งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สัมมนาโอกาสด้านการค้าการ ลงทุน ระหว่างไทย และชิลี โดย คุณไพรัช บูรพชัยศรี ประธานกรรมการสภาธุรกิจไทย - ลาตินอเมริกา รองประธาน กรรมการหอการค้าไทย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สัมมนาโอกาสด้านการค้าการ ลงทุน ระหว่างไทย และชิลี โดย คุณไพรัช บูรพชัยศรี ประธานกรรมการสภาธุรกิจไทย - ลาตินอเมริกา รองประธาน กรรมการหอการค้าไทย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สัมมนาโอกาสด้านการค้าการ ลงทุน ระหว่างไทย และชิลี โดย คุณไพรัช บูรพชัยศรี ประธานกรรมการสภาธุรกิจไทย - ลาตินอเมริกา รองประธาน กรรมการหอการค้าไทย

2 Chile at Glance ที่ตั้ง : ฝั่งตะวันตกของ ทวีปอเมริกาใต้ พื้นที่ใช้ประโยชน์ : 750,000 ตร. กม. ประชากร : ประมาณ 17 ล้านคน เมืองหลวง : กรุงซานติเอ โก ทรัพยากรธรรมชาติ : ทองแดง ไม้ สินแร่เหล็ก ไนเตรท โละที่มีค่า

3 ข้อได้เปรียบของชิลี สำหรับโอกาส ขยายอุตสาหกรรม การค้า การ ลงทุนของไทย - มีเสถียรภาพทางการเมืองและเศรษฐกิจ - แหล่งทรัพยากร ธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ที่สำคัญของ โลก - เป็นคู่ค้าที่น่าเชื่อถือ - ดำเนินนโยบายเศรษฐกิจแบบเปิดเสรี (Liberal Economy Policy) - รัฐบาลส่งเสริมให้มีการลงทุนจากต่างประเทศ - เขตปลอดภาษี ที่เมือง เมืองอิกิเก (Iquique) และ เมืองปุนตา อาเรนัส (Punta Arenas) - มีเสถียรภาพทางการเมืองและเศรษฐกิจ - แหล่งทรัพยากร ธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ที่สำคัญของ โลก - เป็นคู่ค้าที่น่าเชื่อถือ - ดำเนินนโยบายเศรษฐกิจแบบเปิดเสรี (Liberal Economy Policy) - รัฐบาลส่งเสริมให้มีการลงทุนจากต่างประเทศ - เขตปลอดภาษี ที่เมือง เมืองอิกิเก (Iquique) และ เมืองปุนตา อาเรนัส (Punta Arenas)

4 โอกาสของภาคอุตสาหกรรมไทย จาก FTA ไทย - ชิลี ความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างไทย - ชิลี ปี 2554 ชิลีเป็นประเทศคู่ค้าที่สำคัญอันดับ 5 ของไทยในภูมิภาค ลาตินอเมริกา 874.61 USD* ยอดการค้ารวม มีมูลค่า 874.61 USD* 517.13 USD* ส่งออกไปยังชิลี = 517.13 USD* 357.48 USD* นำเข้าจากชิลี = 357.48 USD* 159.66 USD* ไทยเกินดุลการค้ากับชิลี =159.66 USD* คาดว่าเมื่อการจัดทำ FTA เสร็จในต้นปี 2556 จะทำให้การค้าและ การลงทุนของทั้ง 2 ประเทศ ขยายตัวขึ้นไม่น้อยกว่า 30% จากปี 2554 **** หมายเหตุ – ล้านเหรียญสหรัฐ

5 ด้านการขยาย อุตสาหกรรมและการค้า การทำ FTA ไทย - ชิลี เพิ่มการขยายอุตสาหกรรม และการค้า ระหว่างสองฝ่ายมากขึ้น การส่งออกไปชิลี : ข้าว รถปิกอัพ สินค้ายางและ ผลิตภัณฑ์ยาง สินค้าในหมวด ปูนซีเมนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน เช่น ตู้เย็น และเม็ด พลาสติก การนำเข้าจากชิลี : ทองแดง การทำ FTA ไทย - ชิลี เพิ่มการขยายอุตสาหกรรม และการค้า ระหว่างสองฝ่ายมากขึ้น การส่งออกไปชิลี : ข้าว รถปิกอัพ สินค้ายางและ ผลิตภัณฑ์ยาง สินค้าในหมวด ปูนซีเมนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน เช่น ตู้เย็น และเม็ด พลาสติก การนำเข้าจากชิลี : ทองแดง

6 6 - รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ - ข้าว อาหารทะเลกระป๋อง ผลไม้กระป๋อง สินค้าประเภทวัสดุในการผลิต เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ ปูนซีเมนต์ สินค้ากลุ่มแฟชั่น เครื่องซักผ้า เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์ สินค้าส่งออกที่มีแนวโน้มการขยายตัวมาก ขึ้นจากผลการทำ FTA ไทย - ชิลี

7 ด้านการขยายการลงทุน ระหว่างกัน - สาขาที่ ชิลีมีศักยภาพในการร่วมทำการค้าและ การลงทุนกับไทย ได้แก่ การขนส่งทางเรือ การขนส่งทางอากาศ การจัดจำหน่าย และการ ประมง เป็นต้น - สาขาที่ ไทยมีศักยภาพในการร่วมทำการค้า และการลงทุนกับชิลี ได้แก่ กิจการ ร้านอาหารไทย สปา นวดแผนไทย การค้าส่ง ค้า ปลีก วิศวกรรม สถาปัตยกรรม ก่อสร้าง ท่องเที่ยว และกิจการโรงแรม เป็นต้น - สาขาที่ ชิลีมีศักยภาพในการร่วมทำการค้าและ การลงทุนกับไทย ได้แก่ การขนส่งทางเรือ การขนส่งทางอากาศ การจัดจำหน่าย และการ ประมง เป็นต้น - สาขาที่ ไทยมีศักยภาพในการร่วมทำการค้า และการลงทุนกับชิลี ได้แก่ กิจการ ร้านอาหารไทย สปา นวดแผนไทย การค้าส่ง ค้า ปลีก วิศวกรรม สถาปัตยกรรม ก่อสร้าง ท่องเที่ยว และกิจการโรงแรม เป็นต้น

8 ข้อมูลอ้างอิงที่สำคัญ -http://www.thaibizchile.org -http://www.mfa.go.th -http://www.moc.go.th -http://www.thaifta.com -http://www.thaibizchile.org -http://www.mfa.go.th -http://www.moc.go.th -http://www.thaifta.com

9 THANK YOU VERY MUCH THANK YOU VERY MUCH


ดาวน์โหลด ppt สัมมนาโอกาสด้านการค้าการ ลงทุน ระหว่างไทย และชิลี โดย คุณไพรัช บูรพชัยศรี ประธานกรรมการสภาธุรกิจไทย - ลาตินอเมริกา รองประธาน กรรมการหอการค้าไทย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google