งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพ่นสารเคมี ระบบ ระบบ Space Space Spray ควบคุมโรคจากแมลง พาหะ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพ่นสารเคมี ระบบ ระบบ Space Space Spray ควบคุมโรคจากแมลง พาหะ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 การพ่นสารเคมี ระบบ ระบบ Space Space Spray ควบคุมโรคจากแมลง พาหะ

3 ชนิด / ขนาด แมลงพาหะ ความไวต่อ สารเคมี เวลาหากินซึ่งมี ผลต่อการสัมผัส ละอองสารเคมี ขนาดเม็ด น้ำยา จำนวนเม็ด น้ำยา ประสิทธิภาพ สารเคมี เครื่องพ่น สารเคมี โอกาสที่สารเคมีถูกแมลง สภาพแวดล้อม - ทิศทาง ความเร็วลม - อุณหภูมิ % ตายของ แมลง ประสิทธิผลใน การลดการ ระบาดของโรค ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการพ่น สารเคมี ULV/FOGGING

4 ระยะพ่นสารเคมีของเครื่องพ่น ULV/ SWINGFOG ≥ 100 เมตร คลุมพื้นที่ ได้ นาน นับชั่วโมง เมล็ดใหญ่ยิ่ง ตกเร็ว เมล็ดเล็กมาก ลอยหายไป ปริมาณสารเคมีที่ ใช้พ่น ULV 0.5-1.0 ลิตร /10.000 ตรม. FOG 3-5 ลิตร /10.000 ตรม.

5 ค่าเฉลี่ยขนาดเม็ดน้ำยา การหาค่า MND (Medium Number Diameter) 50MND 100 VMD (Volume Medium Diameter ) 1 + 2 + 3 90.99 + 100 Vol X 9090 VMD

6 หลักการทำงานเครื่องพ่นหมอกควัน 1000/1100 º C 900 º C 800 º C 700 º C 50/60 º C อุณหภูมิในเครื่องพ่นหมอกควัน SWINGFOG ห้องเผา ไหม้ 600/550 º C

7 Operating Principle of ULV Wind speed > 150 m/s ULV < 100 m/s LV

8 Relationships of droplet size and amount of droplets

9 ข้อดี - ข้อเสีย ของการพ่นหมอก ควัน 1. อัตราการพ่นสูง ใช้เวลาสั้น 2 หมอกควันหนา เห็นได้ง่าย 3. ตรวจสอบความครอบคลุมของทิศทาง การพ่นได้ 4. ใช้สารเคมีที่มีความเข้มข้นต่ำ 5. มีผลทางจิตวิทยา เพราะเห็นควันที่พ่น 6. ประชาชนหลบหลีกจากหมอกควันได้ 1. ใช้สารตัวทำละลายมาก อาจสิ้นเปลือง 2. มีกลิ่นของสารตัวทำละลาย 3. มีผลต่อการมองเห็นและการจราจร 4. เสียงเครื่องยนต์ดังรบกวน 5. การปฎิบัติงานต้องใช้คนที่มีความรู้ พอสมควร ข้อดี ข้อเสีย

10 ข้อดี ข้อเสีย 1. อัตราพ่นน้ำยาต่ำ จึง สิ้นเปลืองเวลากว่า 2. มองไม่เห็นน้ำยาที่พ่น ทำ ให้ยากแก่การ สังเกตทิศทางและระยะการ พ่น 3. โอกาสที่คนจะได้สัมผัส สารเคมีสูง เพราะประชาชนไม่เห็น ละอองน้ำยา 4. ผลทางจิตวิทยาไม่ดี เพราะประชาชน ไม่เห็นละอองน้ำยา 5. ใช้สารเคมีที่มีความเข้มข้น สูง 1. ไม่มีผลกระทบต่อการ มองเห็น และการจราจร 2. ลดความสิ้นเปลืองสารตัว ทะละลาย 3. ใช้ปริมาณน้ำยาพ่นน้อย แต่มีคุณภาพสูง ในการกำจัดแมลง 4. ไม่มีกลิ่นจากสารตัวทำ ละลายหรือ หากมีก็ น้อยมาก 5. เสียงเครื่องยนต์ไม่ดังนัก ข้อดี - ข้อเสีย ของการพ่น ULV

