งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

3 LEVELS OF SKILL DEVELOPMENT. HUMAN SKILL TECHNICAL SKILL 3 LEVELS OF SKILL DEVELOPMENT CONCEPTUAL SKILL.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "3 LEVELS OF SKILL DEVELOPMENT. HUMAN SKILL TECHNICAL SKILL 3 LEVELS OF SKILL DEVELOPMENT CONCEPTUAL SKILL."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 3 LEVELS OF SKILL DEVELOPMENT

2 HUMAN SKILL TECHNICAL SKILL 3 LEVELS OF SKILL DEVELOPMENT CONCEPTUAL SKILL

3 HUMAN SKILL TECHNICAL SKILL 3 LEVELS OF SKILL DEVELOPMENT CONCEPTUAL SKILL

4 HUMAN SKILL TECHNICAL SKILL 3 LEVELS OF SKILL DEVELOPMENT CONCEPTUAL SKILL

5 TECHNICAL S. 3 LEVELS OF SKILL DEVELOPMENT SIMPLIFY CHECK ON TIME : ทำให้ง่าย : ตรวจสอบได้ : เสร็จในเวลา

6 TECHNICAL S. 3 LEVELS OF SKILL DEVELOPMENT SIMPLIFY CHECK ON TIME : ทำให้ง่าย : ตรวจสอบได้ : เสร็จในเวลา

7 TECHNICAL S. 3 LEVELS OF SKILL DEVELOPMENT SIMPLIFY CHECK ON TIME : ทำให้ง่าย : ตรวจสอบได้ : เสร็จในเวลา

8 TECHNICAL S. 3 LEVELS OF SKILL DEVELOPMENT SIMPLIFY CHECK ON TIME : ทำให้ง่าย : ตรวจสอบได้ : เสร็จในเวลา

9 HUMAN S. 3 LEVELS OF SKILL DEVELOPMENT SINCERE RIGHTNESS RAPPORT TEACH : จริงใจ : เป็นธรรม : สร้างความเข้าใจ : สอนงาน

10 HUMAN S. 3 LEVELS OF SKILL DEVELOPMENT SINCERE RIGHTNESS RAPPORT TEACH : จริงใจ : เป็นธรรม : สร้างความเข้าใจ : สอนงาน

11 HUMAN S. 3 LEVELS OF SKILL DEVELOPMENT SINCERE RIGHTNESS RAPPORT TEACH : จริงใจ : เป็นธรรม : สร้างความเข้าใจ : สอนงาน

12 HUMAN S. 3 LEVELS OF SKILL DEVELOPMENT SINCERE RIGHTNESS RAPPORT TEACH : จริงใจ : เป็นธรรม : สร้างความเข้าใจ : สอนงาน

13 HUMAN S. 3 LEVELS OF SKILL DEVELOPMENT SINCERE RIGHTNESS RAPPORT TEACH : จริงใจ : เป็นธรรม : สร้างความเข้าใจ : สอนงาน

14 3 LEVELS OF SKILL DEVELOPMENT CONCEPTUAL S. THINKING ORGANISE DEVELOPMENT DIRECT : คิดเป็นระบบ : จัดการให้เป็นระบบ : ก้าวไปสู่สิ่งที่ดีกว่า : กำกับดูแล สั่งการ

15 3 LEVELS OF SKILL DEVELOPMENT CONCEPTUAL S. THINKING ORGANISE DEVELOPMENT DIRECT : คิดเป็นระบบ : จัดการให้เป็นระบบ : ก้าวไปสู่สิ่งที่ดีกว่า : กำกับดูแล สั่งการ

16 3 LEVELS OF SKILL DEVELOPMENT CONCEPTUAL S. THINKING ORGANISE DEVELOPMENT DIRECT : คิดเป็นระบบ : จัดการให้เป็นระบบ : ก้าวไปสู่สิ่งที่ดีกว่า : กำกับดูแล สั่งการ

17 3 LEVELS OF SKILL DEVELOPMENT CONCEPTUAL S. THINKING ORGANISE DEVELOPMENT DIRECT : คิดเป็นระบบ : จัดการให้เป็นระบบ : ก้าวไปสู่สิ่งที่ดีกว่า : กำกับดูแล สั่งการ

18 3 LEVELS OF SKILL DEVELOPMENT CONCEPTUAL S. THINKING ORGANISE DEVELOPMENT DIRECT : คิดเป็นระบบ : จัดการให้เป็นระบบ : ก้าวไปสู่สิ่งที่ดีกว่า : กำกับดูแล สั่งการ

19 KNOWLEDGE

20 HUMAN SKILL TACIT KNOWLEDGE EXPLICIT

21 HUMAN SKILL TACIT KNOWLEDGE EXPLICIT

22 HUMAN S. TECHNICAL S. KNOWLEDGE MANAGEMENT CONCEPTUAL S. SIMPLIFY CHECK ON TIME SINCERE RIGHTNESS RAPPORT TEACH THINKING ORGANISE DEVELOPMENT DIRECT TACIT EXPLICIT EXPLICIT

