งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หัวข้อ“ โอกาสของภาคอุตสาหกรรมไทย จาก FTA ไทย-ชิลี”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หัวข้อ“ โอกาสของภาคอุตสาหกรรมไทย จาก FTA ไทย-ชิลี”"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หัวข้อ“ โอกาสของภาคอุตสาหกรรมไทย จาก FTA ไทย-ชิลี”
สัมมนาโอกาสด้านการค้าการลงทุน ระหว่างไทยและชิลี หัวข้อ“ โอกาสของภาคอุตสาหกรรมไทย จาก FTA ไทย-ชิลี” โดย คุณไพรัช บูรพชัยศรี ประธานกรรมการสภาธุรกิจไทย-ลาตินอเมริกา รองประธานกรรมการหอการค้าไทย

2 Chile at Glance ที่ตั้ง : ฝั่งตะวันตกของทวีปอเมริกาใต้
พื้นที่ใช้ประโยชน์ : 750,000 ตร.กม. ประชากร : ประมาณ 17 ล้านคน เมืองหลวง : กรุงซานติเอโก ทรัพยากรธรรมชาติ : ทองแดง ไม้ สินแร่เหล็ก ไนเตรท โละที่มีค่า

3 ข้อได้เปรียบของชิลี สำหรับโอกาสขยายอุตสาหกรรม การค้า การลงทุนของไทย
- มีเสถียรภาพทางการเมืองและเศรษฐกิจ - แหล่งทรัพยากร ธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ที่สำคัญของโลก - เป็นคู่ค้าที่น่าเชื่อถือ - ดำเนินนโยบายเศรษฐกิจแบบเปิดเสรี (Liberal Economy Policy) - รัฐบาลส่งเสริมให้มีการลงทุนจากต่างประเทศ - เขตปลอดภาษี ที่เมือง เมืองอิกิเก (Iquique) และเมืองปุนตา อาเรนัส (Punta Arenas)

4 โอกาสของภาคอุตสาหกรรมไทยจาก FTA ไทย-ชิลี
ความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างไทย-ชิลี ปี 2554 ชิลีเป็นประเทศคู่ค้าที่สำคัญอันดับ 5 ของไทยในภูมิภาคลาตินอเมริกา ยอดการค้ารวม มีมูลค่า USD* ส่งออกไปยังชิลี = USD* นำเข้าจากชิลี = USD* ไทยเกินดุลการค้ากับชิลี = USD* คาดว่าเมื่อการจัดทำ FTA เสร็จในต้นปี จะทำให้การค้าและการลงทุนของทั้ง 2 ประเทศ ขยายตัวขึ้นไม่น้อยกว่า 30% จากปี 2554 **** หมายเหตุ – ล้านเหรียญสหรัฐ

5 ด้านการขยายอุตสาหกรรมและการค้า
การทำ FTA ไทย-ชิลี เพิ่มการขยายอุตสาหกรรมและการค้า ระหว่างสองฝ่ายมากขึ้น การส่งออกไปชิลี : ข้าว รถปิกอัพ สินค้ายางและผลิตภัณฑ์ยาง สินค้าในหมวด ปูนซีเมนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน เช่น ตู้เย็น และเม็ดพลาสติก การนำเข้าจากชิลี : ทองแดง

6 สินค้าส่งออกที่มีแนวโน้มการขยายตัวมากขึ้นจากผลการทำ FTA ไทย-ชิลี
- รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ -ข้าว อาหารทะเลกระป๋อง ผลไม้กระป๋อง สินค้าประเภทวัสดุในการผลิต เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ ปูนซีเมนต์ สินค้ากลุ่มแฟชั่น เครื่องซักผ้า เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

7 ด้านการขยายการลงทุนระหว่างกัน
- สาขาที่ ชิลีมีศักยภาพในการร่วมทำการค้าและการลงทุนกับไทย ได้แก่ การขนส่งทางเรือ การขนส่งทางอากาศ การจัดจำหน่าย และการประมง เป็นต้น - สาขาที่ ไทยมีศักยภาพในการร่วมทำการค้าและการลงทุนกับชิลี ได้แก่ กิจการร้านอาหารไทย สปา นวดแผนไทย การค้าส่ง ค้าปลีก วิศวกรรม สถาปัตยกรรม ก่อสร้าง ท่องเที่ยว และกิจการโรงแรม เป็นต้น

8 ข้อมูลอ้างอิงที่สำคัญ

9 THANK YOU VERY MUCH


ดาวน์โหลด ppt หัวข้อ“ โอกาสของภาคอุตสาหกรรมไทย จาก FTA ไทย-ชิลี”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google