งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แผนกวิชาช่างยนต์วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี การใช้ก๊าซธรรมชาติใน ยานยนต์ ( NGV) โดย นายกฤษณะพันธุ์ พลายบัว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แผนกวิชาช่างยนต์วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี การใช้ก๊าซธรรมชาติใน ยานยนต์ ( NGV) โดย นายกฤษณะพันธุ์ พลายบัว."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แผนกวิชาช่างยนต์วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี การใช้ก๊าซธรรมชาติใน ยานยนต์ ( NGV) โดย นายกฤษณะพันธุ์ พลายบัว

2 NGV คืออะไร  NGV มาจากคำว่า Natural Gas for Vehicles  NGV เป็นก๊าซธรรมชาติชนิดเดียวกันกับที่ใช้ เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า  NGV ทำให้เกิดมลพิษต่ำ  ส่วนประกอบหลักของ NGV คือก๊าซมีเทน  ในต่างประเทศมีการใช้ NGV มาแล้วกว่า 50 ปี  ในปัจจุบันมีรถใช้ NGV กว่าล้านคันทั่วโลก

3 สถานีเติมก๊าซธรรมชาติ NGV  เติมเร็ว ( 5 นาที )  เติมช้า ( 2-8 ชั่วโมง ) เครื่องยนต์ NGV  Dedicated Natural Gas Engine  Diesel Dual Fuel ( DDF ) Engine  Gasoline Bi–fuel Engine เทคโนโลยีที่มีในปัจจุบัน

4  มีต้นทุนการก่อสร้างสูง  ไม่สามารถเติมก๊าซได้เต็มความจุของถังก๊าซ เนื่องจาก ทำให้เกิดอุณหภูมิสูงในขณะเติม  แต่สถานีทั่วไปจำเป็นต้องเป็นแบบเติมเร็ว  ระยะเวลาการเติมขึ้นอยู่กับความต้านทานการไหล ของระบบท่อในรถ สถานีเติมก๊าซแบบเติมเร็ว สถานีเติมก๊าซแบบเติมเร็ว

5  เหมาะกับการเติมก๊าซแก่รถที่จอดพักอยู่กับที่ที่แน่นอนเป็นเวลานาน เช่น รถประจำทาง ขสมก.  สามารถเติมก๊าซได้เต็มความจุของถังเนื่องจากอุณหภูมิก๊าซไม่สูง  มีต้นทุนการก่อสร้างและการใช้งานต่ำ  ระยะเวลาในการเติมขึ้นอยู่กับขนาดของเครื่องอัดก๊าซ ความจุของถังก๊าซในรถ และ ความต้านทานการไหลของระบบท่อ สถานีเติมก๊าซแบบเติมช้า สถานีเติมก๊าซแบบเติมช้า

6 รูปแบบของสถานีเติมก๊าซแม่ เครื่องอัดก๊าซ ตู้จ่ายก๊าซรถ NGV ถังเก็บจ่ายก๊าซ ท่อก๊าซ รถเทรเล่อร์ขน NGV (i) อัดด้วยความดัน 250 บาร์ (ii) ขีดความสามารถ 500 ลบม. / ชั่วโมง ความจุ 4000 NCM 1 2 6 3 4 5 NGV

7 รูปแบบของสถานีเติมก๊าซลูก เครื่องอัดก๊าซ ตู้จ่ายก๊าซ รถ NGV ถังเก็บจ่ายก๊าซ. 1 2 3 4 5 6 NGV PRS <1500 psig 3600 - 1500 psig รถเทร เล่อร์ ขน NGV เครื่องลด ความดัน ก๊าซ

8 สถานีเติมก๊าซแบบธรรมดา เครื่องอัดก๊าซ ตู้จ่ายก๊าซ รถ NGV ถังเก็บจ่าย ก๊าซ ท่อก๊าซ 12 3 45 NGV

9 ถังบรรจุก๊าซในรถยนต์

10  เป็นเครื่องยนต์จุดระเบิดด้วยหัวเทียน  อัตราส่วนอัด 10 -13  Lean burn หรือ stochiometric  อัตราการใช้เชื้อเพลิงสูงกว่าเครื่องยนต์ดีเซล 25-40 %  มีเครื่องยนต์ประเภทนี้ผลิตจำหน่ายแล้ว  มีมลพิษจากไอเสียต่ำกว่าเครื่องยนต์ที่ใช้เชื้อเพลิงอื่น Dedicated Natural Gas Engine

11  เป็นเครื่องยนต์ที่จุดระเบิดด้วยการอัด  เครื่องยนต์ประเภทนี้ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงหลักโดยมีน้ำมันดีเซล เป็นตัวเริ่มจุดระเบิด  มีการใช้งานมาแล้วกว่า 50 ปี  สามารถลดควันดำจากเครื่องยนต์เมื่อใช้น้ำมันดีเซลเกือบหมด  อัตราการใช้เชื้อเพลิงสูงกว่าเมื่อใช้น้ำมันดีเซลอย่างเดียว 5-15 %  มีข้อเสีย คือ เกิดไฮโดรคาร์บอนสูง  มีผลกระทบสูงจากคุณภาพก๊าซธรรมชาติ Diesel Dual Fuel Engine

