งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การตรวจสอบผลิตภัณฑ์อาหาร ณ ด่านอาหารและยา วันที่ 21 ธันวาคม 2553 ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การตรวจสอบผลิตภัณฑ์อาหาร ณ ด่านอาหารและยา วันที่ 21 ธันวาคม 2553 ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การตรวจสอบผลิตภัณฑ์อาหาร ณ ด่านอาหารและยา วันที่ 21 ธันวาคม 2553 ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค

2 2 คาดหวัง ตรวจสอบ /พิจารณา ผลิตภัณฑ์ที่นำเข้าได้ เฝ้าระวัง ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ที่นำเข้าได้ถูกต้อง พิจารณาประเภท อาหารได้ ประโยชน์

3 3 ปัญหาที่พบ??? เอกสารไม่ครบถ้วน เอกสารไม่ตรงกับสินค้าที่นำเข้า เช่น สบ.5, ใบรับรองสถานที่ผลิตฯ 2. สินค้าสำแดงเท็จ 3.3. ปลอมลายเซ็นต์ผู้ประกอบการ ฯลฯ 4. 1.

4 4 วัตถุประสงค์การนำเข้าสินค้า เพื่อจำหน่ายแก่ผู้บริโภค 1. เพื่อเป็นวัตถุดิบ 2. เพื่อเป็นตัวอย่าง /ขึ้นทะเบียน 3. เพื่อใช้บริโภค ฯลฯ 4.

5 5 หัวข้อนำเสนอ การตรวจสอบผลิตภัณฑ์ที่นำเข้าเพื่อจำหน่าย 1. การตรวจสอบผลิตภัณฑ์ที่นำเข้าเพื่อเป็นวัตถุดิบ ในการผลิต 2.

6 6 สิ่งที่ควรทราบ ประกาศฯที่ เกี่ยวข้อง แนวทางการตรวจสอบ จัดกลุ่มอาหาร ตาม พรบ. อาหาร

7 7 การตรวจสอบสินค้านำเข้าเพื่อจำหน่าย 1.ใบขนสินค้าขาเข้า 2. Invoice 3. Bill Of Lading หรือ Air way Bill 4. ใบอนุญาตนำหรือสั่งฯ 5. ฉลาก/ตัวอย่าง

8 8 การตรวจสอบสินค้านำเข้าเพื่อจำหน่าย อาหารกลุ่ม1 ใบสำคัญการขึ้นทะเบียนตำรับอาหาร อาหารกลุ่ม 2,3 ใบจดทะเบียนอาหาร/ แจ้งรายละเอียดอาหาร(สบ.5/สบ.3) อาหารตามประกาศฯ 193 พ.ศ 2543 GMP, HACCP ฯลฯ อาหารที่มีนมเป็นส่วนประกอบจากประเทศจีน ต้องแสดงผล วิเคราะห์เมลามีน

9 9 การตรวจสอบผลิตภัณฑ์ที่นำเข้าเพื่อเป็นวัตถุดิบ คำขอนำเข้าอาหาร 1. ใบขนสินค้าขาเข้า + Invoice + BILL OF LADING หรือ Air way Bill 2. ใบอนุญาตผลิตอาหาร 3.

10 10 ใบจดทะเบียนอาหาร/แจ้งรายละเอียดอาหาร กลุ่ม 2,3 6. ใบสำคัญการขึ้นทะเบียนตำรับอาหาร อาหารกลุ่ม 1 4. คำขอขึ้นทะเบียนตำรับอาหาร อาหารกลุ่ม 1 5. การตรวจสอบผลิตภัณฑ์ที่นำเข้าเพื่อเป็นวัตถุดิบ

11 11 สูตรการผลิตอาหาร กลุ่ม 2,3 7. หนังสือมอบอำนาจ 8. หนังสือรับรองบริษัท 9. การตรวจสอบผลิตภัณฑ์ที่นำเข้าเพื่อเป็นวัตถุดิบ

12 12 Thank you ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt การตรวจสอบผลิตภัณฑ์อาหาร ณ ด่านอาหารและยา วันที่ 21 ธันวาคม 2553 ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google