23 HUMAN S. TECHNICAL S. KNOWLEDGE MANAGEMENT CONCEPTUAL S. SIMPLIFY CHECK ON TIME SINCERE RIGHTNESS RAPPORT TEACH THINKING ORGANISE DEVELOPMENT DIRECT TACIT TACIT TACIT EXPLICIT

24 HUMAN S. TECHNICAL S. KNOWLEDGE MANAGEMENT CONCEPTUAL S. SIMPLIFY CHECK ON TIME SINCERE RIGHTNESS RAPPORT TEACH THINKING ORGANISE DEVELOPMENT DIRECT TACIT TACIT TACIT TACIT TACIT EXPLICIT

25 HUMAN S. TECHNICAL S. KNOWLEDGE MANAGEMENT CONCEPTUAL S. SIMPLIFY CHECK ON TIME SINCERE RIGHTNESS RAPPORT TEACH THINKING ORGANISE DEVELOPMENT DIRECT TACIT EXPLICIT EXPLICIT TACIT TACIT TACIT EXPLICIT TACIT TACIT TACIT TACIT TACIT EXPLICIT

26 HUMAN S. TECHNICAL S. 3 LEVELS OF SKILL DEVELOPMENT CONCEPTUAL S. SIMPLIFY CHECK ON TIME SINCERE RIGHTNESS RAPPORT TEACH THINKING ORGANISE DEVELOPMENT DIRECT TACIT EXPLICIT EXPLICIT TACIT TACIT TACIT EXPLICIT TACIT TACIT TACIT TACIT TACIT EXPLICIT JOB MODULE MEETING ลื่นไหล CONFERENCE LUNCH SEMINAR

27 HUMAN S. TECHNICAL S. 3 LEVELS OF SKILL DEVELOPMENT CONCEPTUAL S. SIMPLIFY CHECK ON TIME SINCERE RIGHTNESS RAPPORT TEACH THINKING ORGANISE DEVELOPMENT DIRECT TACIT EXPLICIT EXPLICIT TACIT TACIT TACIT EXPLICIT TACIT TACIT TACIT TACIT TACIT EXPLICIT JOB MODULE MEETING ลื่นไหล CONFERENCE LUNCH SEMINAR

28 HUMAN S. TECHNICAL S. 3 LEVELS OF SKILL DEVELOPMENT CONCEPTUAL S. SIMPLIFY CHECK ON TIME SINCERE RIGHTNESS RAPPORT TEACH THINKING ORGANISE DEVELOPMENT DIRECT TACIT EXPLICIT EXPLICIT TACIT TACIT TACIT EXPLICIT TACIT TACIT TACIT TACIT TACIT EXPLICIT JOB MODULE MEETING ลื่นไหล CONFERENCE LUNCH SEMINAR

29 HUMAN S. TECHNICAL S. 3 LEVELS OF SKILL DEVELOPMENT CONCEPTUAL S. SIMPLIFY CHECK ON TIME SINCERE RIGHTNESS RAPPORT TEACH THINKING ORGANISE DEVELOPMENT DIRECT TACIT EXPLICIT EXPLICIT TACIT TACIT TACIT EXPLICIT TACIT TACIT TACIT TACIT TACIT EXPLICIT JOB MODULE MEETING ลื่นไหล CONFERENCE LUNCH SEMINAR

30 HUMAN S. TECHNICAL S. 3 LEVELS OF SKILL DEVELOPMENT CONCEPTUAL S. SIMPLIFY CHECK ON TIME SINCERE RIGHTNESS RAPPORT TEACH THINKING ORGANISE DEVELOPMENT DIRECT TACIT EXPLICIT EXPLICIT TACIT TACIT TACIT EXPLICIT TACIT TACIT TACIT TACIT TACIT EXPLICIT JOB MODULE MEETING ลื่นไหล CONFERENCE LUNCH SEMINAR

31 HUMAN S. TECHNICAL S. 3 LEVELS OF SKILL DEVELOPMENT CONCEPTUAL S. SIMPLIFY CHECK ON TIME SINCERE RIGHTNESS RAPPORT TEACH THINKING ORGANISE DEVELOPMENT DIRECT TACIT EXPLICIT EXPLICIT TACIT TACIT TACIT EXPLICIT TACIT TACIT TACIT TACIT TACIT EXPLICIT JOB MODULE MEETING ลื่นไหล CONFERENCE LUNCH SEMINAR

32 HUMAN S. TECHNICAL S. 3 LEVELS OF SKILL DEVELOPMENT CONCEPTUAL S. SIMPLIFY CHECK ON TIME SINCERE RIGHTNESS RAPPORT TEACH THINKING ORGANISE DEVELOPMENT DIRECT TACIT EXPLICIT EXPLICIT TACIT TACIT TACIT EXPLICIT TACIT TACIT TACIT TACIT TACIT EXPLICIT JOB MODULE MEETING ลื่นไหล CONFERENCE LUNCH SEMINAR


ดาวน์โหลด ppt 3 LEVELS OF SKILL DEVELOPMENT. HUMAN SKILL TECHNICAL SKILL 3 LEVELS OF SKILL DEVELOPMENT CONCEPTUAL SKILL.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google