งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่มติดตาม ตรวจสอบ อาหาร เครื่องสำอาง และ วัตถุอันตราย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่มติดตาม ตรวจสอบ อาหาร เครื่องสำอาง และ วัตถุอันตราย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 กลุ่มติดตาม ตรวจสอบ อาหาร เครื่องสำอาง และ วัตถุอันตราย

4

5 กลุ่มติดตามตรวจสอบ อาหาร เครื่องสำอางและวัตถุอันตราย  โครงการอาหารปลอดภัย  ตรวจ GMP สถานที่ผลิตอาหาร  ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป  ตรวจสอบเฝ้าระวัง อาหาร เครื่องสำอางและวัตถุอันตราย  ตรวจสอบเรื่องร้องเรียน  ตรวจเฉพาะกิจ อาหาร เครื่องสำอาง และวัตถุอันตราย  ตรวจสอบฉลาก อาหาร เครื่องสำอาง และวัตถุอันตราย

6 ตลาดสด … สด

7 ด้านอาหาร โครงการอาหาร ปลอดภัย ตลาดสดดำเนินการโดย กทม. 85 แห่ง ดำเนินการแล้ว ? แห่ง จำนวนแผงจำหน่าย 2,617 + 2,557 + 2,432 แผง ตรวจ 3 ครั้ง รวม 7,606 แผง เก็บตัวอย่าง จำนวน 17,085 ตัวอย่าง ตลาดสดดำเนินการโดยสธ.72 แห่ง ดำเนินการแล้ว 72 แห่ง ข้อมูลถึง 1 กันยายน 2546

8 แผงนี้.. ปลอดภัย

9 สรุปผลการตรวจ ตลาดสด ข้อมูลถึง 1 กันยายน 2546

10 จำนวนตลาดที่ไม่ผ่านเกณฑ์จากทั้งสิ้น 72 ตลาด หมายเหตุ : สารเร่งเนื้อแดงรอผลวิเคราะห์จากกรมวิทย์ฯ

11 พบบอ แรกซ์

12 ผ้าขี้ริ้ว / ปลาหมึกแช่ พบ.. ฟอร์มาลิน

13 ผักกาดดองพบ สารกันรา

14 ทีมตรวจ.. ก็ ปลอดภัย / สวย

15 ด้านอาหาร การเฝ้าระวังอาหารสดใน ซุปเปอร์มาร์เก็ต จำนวน 4 แห่ง ตรวจ 3 ครั้ง 4 + 2 + 2 แห่ง เก็บตัวอย่าง 3 ครั้ง จำนวน 184 + 30 + 29 รวม 243 ตัวอย่าง ข้อมูลถึง 3 กันยายน 2546

16 สรุปผลการตรวจซุปเปอร์ มาร์เก็ต 4 แห่ง ผลตรวจถึง 3 กันยายน 2546

17 ตรวจ GMP อาหาร

18 ตรวจ GMP สถานที่ ผลิตอาหาร ข้อมูลถึง 25 สิงหาคม 2546

19 ตรวจ GMP อาหาร

20 ตรวจสอบฉลากผลิตภัณฑ์อาหาร แปรรูป ( รายการ ) ข้อมูลถึง 25 สิงหาคม 2546

21

22 ตรวจสอบเรื่องร้องเรียน สถานที่ผลิต 19 ราย เก็บ ตัวอย่าง 11 รายการ สถานที่นำเข้า 3 ราย เก็บ ตัวอย่าง 3 รายการ สถานที่จำหน่าย 2 ราย ตรวจสอบเฝ้าระวังสถานที่จำหน่าย 15 ราย เก็บตัวอย่าง 376 รายการ ผลงานด้านอาหาร 1 มิถุนายน - 25 สิงหาคม 2546

23 ตรวจเฉพาะกิจ สถานที่ผลิต 4 ราย เก็บตัวอย่าง 1 รายการ สถานที่นำเข้า 6 ราย สถานที่จำหน่าย 19 ราย เก็บ ตัวอย่าง 41 รายการ ตรวจสอบฉลากอาหาร 4,064 รายการ


ดาวน์โหลด ppt กลุ่มติดตาม ตรวจสอบ อาหาร เครื่องสำอาง และ วัตถุอันตราย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google