งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นักเรียนช่วงชั้น ที่ 2 ( ป.4-6) กลุ่มสาระการ เรียนรู้ภาษาไทย.. อรัญญา บุญเลิศ..

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นักเรียนช่วงชั้น ที่ 2 ( ป.4-6) กลุ่มสาระการ เรียนรู้ภาษาไทย.. อรัญญา บุญเลิศ.."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นักเรียนช่วงชั้น ที่ 2 ( ป.4-6) กลุ่มสาระการ เรียนรู้ภาษาไทย.. อรัญญา บุญเลิศ..

2 เครื่องหมายวรรคตอน เป็น เครื่องหมายต่างๆ ที่ใช้กำกับคำหรือข้อความ เพื่อให้ข้อความนั้นมีความ ชัดเจนและถูกต้องยิ่งขึ้น ในฐานะที่เราเป็นคนใช้ภาษา เพื่อการสื่อสาร จึง ควรอย่างยิ่งที่จะต้องศึกษา ให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ เพื่อ การสื่อสารที่ถูกต้องและ เหมาะสม นักเรียนควรตั้งใจและมีสมาธิ ในการศึกษาสื่อ E- book เรื่องนี้ เพื่อตัวนักเรียน เอง เชื่อครูแล้ว จะได้ เป็นคนเก่ง งัยจ๊ะ

3

4 เครื่องหมายวรรคตอน เป็น เครื่องหมายต่างๆ ที่ใช้กำกับคำหรือข้อความ เพื่อให้ข้อความนั้นมีความชัดเจน และถูกต้องยิ่งขึ้น

5

6 * ใช้เพื่อแสดงว่าจบประโยคหรือจบ ความ ( มักใช้ใน ภาษาต่างประเทศ ) เช่น I love you. ใช้เขียนไว้หลังตัวอักษรเพื่อแสดงว่า เป็นอักษรย่อ เช่น พ. ศ. ร. ร. ใช้เขียนหลังตัวเลขหรือตัวอักษรที่ บอกลำดับข้อ เช่น ข้อ ๑. ข้อ ก. ใช้คั่นระหว่างชั่วโมงกับนาทีเพื่อ บอกเวลา เช่น ๑๐. ๑๕ น. ใช้เป็นจุดทศนิยม หลังจุดทศนิยมให้ อ่านตัวเลขเรียงกันไป เช่น ๑. ๒๓ อ่านว่า หนึ่งจุดสองสาม ๘. ๕๐ บ. อ่านว่า แปดบาทห้าสิบ สตางค์ 1.. มหัพภาค

7 * ใช้เพื่อแสดงว่าจบประโยคหรือจบ ความ ( มักใช้ใน ภาษาต่างประเทศ ) เช่น I love you. ใช้เขียนไว้หลังตัวอักษรเพื่อแสดงว่า เป็นอักษรย่อ เช่น พ. ศ. ร. ร. ใช้เขียนหลังตัวเลขหรือตัวอักษรที่ บอกลำดับข้อ เช่น ข้อ ๑. ข้อ ก. ใช้คั่นระหว่างชั่วโมงกับนาทีเพื่อ บอกเวลา เช่น ๑๐. ๑๕ น. ใช้เป็นจุดทศนิยม หลังจุดทศนิยมให้ อ่านตัวเลขเรียงกันไป เช่น ๑. ๒๓ อ่านว่า หนึ่งจุดสองสาม ๘. ๕๐ บ. อ่านว่า แปดบาทห้าสิบ สตางค์

8 2. ! อัศเจรีย์ ใช้เขียนหลังคำ วลี หรือ ประโยคที่เป็นคำอุทาน แสดงความตกใจ หรือ ประหลาดใจ ดีใจ เช่น อุ๊ย ! ไม่น่าเชื่อเลย โถ ! น่าสงสารจริง ใช้เขียนหลังคำเลียน เสียงธรรมชาติ เพื่อให้ สามารถทำเสียงได้ เหมาะสมกับเหตุการณ์ เรื่องนั้นๆ เช่น โครม ! เปรี้ยง !

9 หรือ วงเล็บ มี หลักเกณฑ์การใช้ ดังนี้ 3. ( ) นขลิขิต ใช้กันข้อความที่ขยาย หรืออธิบายจากข้อความ อื่น เช่น เจ้าพระยาพระคลัง ( หน ) พระบาทสมเด็จพระ มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ( รัชกาลที่ ๖ แห่งกรุง รัตนโกสินทร์ )


ดาวน์โหลด ppt นักเรียนช่วงชั้น ที่ 2 ( ป.4-6) กลุ่มสาระการ เรียนรู้ภาษาไทย.. อรัญญา บุญเลิศ..

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google