งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สถานการณ์โรค ระบาดวิทยา และ การป้องกันควบคุมโรคติดต่ออุบัติ ใหม่แบบบูรณาการ นพ. โสภณ เอี่ยมศิริถาวร สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุม โรค กระทรวงสาธารณสุข 22 เมษายน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สถานการณ์โรค ระบาดวิทยา และ การป้องกันควบคุมโรคติดต่ออุบัติ ใหม่แบบบูรณาการ นพ. โสภณ เอี่ยมศิริถาวร สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุม โรค กระทรวงสาธารณสุข 22 เมษายน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สถานการณ์โรค ระบาดวิทยา และ การป้องกันควบคุมโรคติดต่ออุบัติ ใหม่แบบบูรณาการ นพ. โสภณ เอี่ยมศิริถาวร สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุม โรค กระทรวงสาธารณสุข 22 เมษายน 2554

2 โรคติดเชื้ออุบัติใหม่ (Emerging infectious diseases) นิยามองค์การอนามัยโลก หมายถึง โรคติดต่อเชื้อชนิดใหม่ ๆ ที่มีรายงาน ผู้ป่วยเพิ่มขึ้นในระยะ 20 ปีที่ผ่านมา 1) โรคติดต่อที่เกิดจากเชื้อใหม่ (New infectious diseases) เช่นโรคซาร์ส ไข้หวัดนก ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ H1N1 2009 ไข้สมองอักเสบนิปาห์ ไวรัส 2) โรคติดต่อที่พบในพื้นที่ใหม่ (New geographical areas) เป็นโรคที่มา จากประเทศหนึ่งไปอีกประเทศหนึ่ง หรือข้ามทวีป เช่น โรค เวสต์ไนล์ไวรัส

3 3) โรคติดต่ออุบัติซ้ำ (Re-emerging infectious diseases) คือโรคติดต่อที่ เคยระบาดในอดีตและสงบไปนาน แล้วแต่กลับมาระบาดอีก เช่น ไข้ชิคุน กุนยา 4) เชื้อโรคดื้อยา (Antimicrobial resistant organism) เช่น วัณโรคดื้อ ยา 5) อาวุธชีวภาพ (Deliberate use of bio-weapons) โดยการใช้เชื้อโรค หลายชนิดผลิตเป็นอาวุธ เช่น แอน แทรกซ์ ไข้ทรพิษ เป็นต้น โรคติดเชื้ออุบัติใหม่ (Emerging infectious diseases)

4 Economic Impact of EID Figures are estimates and are presented as relative size. 1996199719981999200020012002 2003 1994 1995 2004 2005 2006 $50bn $40bn $30bn $20bn $10bn Estimated Cost BSE UK, $10-13bn Foot & Mouth Taiwan, $5-8bn Foot & Mouth UK $25–30bn Avian Flu Asia, $5–10bn BSE U.S., $3.5bn BSE Canada $1.5bn Avian Flu, NL $500m SARS China, Hong Kong, Singapore, Canada $30-50bn Nipah, Malaysia $350-400m Classical Swine Fever, Netherlands $2.3bn BSE Japan $1.5bn HPAI, Italy $400m

5 Global Map of EIDs Origins, 1940-2004 Source: Kate Jones, Nature 2008 N=335

6 Source: Kate Jones Zoonotic EIDs = 60.3% (Wildlife animal origin = 71.8%) > 50% Zoonosis > 50%

7 Global Distribution of EIDs by Pathogens, 1940-2004 Zoonotic pathogen from wildlife Zoonotic pathogen from non-wildlife Vector-borne pathogen Drug-resistant pathogen Source: Kate Jones, Nature 2008

8 Pathogen risk factors HumanDomestic animals Domestic carnivores All pathogens EIDs OIE list ไวรั ส

9 Source: PNAS, 2004 เส้นทางการบิน ระหว่างประเทศ

10 Week of Source: Bureau of Epidemiology, Ministry of Public Health, Thailand 2009 2010 2 nd Wave 1 st Wave 3 rd Wave การระบาดของไข้หวัดใหญ่ สายพันธุ์ใหม่ 2009

11 New Tourist Place and Emergence of Leptospirosis, Satun Province, Thailand, Dec 2007

12 Source: Dr.Anek Mungaomklang, FETP-Thailand 5/41 (12.2%) of tourists diagnosed Leptospirosis

13 Tourists, Cave and Bats Source: Dr.Anek Mungaomklang, FETP-Thailand Bat’s Kidneys: 26/36 (72.2%) positive Leptospira by PCR

