งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงสร้างระบบเว็บไซต์ สำนักงานเลขานุการกรม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงสร้างระบบเว็บไซต์ สำนักงานเลขานุการกรม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงสร้างระบบเว็บไซต์ สำนักงานเลขานุการกรม
จัดทำโดย บริษัท โกรอัพ เทค จำกัด

2 เว็บไซต์สำนักงานเลขานุการกรม

3 เว็บไซต์สำนักงานเลขานุการกรม
ระบบหนังสือเวียน จากหน่วยงานภายนอก ข้อมูลข่าวสารที่ต้องการเผยแพร่บนเว็บไซต์ เว็บไซต์สำนักงานเลขานุการกรมสามารถแบ่งเป็น 2 ระบบใหญ่ๆ คือ ระบบจัดการหนังสือเวียนจากหน่วยงานภายนอก และ ระบบข้อมูลข่าวสารที่ต้องการเผยแพร่บนเว็บไซต์

4 ระบบหนังสือเวียนจากหน่วยงานภายนอก หนังสือเวียน จากหน่วยงานภายนอก
ระบบสืบค้น หน่วยงานภายนอก ปฏิทินหนังสือเวียน หนังสือเวียน จากหน่วยงานภายนอก หน่วยงานภายใน ระบบหนังสือเวียน สามารถจำแนกได้ตาม หน่วยงานทั้งหน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้อง หรือตามหน่วยงานเจ้าของหนังสือเวียน ตามวันที่ และยังมีระบบค้นหาเพื่อช่วยในการค้นหา

5 ข้อมูลที่ต้องการเผยแพร่บนเว็บไซต์
เมนูลิ้งค์ต่างๆ ข่าวประชาสัมพันธ์ ข้อมูลเกี่ยวกับสล. ระบบจัดการข้อมูลที่ต้องการเผยแพร่บนเว็บไซต์ แบ่งได้เป็น ข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์ ซึ่งแบ่งเป็นประเภทต่างๆได้ตามต้องการ ข้อมูลเกี่ยวกับสล. และหน่วยงานภายในต่างๆ

6 ระบบจัดการเว็บไซต์ คลิ๊กเพื่อเข้าสู่ระบบ

7 ผู้จัดการข้อมูล ข่าวสาร ผู้จัดการข้อมูล หนังสือเวียน
ผู้ใช้งานระบบ ผู้ดูแลระบบ ผู้จัดการข้อมูล ข่าวสาร ผู้จัดการข้อมูล หนังสือเวียน ผู้ใช้งานระบบในเบื้องต้นแบ่งไว้เป็น 3 ผู้ใช้งานหลักๆ ได้แก่ ผู้ดูแลระบบ ผู้จัดการข้อมูลข่าวสาร และ ผู้จัดการหนังสือเวียน ซึ่งสามารถกำหนดสิทธิ์เพิ่มเติมได้จาก ผู้ดูแลระบบ

8 สิทธิ์ในการใช้งานระบบจำแนกตามหน้าที่การใช้งาน
ผู้ดูแลระบบ - จัดการเว็บไซต์ - จัดการผู้ใช้งานระบบ - จัดการข้อมูลพื้นฐาน หน้าที่จัดการข้อมูลหนังสือเวียนฯ - เพิ่ม ลบ แก้ไขข้อมูลหนังสือเวียน - สำรองข้อมูลหนังสือเวียน หน้าที่จัดการข้อมูลข่าวสาร - จัดการข้อมูลข่าวสาร - จัดการข้อมูลข่าวประกวดราคา - จัดการข้อมูลหน่วยงานภายใน

9 ชื่อและหน่วยงานของผู้ใช้ระบบ เมนูจัดการข้อมูลต่างๆ
ระบบจัดการเว็บไซต์ ชื่อและหน่วยงานของผู้ใช้ระบบ เมนูจัดการข้อมูลต่างๆ เมื่อทำการ Login เข้าสู่หน้าระบบจัดการเว็บไซต์แล้ว จะปรากฏชื่อและหน่วยงานของผู้ใช้งานระบบ ส่วนทางด้านเมนูการใช้งาน จะปรากฏตามสิทธิ์ของแต่ละผู้ใช้งาน โดยสามารถกำหนดได้จาก ผู้ดูแลระบบ

10 ระบบจัดการเว็บไซต์ Front End Back End

11 ปัญหาและการดำเนินการ
จำเป็นต้องมีการประชุมเพื่อหาข้อสรุปเพิ่มเติมในหัวข้อดังต่อไปนี้ 1. เนื่องจากผู้ใช้งานระบบเว็บไซต์สล. แบ่งเป็น 3 บุคคลและแบ่งตามหน่วยงานต่างๆซึ่งในความเป็นจริงนั้น หน้าที่จัดการข้อมูลหนังสือเวียนและหน้าที่จัดการข้อมูลข่าวสารที่ต้องการเผยแพร่ทางเว็บไซต์สามารถเป็นบุคคล คนเดียวกันได้จึงต้องประชุมสรุปหาผู้ดำเนินการของแต่ละหน่วยงาน 2. การออกแบบหน้าจอ เนื่องจากยังมีบางเมนู ซ้ำกันอยู่บ้าง ซึ่งในการประชุมครั้งที่แล้วยังไม่สามารถหาข้อสรุปได้ว่าจำเป็นจะต้องตัดเมนูใดออกบ้างและต้องการเพิ่มเมนูใดบ้างเนื่องจาก ทั้ง5 ฝ่ายต้องการมาตรฐานเดียวกันในการจัดการข้อมูล


ดาวน์โหลด ppt โครงสร้างระบบเว็บไซต์ สำนักงานเลขานุการกรม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google