งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจใน ภูมิภาค (Regional Comprehensive Economic Partnership ‘RCEP’) นายรณรงค์ พูลพิพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักการรวมกลุ่มทาง เศรษฐกิจ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจใน ภูมิภาค (Regional Comprehensive Economic Partnership ‘RCEP’) นายรณรงค์ พูลพิพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักการรวมกลุ่มทาง เศรษฐกิจ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจใน ภูมิภาค (Regional Comprehensive Economic Partnership ‘RCEP’) นายรณรงค์ พูลพิพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักการรวมกลุ่มทาง เศรษฐกิจ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 30 เมษายน 2556 1

2 ร่วมสร้าง กฎเกณฑ์ทาง การค้า เสริมสร้างอำนาจ ต่อรอง ขยายตลาด และ แหล่งวัตถุดิบ เสริมสร้างอำนาจ ต่อรอง ขยายตลาด และ แหล่งวัตถุดิบ เสาะหาโอกาส ทางการส่งออก ยึดตลาดใหม่ ช่วง ชิงโอกาส สร้างพันธมิตร ทางเศรษฐกิจ เสาะหาโอกาส ทางการส่งออก ยึดตลาดใหม่ ช่วง ชิงโอกาส สร้างพันธมิตร ทางเศรษฐกิจ การค้าเสรีเป็นธรรม อย่างค่อยเป็นค่อยไป และมีแนวคุ้มกัน โลกาภิวัตน์การแข่งขันการเปลี่ยนแปลง ภูมิภาค APEC, ASEM พหุภาคี WTO ทวิภาคี 2

3 Global Transformation in 21 st Century  ภาคอุตสาหกรรมการผลิต : 1. สหรัฐฯ 2. จีน 3. ญี่ปุ่น  ภาคบริการ : 1. EU 2. สหรัฐฯ 3. จีน 4. ญี่ปุ่น 5. อินเดีย  ภาคการลงทุน (Outward FDI) : 1. EU 2. สหรัฐฯ 3. ฮ่องกง 4. จีน  Global Mega-trends :  Rapid population growth, Demographic Changes (Aging Society, Young Society), Urbanization  Emerging Technology  Emerging Market Growth, Asia’s Rise, Rise of Middleclass, Rising trend of Regional Integration (FTAs), Resource Scarcity  Climate Change, Natural Disasters ความเปลี่ยนแปลงในเศรษฐกิจ โลก ศตวรรษที่ 21 3

4 US 14 FTAs – 20 countries ; SG, NAFTA, AUS, Central – South America, ROK, Columbia, Panama Nego - 4 countries ; TPP (BR, ML, VN, NZ) 4 NAFTA ANDEAN EU FTAs – 28 countries ; ROK, EFTA, MX, Middle East, Nego – 23 countries ; SG, ML, India, China China 10 FTAs – 22 countries ; SG, NZ, Chile, Peru, HK Nego – 18 countries ; AUS, GCC, SACU Japan 13 FTAs – 16 countries ; India, ASEAN (except CLM) Nego – 8 countries ; ROK, AUS, GCC South Korea 8 FTAs – 44 countries ; SG, India, EU, US, EFTA Nego – 39 countries ; AUS, NZ, GCC New Zealand 8 FTAs – 12 countries ; SG, TH, ML, China, AUS Nego – 9 countries ; ROK, India, US, GCC Australia 6 FTAs – 13 countries ; SG, TH, NZ, US, Chile Nego – 13 countries ; ROK, China, Japan, India, GCC India 6 FTAs - 16 countries ; SG, TH, ML, Sri Lanka, ROK Nego – 55 countries ; China, Japan, EU, EFTA, GCC BIMSTEC APEC GCC EFTA TPP Trans-Pacific Strategic Economic Partnership (US, AUS, NZ, Chile, Peru, SG, ML, BR, VN) BRICS (Brazil, Russia, India, China, South Africa) โลกการค้าปัจจุบัน -- การรวมกลุ่ม เศรษฐกิจต่างๆ

5 AEC and Beyond 1. การเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียว 2. การสร้างเสริมขีดความสามารถแข่งขัน 3. การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างเสมอภาค Source: Bryan Cave (Thailand) Adapted from Department of Trade Negotiation, MOC ASEAN-China FTA ASEAN-Japan CEP ASEAN-South Korea FTA ASEAN-India FTA ASEAN-Australia- New Zealand FTA RCEP 5 AEC ASEAN-GCC ASEAN-EU FTA In pipeline RCEP: Regional Comprehensive Economic Partnership 4. การบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก 5