12  เป็นเครื่องยนต์จุดระเบิดด้วยหัวเทียน  ปรับเปลี่ยนจากเครื่องยนต์ที่ใช้เบนซิน  ไม่สามารถจูนให้ดีที่สุดสำหรับ NGV ได้  มีผลดีในเชิงเศรษฐศาสตร์เนื่องจาก NGV มีราคาถูก  เมื่อใช้ NGV เครื่องยนต์จะมีกำลังต่ำลงกว่าเมื่อใช้น้ำมันเบนซิน ประมาณ 20%  อัตราการใช้เชื้อเพลิงเทียบได้กับเมื่อใช้น้ำมันเบนซินอย่างเดียว Gasoline Bi-fuel Engine

13 ชุดอุปกรณ์ก๊าซ NGV

14 European emission standards for HD vehicles (g/kwh)

15 Enhanced Environmentally Friendly Vehicles (EEV) (g/kWh)

16 Comparison of gas engine characteristics

17 สิ่งที่ต้องพิจารณาเกี่ยวกับ การใช้ NGV  ประสิทธิภาพ  อัตราส่วนอัด  การน็อค

18 ความเกี่ยวพันระหว่างประสิทธภาพกับอัตราส่วนอัด ตามทฤษฎี ประสิทธิภาพ =1 – 1 /( อัตราส่วนอัด ) K-1 K=1.4

19 สาเหตุของ การน็อค  การชิงจุดระเบิด  การจุดระเบิดซ้อน

20 ตัวแปรในการเกิดการน็อค ความต้านทานการน็อคของเชื้อเพลิง  ความต้านทานการน็อคของเชื้อเพลิง - Octane number ( 130 สำหรับ NGV ) - Methane number ( ~ 90 สำหรับ NGV ) Mean Effective Pressure (MEP)  Mean Effective Pressure (MEP)

21 การปรับเปลี่ยนเครื่องยนต์ NGV  ปรับสภาพเครื่องยนต์ให้เหมาะกับการใช้กับ NGV  มีระบบควบคุมอัตราส่วนผสมอากาศกับเชื้อเพลิง  ติดตั้งระบบจ่าย NGV  ติดตั้งเครื่องลดความดันก๊าซ  ติดตั้งถังบรรจุก๊าซ  มีท่อนำก๊าซความดันสูงและความดันต่ำสู่เครื่องยนต์  มีอุปกรณ์นิรภัยตามกฏกระทรวงฯ

22 ถังบรรจุก๊าซ วาล์วตัดก๊าซ ตัวลดแรงดัน ( หม้อต้ม ) วาล์วควบคุมปริมาณก๊าซ ตัวผสมก๊าซ กับอากาศ ท่อร่วมไอดี การทำงานของระบบก๊าซธรรมชาติ (NGV)

23 การบำรุงรักษา  ทำการตรวจการรั่วไหลของก๊าซอย่างสม่ำเสมอ  หมั่นตรวจตราสภาพของหัวเทียน  ทำการตรวจวัดมลพิษในไอเสีย และ ปรับเครื่องยนต์  ติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับคุณภาพของก๊าซธรรมชาติ  หมั่นตรวจดูของเหลวที่ตกค้างในระบบก๊าซ  ทำการทดสอบถังบรรจุก๊าซทุก 5 ปี

24 การเปรียบเทียบสมรรถนะ  Mean effective pressure (Workdone per unit piston displacement)  Driveability - Starting torque - Peak power - Smoothness of operation - Noise

25 การเปรียบเทียบเชิงเศรษฐศาสตร์กับเครื่องยนต์ดีเซล

26 ความคุ้มของการใช้ NGV  สามารถลดมลสารอนุภาคในไอเสียได้เป็นอย่าง ดี  No x สามารถกำจัดได้โดยการใช้อุปกรณ์ เพิ่มเติม  เครื่องยนต์ NGV จะมีมลพิษในไอเสียต่ำ ซึ่ง เป็นไปตามข้อกำหนด ในอนาคตได้ในราคาต่ำกว่าเครื่องยนต์ดีเซล  เป็นเชื้อเพลิงที่มีในประเทศ จึงเป็นการประหยัด เงินตราต่างประเทศ  มีเทคโนโลยีที่ใช้ได้อยู่แล้วถึงแม้ว่าจะต้องมีการ ปรับแก้ให้เหมาะสมบ้าง  NGV เป็นเชื้อเพลิงที่มีความปลอดภัยสูง

27  NGV มีทั้งข้อดี และ ข้อเสีย  จงอย่าท้อถอยหากมีอุปสรรคในการใช้ NGV ทุกปัญหาแก้ไขได้  เครื่องยนต์ที่ใช้ในประเทศไทยจำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยน ให้เหมาะกับคุณภาพก๊าซของเรา  คุณภาพก๊าซเป็นตัวกำหนดรูปแบบของเครื่องยนต์ สรุป


ดาวน์โหลด ppt แผนกวิชาช่างยนต์วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี การใช้ก๊าซธรรมชาติใน ยานยนต์ ( NGV) โดย นายกฤษณะพันธุ์ พลายบัว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google