กพ.7 ทั้ง 3 ฉบับ ไม่ตรงกัน ขอให้ประสานแจ้งให้แก้ไขให้ตรงกันทั้ง 3 ฉบับ การพ้นจากราชการ ต้องบันทึกเป็นคำสั่ง ห้ามแก้ไขสถานะเป็น “ไม่ครอง”

13 จบการบรรยาย


ดาวน์โหลด ppt ทบทวนความรู้เกี่ยวกับการจัดทำข้อมูลระบบงานบุคลากรในระบบ MIS2

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google