11 พ่นได้ตลอดเวลา หากินของแมลง พาหะ การพ่นสารเคมี ULV / หมอก ควันในอาคาร

12 การพ่นสารเคมี ULV / หมอกควันใน พื้นที่โล่งแจ้ง ความเร็วลม < 8 กม./ ชม. พ่นตามลม เวลาหากินของ แมลงพาหะ

13

14 ระยะหวังผลในการพ่นสารเคมีกำจัด แมลงด้วยเครื่องพ่น ความเร็วลม ระดับ การสังเกตความเร็วลม ระยะหวังผล กม./ ชม. ULV/ ULVPLUS / LV 0 ลมสงบ ควันลอยตรง < 1 25-50 20-40 15-30 1 ลมเฉื่อย ควันลอยทแยง 1-5 35-70 25-50 20-40 2 ลมพัดใบไม้ไหว 6-12 50-100 35-70 25-50 3 ลมพัดแรง กิ่งไม้ไหว 13-20 75-150 50-100 30-60 4 ลมแรงจัด กิ่งไม้แกว่งไหว > 20 ไม่ควรปฏิบัติงาน

15 การคำนวณอัตราการพ่นสารเคมีใน พื้นที่ เครื่องพ่นแบบติดตั้งบนรถยนต์ 1. ความเร็วรถพ่น กิโลเมตร/ชั่วโมง 2. ระยะที่ละอองสารเคมีคลุมพื้นที่ 3. ปริมาณสารเคมีที่ใช้พ่นลิตร/10,000 ตาราง เมตร ความเร็วรถ (1) X ร ร ร ระยะคลุมพื้นที่ (2) X ปริมาณ สารเคมีที่ใช้พ่น (3) อัตราการไหลสารเคมีที่เครื่องพ่นต้องพ่น

16 ตัวอย่าง ความเร็วรถ 10 กม./ ชม.= 10,000 ม./ ชม. ระยะหวังผล 50 เมตร อัตราการใช้ 0.5 ลิตร /10,000 ตารางเมตร อัตราการไหลเครื่องพ่น =(10 x 1,000 m) x 50 (m x 0.5 ) h x 10,000 m h x 10,000 m 2 = 25 ลิตร / ชั่วโมง

17 การคำนวณหาความเร็วรถ 1. พื้นที่เป้าหมายตารางเมตร 2. อัตราการพ่นของเครื่องพ่นลิตร / ชั่วโมง 3. อัตราการใช้สารเคมีในพื้นที่ ลิตร /10,000 ตารางเมตร 4. ระยะที่ละอองสารเคมีคลุมพื้นที่เมตร ความเร็วรถพ่น = พื้นที่ (1) × อัตรา พ่น (2) อัตราใช้ (3) × ระยะ (4)

18 ตัวอย่าง พื้นที่ 10,000 ตารางเมตร อัตราพ่น 25 ลิตร / ชั่วโมง อัตราใช้ 0.5 ลิตร /10,000 ตาราง เมตร ระยะคลุมพื้นที่ 50 เมตร ความเร็วรถ =10,000 m 2 × 25 l. 0.5 l × 50 m/h =250,000 m. =250,000 m. = 25 h = 25 h =10,000 m/h =10,000 m/h = 10 กม./ ชม. = 10 กม./ ชม.

19 เครื่องพ่นแบบคนหิ้ว / สะพาย หมอกควัน ( อัตราการใช้ 5-10 ลิตร /10,000 ตารางเมตร ) พื้นที่พ่นในบ้านตารางเมตร ปริมาณสารเคมีที่ใช้ลิตร /10,000 ตาราง เมตร

20 พ่นในบ้าน บ้านพื้นที่=100ตารางเมตร ปริมาณสารเคมีที่ใช้ =10 ลิตร/10,000 ตารางเมตร =10 × 1,000 cc./10,000 ตารางเมตร =1 cc. / 1 ตารางเมตร  บ้าน 100 ตารางเมตร พ่นหมอกควัน100 cc.

21 หากเป็น ULV ปริมาณสารเคมีที่ใช้ =0.5 - 1.0 ลิตร/10,000 ตารางเมตร =500 – 1,000 cc./10,000 ตารางเมตร =0.05 – 0.1 cc./1 ตารางเมตร บ้าน 100 ตารางเมตรพ่น ULV =0.05 × 100 = 5 cc. หรือ =0.1 × 100 = 10 cc.


ดาวน์โหลด ppt การพ่นสารเคมี ระบบ ระบบ Space Space Spray ควบคุมโรคจากแมลง พาหะ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google