งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เครื่องสำอาง ตรวจสอบเฝ้าระวัง – สถานที่ผลิต 23 แห่ง – สถานที่จำหน่าย 44 แห่ง ตรวจเรื่องร้องเรียน 23 แห่ง ตรวจสอบฉลาก 1,005 รายการ เก็บตัวอย่าง 224 รายการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เครื่องสำอาง ตรวจสอบเฝ้าระวัง – สถานที่ผลิต 23 แห่ง – สถานที่จำหน่าย 44 แห่ง ตรวจเรื่องร้องเรียน 23 แห่ง ตรวจสอบฉลาก 1,005 รายการ เก็บตัวอย่าง 224 รายการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 เครื่องสำอาง ตรวจสอบเฝ้าระวัง – สถานที่ผลิต 23 แห่ง – สถานที่จำหน่าย 44 แห่ง ตรวจเรื่องร้องเรียน 23 แห่ง ตรวจสอบฉลาก 1,005 รายการ เก็บตัวอย่าง 224 รายการ ข้อมูลถึง 8 กันยายน 2546

4 ทลายแหล่ง ผลิต เครื่องสำอาง ปลอม

5 7-8 สิงหาคม 2546 บ้านเลขที่ 50/61,63 ต. ปลายบาง พบผลิต เครื่องสำอางปลอม

6 ยึด / อายัด / ดำเนินคดีสถานที่ผลิต เครื่องสำอางปลอม

7 จับ / ประกาศผลวิเคราะห์ เครื่องสำอางผสมสารห้ามใช้

8 10 ก. ค. 46 ตรวจจับร้านจำหน่าย 6 ร้าน ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ งามวงศ์วาน เครื่องสำอางฉลากไม่ถูกต้อง / ผสมสารห้ามใช้ ยึด / ส่งวิเคราะห์ / ดำเนินคดี

9 ยึด / อายัด / ดำเนินคดีสถาน จำหน่าย เครื่องสำอางที่ผิดกฎหมาย

10 31 ก. ค. 46 ตรวจจับร้านจำหน่าย 11 ร้าน ห้างมาบุญครอง เครื่องสำอางฉลากไม่ถูกต้อง / แชมพูพลังม้า ยึด / ส่งวิเคราะห์ / ดำเนินคดี

11

12 วัตถุอันตราย

13 ตรวจสอบเฝ้าระวัง - ผู้ผลิต 4 แห่ง - ผู้นำเข้า 1 แห่ง - ผู้มีไว้ในครอบครอง 9 แห่ง ตรวจ / รับ เรื่องร้องเรียน 5 แห่ง ตรวจสถานที่ประกอบการ รายใหม่ 2 ราย เก็บตัวอย่างตามแผนงาน 30 รายการ

14 วัตถุอันตราย ในครัวเรือน

15 วัตถุอันตราย ในครัวเรือน


ดาวน์โหลด ppt เครื่องสำอาง ตรวจสอบเฝ้าระวัง – สถานที่ผลิต 23 แห่ง – สถานที่จำหน่าย 44 แห่ง ตรวจเรื่องร้องเรียน 23 แห่ง ตรวจสอบฉลาก 1,005 รายการ เก็บตัวอย่าง 224 รายการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google