งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นายวิบูลย์ทัต สุทันธนกิตต์ ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นายวิบูลย์ทัต สุทันธนกิตต์ ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นายวิบูลย์ทัต สุทันธนกิตต์ ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ
การบูรณาการข้อมูลเพื่อการเตือนภัย จ.สุราษฎร์ธานี นายวิบูลย์ทัต สุทันธนกิตต์ ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ

2 การบูรณาการข้อมูลเพื่อการเตือนภัย จ.สุราษฎร์ธานี
ข้อมูลที่ใช้ แผนที่ชั้นความสูง (Contour) ได้จาก GISTDA ซึ่งรวบรวมจากกรมแผนที่ทหาร แผนที่พื้นที่เสี่ยงภัย ได้จาก GISTDA ซึ่งรวบรวมจากกรมทรัพยากรธรณี แผนที่ประชากรและอายุเฉลี่ย จากสำนักงานสถิติแห่งชาติ ข้อมูลปริมาณน้ำฝน (วัดโดยเครื่องมือ/อุปกรณ์ ที่ติดตั้งในพื้นที่เสี่ยงภัย)

3 แผนที่ชั้นความสูง (Contour)

4 แผนที่พื้นที่เสี่ยงภัยดินโคลนถล่ม และหมู่บ้าน

5 ยกตัวอย่างรายชื่อหมู่บ้านที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยมาก จังหวัดสุราษฎร์ธานี
อำเภอ ตำบล หมู่บ้าน วิภาวดี ตะกุกเหนือ บ้านบางจำ บ้านบางเมาะ บ้านคลองมุย บ้านท่านหญิง บ้านวังลาน บ้านเขมา บ้านตะกูล บ้านหัวสะพาน บ้านปากหลาว ตะกุกใต้ บ้านคลองปาว บ้านชายศรี บ้านปากเฒ่า บ้านไร่ยาว บ้านเชี่ยวปราง ท่าฉาง ปากอลุย บ้านคลองใส บ้านล้อมปุด บ้านเหนือ บ้านคลองวาย บ้านอินทนิล ฯลฯ

6 แผนที่พื้นที่เสี่ยงภัย
แผนที่ประชากร+อายุเฉลี่ย (ระดับตำบล)

7 ประโยชน์ที่จะได้รับจากการบูรณาการข้อมูล
ทราบพื้นที่เสี่ยงภัยจากดินโคลนถล่ม ทราบจำนวนประชากรที่คาดว่าอยู่ในภาวะเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบ หน่วยงาน/องค์กรที่เกี่ยวข้องสามารถเตรียมการจัดหาเครื่องมือช่วยเตือนภัยล่วงหน้า ในพื้นที่เสี่ยงภัย เช่น กรมทรัพยากรธรณี จัดวางเครื่องมือเป็นกระเปาะวัดระดับน้ำฝนในพื้นที่เสี่ยงภัย หากเกิน 100 มิลลิเมตรให้ประชาชนอพยพออกจากพื้นที่ เป็นต้น การเตรียมการป้องกันภัย ส่งข้อมูล/ข่าวสาร ป้องกัน/เตือนภัย ให้ประชาชนทราบล่วงหน้า ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเตรียมการป้องกัน องค์กร/หน่วยงาน มีข้อมูลเพื่อเตรียมการรับมือกับภัยที่จะเกิดขึ้น


ดาวน์โหลด ppt นายวิบูลย์ทัต สุทันธนกิตต์ ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google