งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เทคโนโลยีในการตรวจ รักษาโรคเบาหวานเข้าจอตา โดย พญ. อัจฉรา นิธิอภิญญาสกุล รพ. มหาราชนครราชสีมา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เทคโนโลยีในการตรวจ รักษาโรคเบาหวานเข้าจอตา โดย พญ. อัจฉรา นิธิอภิญญาสกุล รพ. มหาราชนครราชสีมา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เทคโนโลยีในการตรวจ รักษาโรคเบาหวานเข้าจอตา โดย พญ. อัจฉรา นิธิอภิญญาสกุล รพ. มหาราชนครราชสีมา

2 ทบทวนพยาธิวิทยาการเกิด เบาหวานเข้าจอตา

3 Metabolic Factor of DR phosphatase ATP ADP hexokinase NADPHNADP Aldose reductase hepatocyte NADNADH Polyol dehydrogenase Polyol pathway -Swelling and cellular damage of lens (cataract) -Damage of retinal pericyte (DR) -Basement membrane thickening of vessels (DR) Hyperosmetic gradient

4 การเปลี่ยนแปลงของ capillary

5 การเปลี่ยนแปลงในจอประสาทตา

6 Definition Diabetic Retinopathy Mild NPDR Non proliferative diabetic retinopathy (NPDR) Proliferative retinopathy (PDR) Moderate NPDR Severe NPDR Macular edema

7 Definition Diabetic Retinopathy Mild NPDR Non proliferative diabetic retinopathy (NPDR) Proliferative retinopathy (PDR) Moderate NPDR Severe NPDR Macular edema Vision threatening DR Non vision threatening DR LASER treatment Good control BS FU every year

8 Definition of non vision threatening of DR Microaneurysm or dot hemorrthage Mild Non-proliferative Diabetic Retinopathy ( mild NPDR)

9 Definition of non vision threatening of DR Hard exudate Moderate Non-proliferative Diabetic Retinopathy (Mod NPDR)

10 Definition of Vision Threatening Diabetic Retinopathy Severe Non-proliferative Diabetic Retinopathy ( severe NPDR) Vessel dilatation 2 Q Hemorrhage>20 in each quadrant of 4 Q Intraretina Microvascular Abnormality (IRMA) 1 Q Rule of 4:2:1

11 Definition of Vision Threatening Diabetic Retinopathy Proliferative Diabetic Retinopathy (PDR) Neovascularization At elsewhere (NVE) Neovascularization at disc (NVD) Vitrouse hemorrhage Traction retinal detachment

12 Definition of Vision Threatening Diabetic Retinopathy Proliferative Diabetic Retinopathy (PDR) Neovascularization at disc (NVD) Neovascularization At elsewhere (NVE) Traction retinal detachment Neovascularization at disc (NVD)

13 Definition of Vision Threatening Diabetic Retinopathy Macular Edema Macular edema or exudate within 500micron Optic disc=1500 micron

14 DR screening Direct ophthalmoscope Direct ophthalmoscope

15 DR screening Indirect ophthalmoscope Indirect ophthalmoscope Dilate pupil before eye examination

16 DR screening Fundus camera Fundus camera

17 Retina image

18 Internet consultation

19

20 เครื่องมือพิเศษช่วยวินิจฉัยโรค Optical Coherence Tomography Optical Coherence Tomography

21 LASER Treatment LASER 532 nm LASER multi-wavelengths

22 Anti VEGF Intra-vitreous injection

23 LASER Treatment Pattern LASER 532 nm Pattern LASER 532 nm

24 Retina surgery Indication - Vitrouse Hemorrhage - Tractional Retinal detachment

25 Retina surgery

26 Vitrectomy and Endolaser

27 Vitrectomy and SF6/silicone oil injection

28 Risk factor of DR Long Duration DM Long Duration DM Uncontrolled DM Uncontrolled DM Hypertension Hypertension Albuminuria or nephropathy Albuminuria or nephropathy Pregnancy Pregnancy

29 Patients' education Tight control BS (diet, exercise, medication) Control HT Eye examination annually etc

30 Thank you


ดาวน์โหลด ppt เทคโนโลยีในการตรวจ รักษาโรคเบาหวานเข้าจอตา โดย พญ. อัจฉรา นิธิอภิญญาสกุล รพ. มหาราชนครราชสีมา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google