งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

“ ตามล่าหา.... สเตีย รอยด์ ” ภญ. นฤมล ขันตีกุล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เชียงใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "“ ตามล่าหา.... สเตีย รอยด์ ” ภญ. นฤมล ขันตีกุล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เชียงใหม่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 “ ตามล่าหา.... สเตีย รอยด์ ” ภญ. นฤมล ขันตีกุล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เชียงใหม่

2

3 ตรวจพบ - Dexamethaso ne  ปลายปี 53 รับเรื่องร้องเรียนจากเครือข่ายผู้บริโภค  กพ.54 ได้รับเรื่องร้องเรียนซ้ำจาก ผวจ.

4

5

6 G 330/53

7 5 ตค.54 สสจ. พะเยาส่งข่าว ตรวจด้วยชุดทดสอบเบื้องต้นไม่พบสเตียรอยด์

8 ตรวจพบ - Dexamethasone,Diclofenac G 330/53  ปลายปี 44 Web site สสจ. พะเยา  เริ่ม ปี 2555 รับเรื่องร้องเรียนจาก สสจ. ลำพูน ระบุ อ. เมือง - ตรวจสถานที่ดังกล่าวรับ ว่าเคยขาย สั่งจาก บ. ไทยประดิษฐ์ บุรีรัมย์ ไม่พบของ - แต่ไปพบในร้านขายยา ใน อ. ฮอด ขายโดย ดีเจ วิทยุชุมชน จ. ลำพูน

9

10 ยาเม็ดกษัยเส้นเบอร์ 43

11  11 พย.55 พบ คนไข้แพ้ยา ด้วยอาการ TEN admit ที่ รพ. สันป่าตอง หลังรับประทาน สมุนไพรอาหารเสริมเพื่อสุขภาพ ( ยาชุด ลูกกลอน 5 เม็ด ) 20 วัน ผู้ป่วย เป็น RA เคย ได้รับยา Diclofenac ยาดังกล่าวแบ่งซื้อจากญาติ 10 ซอง 200 บาท  19 พย.55 Refer ไป รพ. มหาราชนคร เชียงใหม่  22 พย.55 ผู้ป่วยเสียชีวิต ด้วย sepsis ไม่เกินร้อยละ 10 มากกว่าร้อยละ 30

12  ประสานรายการคาหนังคาเขา ช่อง 9...... ไม่สำเร็จ ภญ. ธัญลักษณ์....... ลงบันทึกไปรษณีย์...... ประสานตำรวจตรวจลายนิ้วมือแฝง....... ส่งวิเคราะห์ศูนย์วิทย์ฯ  ปฏิบัติการล่อซื้อ ทั้งจาก จ. นครปฐม และ จ. กำแพงเพชร ภก. พิสณฑ์ เม็ดลูกกลอนทรงกระบอกสีแดง พบ dexamethasone + diclofenac + vit b1.. เม็ดลูกกลอนทรงกระบอกสีน้ำตาล พบ dexamethasone + diclofenac + vit b1 เม็ดลูกกลอนทรงกลมสีดำ พบ diclofenac พัฒนาการสูตร

13  มีค.56 แจ้ง สสจ. กำแพงเพชร  พค.56 แจ้ง อย. ประสานกองคบ.  19 กค 56 อย. ประสาน บก. ปคบ. จำกุม ขยายผลถึงแหล่งผลิต จ. สุพรรณบุรี ยึดของกลางมูลค่า กว่า 5 แสนบาท ดำเนินคดี 3 ข้อหา ความผิด ผลิตยาแผน ปัจจุบันโดยไม่ได้รับอนุญาต ขายยาโดยไม่ได้รับ อนุญาต และขายยาที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนตำรับ ยา

14 ต้นปี 2556 อ. สันกำแพง

15

16

17 พฤติกรรมการขาย

18

19

20

21

22 อย. สสจ. อำเภ อ

23 อย. สสจ. แจ้งเตือน ปชช. ล่อซื้อ... ส่งอย. ดำเนินคดี ส่งต่อ ระหว่าง สสจ. เถื่อน ถูกต้อง พัฒนา ศักยภาพ ผู้บริโภค อำเภ อ

24 อย. สสจ. อำเภ อ เภสัช ปฐมภูมิ เภสัช ADR เภสัช คบส....... แจ้ง สสจ.

25 อย. จับ.. ขยาย ผล ควบคุม สาร steroid สื่อสาร อย่าง น่าสนใจ สสจ. อำเภ อ

26 ผู้ขาย.... ในชุมชน  ไม่รู้...... หยุดขาย  รู้แต่จะขาย.... ผลประโยชน์ ดำเนินคดี

27 ผู้โภคผู้บริโภค  ความรู้  ไม่รู้  รู้แต่จะใช้  สื่อสารอย่างไร....... ให้เปลี่ยน พฤติกรรม....... ร่วมเป็นเครือข่าย

28

29

30

31 ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt “ ตามล่าหา.... สเตีย รอยด์ ” ภญ. นฤมล ขันตีกุล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เชียงใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google