6 AEC CJK RCEP FTAAP P4 TPP11 TPP15 FTAAP TPP Track Asian Track 2.8% 16.7% 29.9% 47.8% 6.5% 17.4% 27.3% 47.8% FTAAP: Free Trade Area of the Asia Pacific รวม 21 เขตเศรษฐกิจ TPP 11: P4+ ออสเตรเลีย สหรัฐอเมริกา เปรู มาเลเซีย เวียดนาม แคนาดาและเม็กซิโก TPP 15: TPP 11 + ประเทศที่แสดงความสนใจ ( ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ อินโดนีเซีย และ ไทย ) P 4: บรูไน ชิลี นิวซีแลนด์ สิงคโปร์ AEC: ASEAN Economic Community รวม 10 ประเทศ RCEP: Regional Comprehensive Economic Partnership ได้แก่ AEC+ จีน เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น อินเดีย ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ CJK: China-Japan-Korea Accord ( อยู่ระหว่างการเจรจา ) % สัดส่วนต่อการค้าโลก ในปี 2553 TPP and RCEP 6

7 AEC ประชากร 590 ล้านคน (9% ของประชากรโลก ) GDP 1,499 พันล้าน US$ (2% ของ GDP โลก ) RCEP ประชากร 3,300 ล้านคน (50% ของประชากรโลก ) GDP 17,100 พันล้าน US$ (27% ของ GDP โลก ) AEC and RCEP : Significance and Impact Flagship of ASEAN Emerging Regional Architecture A new generation FTA A high ambition agreement The Biggest FTA Market Size Regional Supply Chain FDI (intra-extra region) 7

8 ASEAN AJCEPAKFTA AANZF TA ACFTAAIFTA Emerging Regional Architecture NOV 2011 NOV 2011 : Adoption of ASEAN Framework for Regional Comprehensive Economic Partnership AUG 2012 AUG 2012 : Adoption of RCEP Guiding Principles Kick off Negotiations 2015 2015: Conclusion of Negotiations / Signing Preparations May 2013 May 2013 : Scoping Papers: Trade in Goods, Services, Investment May 2013 May 2013 : Scoping Papers: Trade in Goods, Services, Investment Settlement of Trade Negotiating Committee : TNC 8 NOV 2012 NOV 2012 : Leaders declared launching of RCEP Negotiations

9 RCEP will – Be comprehensive – Broader, Deeper with Significant Improvement over ASEAN+1 FTAs – Include provisions that facilitate trade & Investment, enhance transparency promote Global Supply Chains – Recognise different levels of development 9 RCEP Guiding Principles and Objectives ASEAN+1 FTAs and Bilat/Pluri FTAs still exist.

10 Scope of Works  TIG, TIS, Investment  Economic Cooperation  Intellectual Property  Competition  Dispute Settlement  Other agreed issues Meeting Matters  Decision Making: consensus  Report to AEM  Assisted by working groups Trade Negotiating Committee : TNC 10

11 Scoping Paper: Trade in Goods  Improvement over the existing ASEAN+1 FTAs ASEAN AJCEPAKFTA AANZF TA ACFTAAIFTA  Tariff Reduction : One Schedule of Tariff Commitments apply to all (total 16 schedules under the RCEP Agreement) One Schedule of Tariff Commitments + possible bilateral concession schedules among RCEP countries  Rules of Origin (ROO) : Possibility of “Full Cumulation” Self-certification  Customs Procedure and Trade Facilitation  SPS/TBT  Trade Remedies 11  Comprehensive Agreement  Elements : QR, NTMs/NTBs

12 Scoping Paper: Trade in Services  Deeper and meaningful commitments, build upon WTO/ASEAN+1 FTAs Progressive Liberalisation One Schedule of commitments (+/- flexibilities for specific parties)  Market Access Unilateral Liberalisation : MFN : auto MFN? Positive List / Negative List / Hybrid Approach? Addition Annexes/Chapters Financial Services, Professional Services, Telecommunication Services, MNPs 12

13 Scoping Paper: Investment  modern, comprehensive, high-quality and mutually beneficial  include promotion, facilitation, liberalisation, and protection  Interrelationship : investment and services chapters in RCEP  Investor-State Dispute Settlement: ISDS  Ratchet mechanism /MFN : auto or negotiated /Standstill  Negative/Positive List/Hybrid What’re implications on: 13

14 Other Issues/Chapters in RCEP Overall RCEP Consistent with the WTO Significant improvements over existing ASEAN FTAs Special and differential treatment Technical assistance and capacity building Economic Cooperation Intellectual Property Dispute Settlement Mechanism Competition Policy Other New and Emerging Issues Environment Government Procurement Labour Sustainable Development 14

15 Implications to be further explored How to utilise the benefit of an expanded market? Domestic preparations  ไทยจะต้องมีการเตรียมความพร้อม ภายในประเทศอย่างไร และในด้านใดบ้าง ในการ เข้าเป็นส่วนหนึ่งของความตกลงนี้ Effective engagement in RCEP Negotiations  ไทยจะต้องจัดกระบวนทัพ / ดำเนินการในด้าน ใดบ้าง เพื่อให้มีศักยภาพในการใช้ประโยชน์จาก การมีความตกลงนี้ได้เต็มที่ 15 RCEP VS TPP?

16 กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ สำนักการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ dtn.btn@gmail.com dtn.btn@gmail.com Thank You 16


ดาวน์โหลด ppt ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจใน ภูมิภาค (Regional Comprehensive Economic Partnership ‘RCEP’) นายรณรงค์ พูลพิพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักการรวมกลุ่มทาง เศรษฐกิจ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google