งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นายวิบูลย์ทัต สุทันธนกิตต์ ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ การบูรณาการข้อมูลเพื่อการเตือน ภัย จ. สุราษฎร์ธานี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นายวิบูลย์ทัต สุทันธนกิตต์ ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ การบูรณาการข้อมูลเพื่อการเตือน ภัย จ. สุราษฎร์ธานี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นายวิบูลย์ทัต สุทันธนกิตต์ ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ การบูรณาการข้อมูลเพื่อการเตือน ภัย จ. สุราษฎร์ธานี

2 ข้อมูลที่ใช้ 1. แผนที่ชั้นความสูง (Contour) ได้จาก GISTDA ซึ่งรวบรวมจากกรมแผนที่ทหาร 2. แผนที่พื้นที่เสี่ยงภัย ได้จาก GISTDA ซึ่ง รวบรวมจากกรมทรัพยากรธรณี 3. แผนที่ประชากรและอายุเฉลี่ย จากสำนักงาน สถิติแห่งชาติ 4. ข้อมูลปริมาณน้ำฝน ( วัดโดยเครื่องมือ / อุปกรณ์ ที่ติดตั้งในพื้นที่เสี่ยงภัย )

3 แผนที่ชั้นความสูง (Contour)

4 แผนที่พื้นที่เสี่ยงภัยดินโคลนถล่ม และหมู่บ้าน

5 ยกตัวอย่างรายชื่อหมู่บ้านที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยมาก จังหวัด สุราษฎร์ธานี อำเภอตำบลหมู่บ้าน วิภาวดี ตะกุก เหนือบ้านบางจำ บ้านบางเมาะ บ้านคลองมุย บ้านท่านหญิง บ้านวังลาน บ้านเขมา บ้านตะกูล บ้านหัวสะพาน บ้านปากหลาว ตะกุกใต้บ้านคลองปาว บ้านชายศรี บ้านปากเฒ่า บ้านไร่ยาว บ้านเชี่ยวปราง ท่าฉางปากอลุยบ้านคลองใส บ้านล้อมปุด บ้านเหนือ บ้านคลองวาย บ้านอินทนิล ฯลฯ

6 แผนที่พื้นที่ เสี่ยงภัย แผนที่ประชากร + อายุเฉลี่ย ( ระดับตำบล )

7 ประโยชน์ที่จะได้รับจากการบูรณาการ ข้อมูล 1. ทราบพื้นที่เสี่ยงภัยจากดินโคลนถล่ม 2. ทราบจำนวนประชากรที่คาดว่าอยู่ในภาวะเสี่ยงที่จะ ได้รับผลกระทบ 3. หน่วยงาน / องค์กรที่เกี่ยวข้องสามารถเตรียมการ จัดหาเครื่องมือช่วยเตือนภัยล่วงหน้า ในพื้นที่เสี่ยง ภัย เช่น กรมทรัพยากรธรณี จัดวางเครื่องมือเป็น กระเปาะวัดระดับน้ำฝนในพื้นที่เสี่ยงภัย หากเกิน 100 มิลลิเมตรให้ประชาชนอพยพออกจากพื้นที่ เป็นต้น การเตรียมการป้องกันภัย 1. ส่งข้อมูล / ข่าวสาร ป้องกัน / เตือนภัย ให้ประชาชน ทราบล่วงหน้า 2. ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเตรียมการป้องกัน 3. องค์กร / หน่วยงาน มีข้อมูลเพื่อเตรียมการรับมือกับ ภัยที่จะเกิดขึ้น


ดาวน์โหลด ppt นายวิบูลย์ทัต สุทันธนกิตต์ ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ การบูรณาการข้อมูลเพื่อการเตือน ภัย จ. สุราษฎร์ธานี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google