งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วันที่ 7 ธันวาคม 2550 ณ โรงแรมหนานไฮ่ แขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วันที่ 7 ธันวาคม 2550 ณ โรงแรมหนานไฮ่ แขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วันที่ 7 ธันวาคม 2550 ณ โรงแรมหนานไฮ่ แขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว
สัมมนาเรื่อง การพัฒนาความร่วมมือระหว่างไทย-สปป.ลาว ด้านการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว บนเส้นทาง EWEC วันที่ 7 ธันวาคม 2550 ณ โรงแรมหนานไฮ่ แขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว

2 ความต้องการการร่วมทุนด้านโลจิสติกส์และการลงทุนสาขาอื่นๆของ สปป.ลาว
โดย นายพิเชฐ แสงนิศากร ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร อนุกรรมการ คมนาคม ขนส่ง และ โลจิสติกส์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

3 การร่วมมือด้านโลจิสติกส์ ไทย-ลาว
ทำเลที่ตั้งของไทย-ลาว

4 การเชื่อมโยงโลจิสติกส์ มุกดาหาร-สะหวันนะเขต บนเส้นทาง EWEC

5 LOGISTICS

6 การแบ่งบทบาทในการเชื่อมโยงด้านโลจิสติกส์
มุกดาหาร; ศูนย์กระจายสินค้า-ศูนย์กลางขนส่งทางบก

7 การแบ่งบทบาทในการเชื่อมโยงด้านโลจิสติกส์
สะหวันนะเขต; เขตเศรษฐกิจสะหวันเซโน ศูนย์กลางขนส่งอากาศ

8 การแบ่งบทบาทในการเชื่อมโยงด้านโลจิสติกส์
กวงจิ;เขตเศรษฐกิจพิเศษลาวบาว-ศูนย์กลางการขนส่งระบบราง

9 การแบ่งบทบาทในการเชื่อมโยงด้านโลจิสติกส์
นครดานัง:เขตอุตสาหกรรมส่งออก-ศูนย์กลางการขนส่งทางเรือเวียดนาม

10 การประสานผลประโยชน์ร่วมกันในด้านโลจิสติกส์บนเส้นทาง EWEC ไทย-ลาว-เวียดนาม
การส่งไม้ต่อเพื่อผลประโยชน์ร่วมกัน

11 สรุปความเห็น ควรคำนึงถึงผลประโยชน์ร่วมกันด้วยการจัดตั้งบริษัทร่วมทุนไทย-ลาวหรือไทย-ลาว-เวียดนาม เร่งพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของมุกดาหาร สะหวันนะเขตเพื่อเชื่อมต่อไปยังเวียดนาม ตอนกลาง พัฒนาเส้นทางไปสู่แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ของสะหวันนะเขต เพิ่มจุดพักรถและสถานีบริการน้ำมันที่ได้มาตรฐานในสะหวันนะเขต สร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆเช่น การเยี่ยมชมเหมืองทองคำ,ป่าดงดิบกลางเมือง ปรับปรุงสถานที่ทางประวัติศาสตร์สมัยสงครามให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว สร้าง package ท่องเที่ยวร่วมกัน

12 ข้อคิดเห็นโดยสรุป ส่งเสริมการทำ contract farming
ส่งเสริมการลงทุนด้านการใช้ทรัพยกรใต้ดินของสปป.ลาวที่ยังอุดมสมบูรณ์ เช่น แร่ธาตุต่างๆ ยิปซั่ม และอื่นๆ ร่วมกันผลักดันให้ มุกดาหาร-สะหวันนะเขต และจังหวัดใกล้เคียงของทั้งสองให้เป็นศูนย์กลางการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และโลจิสติกส์ ของภูมิภาค(Regional Hub) การประชาสัมพันธ์ (PR)ในระดับต่างๆร่วมกัน

13 จบการนำเสนอ ขอบคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt วันที่ 7 ธันวาคม 2550 ณ โรงแรมหนานไฮ่ แขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google