14 Frog’s Kidneys: 1/13 (7.7%) positive Leptospira by PCR Source: Dr.Anek Mungaomklang, FETP-Thailand

15 Serological Studies in Human and Animals SpeciesSamples(%)SerovarTest Tourists 5/41 (12.2%)RANMAT Tour Guides (River) 21/79 (26.6%)SHE and AUSMAT Tour Guides (Cave) 3/5 (60.0%)SHE and AUSMAT Cattle 17/17 (100%)SHE and RANMAT Dogs 21/21 (100%)SHE and AUSMAT Frogs/Toads 3/3 (100%)SHE and AUSMAT Rats 0/2 (0%)-MAT Bats 26/36 (72.2%) -PCR Soil/Water 7 samples (neg) Temp 26.8 0 C, Humidity 1.6% Soil pH = 7-7.5 in cave Source: Dr.Anek Mungaomklang, FETP-Thailand

16 Spread of pathogens (globalized travel and trade)

17 จำนวนสัตว์ป่านำเข้าถูก กฎหมาย ปี 2548-2551 ที่มา : กรมปศุสัตว์

18 จำนวนแพะใน 20 จังหวัด เรียงตามลำดับ ลำดับที่ จังหวัด จำนวน % ของประเทศ ยอดรวมทั้งประเทศ 383,796 100.00 1 กาญจนบุรี * 24,529 6.39 2 ประจวบคีรีขันธ์ * 24,237 6.32 3 ยะลา 23,811 6.20 4 สงขลา 19,263 5.02 5 ปัตตานี 18,907 4.93 6 สตูล 17,205 4.48 7 ชัยนาท 15,367 4.00 8 นราธิวาส 15,289 3.98 9 นครศรีธรรมราช 14,216 3.70 10 นครสวรรค์ * 12,653 3.30 11 ลพบุรี 11,376 2.96 12 นครราชสีมา 10,457 2.72 13 นครปฐม 10,213 2.66 14 สระบุรี 9,886 2.58 15 เพชรบุรี 9,441 2.46 16 สุพรรณบุรี * 9,228 2.40 17 กรุงเทพมหานคร * 8,526 2.22 18 กระบี่ 8,489 2.21 19 อุตรดิตถ์ 8,302 2.16 20 ราชบุรี * 7,652 1.99 ที่มา : กรมปศุสัตว์ และสำนักระบาดวิทยา

19 Q Fever Q fever is a zoonotic disease. Caused by Coxiella burnetii Resistant to heat, drying, and many common disinfectants Survive for long periods in the environment Underdiagnosed and underreported because of limited clinical suspicion and lack of availability of diagnostic laboratories http://www.cdc.gov/ncidod/dvrd/qfever

20 Q Fever The primary reservoirs: cattle, sheep, and goats C. burnetii does not usually cause clinical disease in these animals Common mode of transmission is airborne Ingestion of contaminated milk, regurgitation and inspiration of the contaminated food are a less common. http://emergency.cdc.gov/agent/qfever/clinicians

21 Case1Case2Case3 PlaceKhonkaenLoeiKalasin GenderMale Age (years)674251 OccupationRice farmer, livestock Shoes sellerRice farmer, livestock Petsdog- Onset5/20106/20103/2010 SymptomFever, myalgia and back pain Fever and dyspnea Fever and dyspnea on exertion Statusimprove Reported Q Fever cases 2010 Source: IEIP Unpublished data

22 ปัจจัยที่มีผลต่อการ เกิดโรคระบาด  ปัจจัยระยะสั้น – การเดินทางและเคลื่อนย้าย คน และ สัตว์ – การท่องเที่ยว – ภัยธรรมชาติ – การปนเปื้อนในกระบวนการผลิตอาหาร  ปัจจัยระยะยาว – การเปลี่ยนแปลงของสภาวะอากาศ เช่น อุณหภูมิโลก – สิ่งแวดล้อมเปลี่ยน พื้นที่เขตเมือง เพิ่มขึ้น การบุกรุกทำลายป่า และการไล่ ล่าสัตว์ป่า

23 พื้นที่เกิดโรคไข้เลือดออก ปี พ. ศ. 2551

24 Risk of zoonotic disease transmission from wildlife animals to humans

25 “One Health” Concept Human Health Ecosystem Health Animal Health Cross-sectoral and multi-disciplinary collaboration

26 “One Health” Emergency Response Team “One Health” Concept Advanced level Intermediate level Basic level National Provincial Community

27 “One Health” Concept

28 A Strategic Framework for Reducing Risks of Infectious Diseases at the Animal–Human–Ecosystems Interface  A comprehensive, holistic approach required to address high impact EIDs  Humans-animal-ecosystems health  Multi-disciplinary, multi-sectoral  Long term PREVENTION  Build on existing structure  Not creating new institutions

29

30 Asia Pacific Strategy for Emerging Diseases (APSED) The “One Health” approach has been applied primarily in the APSED zoonoses framework through establishment of a functional coordination mechanism between human and animal health sectors to address zoonoses.

