งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ตรวจเรื่องร้องเรียน 23 แห่ง ตรวจสอบฉลาก 1,005 รายการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ตรวจเรื่องร้องเรียน 23 แห่ง ตรวจสอบฉลาก 1,005 รายการ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ตรวจเรื่องร้องเรียน 23 แห่ง ตรวจสอบฉลาก 1,005 รายการ
เครื่องสำอาง ตรวจสอบเฝ้าระวัง สถานที่ผลิต 23 แห่ง สถานที่จำหน่าย 44 แห่ง ตรวจเรื่องร้องเรียน 23 แห่ง ตรวจสอบฉลาก 1,005 รายการ เก็บตัวอย่าง 224 รายการ ข้อมูลถึง 8 กันยายน 2546

3 ทลายแหล่งผลิต เครื่องสำอางปลอม

4 7-8 สิงหาคม 2546 บ้านเลขที่ 50/61,63 ต.ปลายบาง พบผลิต เครื่องสำอางปลอม

5 ยึด/อายัด/ดำเนินคดีสถานที่ผลิตเครื่องสำอางปลอม

6 จับ/ประกาศผลวิเคราะห์เครื่องสำอางผสมสารห้ามใช้

7 10 ก.ค. 46 ตรวจจับร้านจำหน่าย 6 ร้าน
ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ งามวงศ์วาน เครื่องสำอางฉลากไม่ถูกต้อง/ผสมสารห้ามใช้ ยึด/ส่งวิเคราะห์/ดำเนินคดี

8 ยึด/อายัด/ดำเนินคดีสถานจำหน่าย เครื่องสำอางที่ผิดกฎหมาย

9 31 ก.ค. 46 ตรวจจับร้านจำหน่าย 11 ร้าน ห้างมาบุญครอง เครื่องสำอางฉลากไม่ถูกต้อง/แชมพูพลังม้า ยึด/ส่งวิเคราะห์/ดำเนินคดี

10

11 วัตถุอันตราย

12 วัตถุอันตราย ตรวจสอบเฝ้าระวัง -ผู้ผลิต 4 แห่ง -ผู้นำเข้า 1 แห่ง
-ผู้ผลิต 4 แห่ง -ผู้นำเข้า 1 แห่ง -ผู้มีไว้ในครอบครอง 9 แห่ง ตรวจ/รับ เรื่องร้องเรียน 5 แห่ง ตรวจสถานที่ประกอบการรายใหม่ 2 ราย เก็บตัวอย่างตามแผนงาน 30 รายการ

13 วัตถุอันตราย ในครัวเรือน

14 วัตถุอันตราย ในครัวเรือน


ดาวน์โหลด ppt ตรวจเรื่องร้องเรียน 23 แห่ง ตรวจสอบฉลาก 1,005 รายการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google