งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวทางการประหยัดพลังงานของคณะฯ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวทางการประหยัดพลังงานของคณะฯ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวทางการประหยัดพลังงานของคณะฯ
ที่ประชุมได้ร่วมกันอภิปรายเสนอความคิดเห็น เพื่อหาแนวทางการประหยัดการใช้สาธารณูปโภคของคณะฯ ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยที่มหาวิทยาลัย ได้ปรับลดงบประมาณค่าสาธารณูปโภค ประจำปี ทุกส่วนราชการลง 5% สรุปได้ ดังนี้

2 แนวทางการประหยัดพลังงานของคณะฯ น้ำประปา
.แจ้งภาควิชา หามาตรการการตรวจเช็ค โดยขอมอบให้ มีผู้รับผิดชอบตรวจเช็คว่ามีน้ำประปารั่วไหลตรงจุดใด บ้าง เพื่อแจ้งหน่วยช่างดำเนินการซ่อมแซม .ให้ติดสติกเกอร์ แจ้งเตือนผู้ใช้น้ำระมัดระวังเมื่อน้ำไม่ไหล อย่าลืมปิดน้ำทุกครั้ง เมื่อน้ำประปาไหล จะได้ไม่สูญเปล่า/ ปิดก๊อกน้ำให้สนิททุกครั้งหลังจากการใช้ .ในกรณีที่น้ำไม่ไหล ต้องขอให้ภาควิชามีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ ตรวจเช็คก๊อกน้ำทุกก๊อกว่าปิดก๊อกน้ำสนิทหรือไม่

3 แนวทางการประหยัดพลังงานของคณะฯ
น้ำประปา . คณะกรรมการสวัสดิการของคณะฯ รับผิดชอบ หาวิธีการรดน้ำต้นไม้บริเวณคณะฯ อาจจะรดน้ำโดยใช้ท่อเล็กๆ หยดทีละหยด เพื่อเป็นการประหยัดการใช้น้ำ

4 แนวทางการประหยัดพลังงานของคณะฯ
เชื้อเพลิง – ลดปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง ของหน่วยงาน – บริหารจัดการปริมาณการใช้รถของหน่วยงาน ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

5 คณะฯ มีมาตรการการควบคุม การใช้โทรศัพท์ส่วนตัวของบุคลากรอยู่แล้ว
แนวทางการประหยัดพลังงานของคณะฯ คณะฯ มีมาตรการการควบคุม การใช้โทรศัพท์ส่วนตัวของบุคลากรอยู่แล้ว โทรศัพท์

6 แนวทางการประหยัดพลังงานของคณะฯ
ไฟฟ้า 1. การใช้ลิฟท์ ในอาคาร 12 ชั้น ให้กำหนดว่าจะใช้ลิฟท์ตัวไหน ในเวลาใดบ้าง 2. ปรับปรุงอาคาร 12 ชั้น ด้านทิศเหนือ โดยติดกระจก ให้เปิด- ปิดได้ เพื่อเป็นการประหยัดการใช้พลังงาน 3. ขอให้คณาจารย์ และหัวหน้าส่วนราชการ เป็นตัวอย่าง ในการปิดไฟ/พัดลม/แอร์ ฯลฯ เมื่อไม่ใช้งาน

7 แนวทางการประหยัดพลังงานของคณะฯ
ไฟฟ้า 4. ขอให้คณาจารย์ในคณะฯ สอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรม ในการเรียนการสอน โดยสอดแทรกเรื่องการประหยัดพลังงาน เพื่อส่วนรวมแก่นักศึกษาด้วย 5. ขอความร่วมมืออาจารย์และนักศึกษา เมื่อมาทำงานนอกเวลา ราชการให้ช่วยกันประหยัด ไม่เปิดแอร์ แต่ให้ใช้พัดลมแทน โดยติดสติกเกอร์รณรงค์การประหยัดไฟฟ้า และจะกำหนด วิธีการปฏิบัติในเรื่องการใช้พลังงานของคณะฯ ต่อไป

8 แนวทางการประหยัดพลังงานของคณะฯ
ไฟฟ้า 6. เสนอให้ติดตั้งมิเตอร์วัดการใช้ไฟฟ้าประจำชั้นของอาคาร เพื่อเช็คดูการใช้ไฟฟ้าของแต่ละภาควิชา/หน่วยงาน ทั้งนี้คณะฯ จะคืนกำไรให้กับภาควิชา /หน่วยงานบางส่วน เมื่อหน่วยงาน/ภาควิชา นั้นๆ ช่วยกันประหยัดการใช้พลังงาน จนสามารถลดค่าสาธารณูปโภคของคณะฯ ได้

9 แนวทางการประหยัดพลังงานของคณะฯ เพื่อคณะฯของพวกเรา..นะ...ครับผม
ร่วมด้วยช่วยกัน เพื่อคณะฯของพวกเรา..นะ...ครับผม


ดาวน์โหลด ppt แนวทางการประหยัดพลังงานของคณะฯ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google