31 Asia Pacific Strategy for Emerging Diseases (APSED) 1.ENDORSES the Asia Pacific Strategy for Emerging Diseases (2010); 2. URGES Member States: (1) to use the Asia Pacific Strategy for Emerging Diseases (2010) (APSED 2010) as a strategic framework to guide national and local capacity-building programmes for emerging diseases and public health events; (2) to use APSED (2010) as a tool when developing relevant national plans to ensure effective preparedness for emerging diseases and the development and strengthening of the core capacities required under the International Health Regulations (2005), including enhanced surveillance and response;

32 APSED 2010 8 Focus Areas: Key Components

33 ระบบเฝ้าระวังเหตุการณ์ ( Event- based surveillance ) เหตุการณ์ผิดปกติในชุมชน สอบสวน ตรวจสอบ แจ้งข่าว ควบคุมโรคได้ เร็วขึ้น One Health

34 Joint Investigation of H5N1 Outbreak “One Health”

35 Multidisciplinary responses to AI (H5N1) epidemic Hospital Laboratory Animal study Pathological Examination Active case finding Wild bird surveillance One Health

36 National Committee on AI Response & Pandemic Influenza Preparedness 1 st National Strategic Plan on Avian Influenza and Influenza Pandemic Preparedness (2005-2007) 2nd National Strategic Plan on Avian Influenza and Influenza Pandemic Preparedness (2008-2010) Promote collaboration between animal and human health sector

37 37 มติสมัชชาสุขภาพ แห่งชาติ ครั้งที่ 2 โรคติดต่ออุบัติใหม่

38 แผนยุทธศาสตร์เพื่อการบริหาร จัดการโรคติดต่ออุบัติใหม่แบบ บูรณาการ ประกอบด้วยเนื้อหาที่ครอบคลุมยุทธศาตร์ต่างๆ ได้แก่ การพัฒนากลไกความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน ต่างๆที่เกี่ยวข้องรวมทั้ง ภาคประชาชน การเตรียมความพร้อมในด้านงบประมาณ เวชภัณฑ์ ครุภัณฑ์ และวัสดุอุปกรณ์ เฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรค ในสัตว์และในคน ใน ระดับประเทศ จังหวัดและท้องถิ่น การสื่อสารสาธารณะต้องเสนอข้อเท็จจริง ไม่ ปิดบังและให้ความเข้าใจอย่างถูกต้องทั้ง ระดับชาติและชุมชน ในการรองรับโรคติดต่ออุบัติ ใหม่ การสร้างจิตสำนึกในการป้องกันโรคติดต่ออุบัติ ใหม่ 38

39 การพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขเพื่อรองรับ วิกฤตที่เกิดการระบาดใหญ่ของโรคติดต่ออุบัติ ใหม่ การวิจัย การจัดการความรู้ การจัดทำฐานข้อมูล และประสานการเข้าถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ระดับวิชาการและปฏิบัติการ การค้นหาและการตรวจพบ เพื่อการรับมือกับ อาวุธชีวภาพ การทบทวนปรับปรุงและบังคับใช้กฎหมาย การจัดการสัตว์เลี้ยง สัตว์ป่า และการควบคุม สัตว์จรจัด เช่น สุนัข แมว พัฒนาการจัดการด้านสุขาภิบาล การเฝ้าระวัง และควบคุมโรคให้มีประสิทธิภาพ 39 แผนยุทธศาสตร์เพื่อการบริหาร จัดการโรคติดต่ออุบัติใหม่แบบ บูรณาการ ( ต่อ )

40 สรุป ปัญหาโรคติดต่ออุบัติ ใหม่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น และเกิดผลกระทบต่อ ความมั่นคงด้านสุขภาพ “One Health” สามารถ ประยุกต์ใช้ในการรับมือ กับโรคติดต่ออุบัติใหม่

41 กิตติกรรมประก าศ กรมวิทยาศาสตร์การ แพทย์ กรมปศุสัตว์ องค์การสวนสัตว์ IEIP-TUC WHO/FAO/OIE

42 Sawasdee


ดาวน์โหลด ppt สถานการณ์โรค ระบาดวิทยา และ การป้องกันควบคุมโรคติดต่ออุบัติ ใหม่แบบบูรณาการ นพ. โสภณ เอี่ยมศิริถาวร สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุม โรค กระทรวงสาธารณสุข 22 เมษายน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google