งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พื้นที่ประสบอุทกภัย วาตภัย ดินถล่ม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พื้นที่ประสบอุทกภัย วาตภัย ดินถล่ม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 พื้นที่ประสบอุทกภัย วาตภัย ดินถล่ม
พื้นที่ประสบอุทกภัย วาตภัย ดินถล่ม จังหวัดสุราษฏร์ธานี 1

2 ความเสี่ยงภัย และลักษณะภัยที่เกิด
1. ดินถล่ม และน้ำป่าไหลหลาก ในพื้นที่ 14 อำเภอ ตำบล 107 หมู่บ้าน ได้แก่ อำเภอเกาะสมุย, บ้านนาสาร,พนม, กาญจนดิษฐ์ คีรีรัฐนิคม,เวียงสระ, ท่าชนะ, ดอนสัก, ไชยา, วิภาวดี, ชัยบุรีพระแสง,บ้านตาขุน และอำเภอท่าฉาง

3 2.น้ำล้นตลิ่ง ริมฝั่งแม่น้ำตาปีและพุมดวงในพื้นที่ 6 อำเภอ ได้แก่ อำเภอชัยบุรี, พระแสง,เคียนซา, พุนพิน, คีรีรัฐนิคม, และอำเภอบ้านตาขุน

4 3.น้ำท่วมขังในที่ลุ่ม ในพื้นที่ 3 อำเภอ ได้แก่เคียนซา,พุนพิน, และเมืองสุราษฎร์ธานี

5 แผนภูมิแสดงพื้นที่ประสบอุทกภัยและดินโคลนถล่ม ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี
จำนวนหมู่บ้าน ที่มา : ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 11 สุราษฎร์ธานี 5


ดาวน์โหลด ppt พื้นที่ประสบอุทกภัย วาตภัย ดินถล่ม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google