งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จะมั่นใจได้อย่างไร ว่าท่านพ่นสารเคมีแล้วจะ ควบคุมโรคไข้เลือดออก ได้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จะมั่นใจได้อย่างไร ว่าท่านพ่นสารเคมีแล้วจะ ควบคุมโรคไข้เลือดออก ได้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 จะมั่นใจได้อย่างไร ว่าท่านพ่นสารเคมีแล้วจะ ควบคุมโรคไข้เลือดออก ได้

2 พ่นครั้งที่ 3 พ่น หมอก ควัน ทั่งหมู่ ครั้งที่ 1 และ รณรงค์ ผู้ป่วยรายแรก ไม่มีป่วยอีก หลัง 28 วัน วันที่ ( ใช้วันเริ่มป่วย ) 7 วัน 14 วัน 21 วัน 28 วัน พ่นบ้านผู้ป่วยและ 50 เมตร พ่นหมอกควัน ทั้งหมู่ครั้งที่ 2 ไม่มีผู้ป่วย ถ้ามีผู้ป่วย

3 รู้เขา รู้เรา รบ 100 ครั้ง ชนะ 100 ครั้ง รู้เขา รู้ชุมชน รู้ปัญหา รู้แหล่งโรค ทำงานเป็นทีม สาธารณสุข เทศบาล ศึกษาธิการ อบต มหาดไทย

4 รู้เรื่องโรค ไข้เลือดออก รู้เรื่องยุงลาย รู้เรื่องสารเคมี รู้เครื่องพ่น รู้เทคนิคการพ่น รู้การติดตาม ประเมินผล รู้ เรา

5 การทำงานเป็นทีม ทีมสาธารณสุข / โรงพยาบาล รายงานเร็ว สอบสวนโรค หาแหล่งโรค ประสานท้องถิ่น ท้องถิ่น เตรียมพร้อม คนพ่น เครื่องพ่น สารเคมี งบประมาณ น้ำมัน หมู่บ้าน / ชุมชน โรงเรียน

6 สิ่งที่แนะนำให้ดำเนินการ จัดทำทะเบียนเครื่องพ่นในตำบล ว่ามีกี่ เครื่อง ยี่ห้ออะไร รุ่นไหน อยู่ที่ไหน ใคร ดูแลรับผิดชอบ จะช่วยให้สามารถใช้เครื่องพ่นร่วมกันได้ แก้ปัญหาเครื่องพ่นไม่พอ เครื่องเสียขณะ ปฏิบัติงาน ต้องมีเครื่องสำรอง จัดทำทะเบียนผู้พ่นสารเคมี ทุกหมู่บ้าน กรณีหมู่บ้านหรือชุมชนใหญ่สามารถระดม เครื่อง และคนมาช่วยกันพ่นให้เสร็จได้ใน เวลารวดเร็ว สามารถพ่นทันเวลาที่ เหมาะสม เช่นช่วงเช้าที่อากาศยังไม่ร้อน เป็นต้น ถ้ามีเครื่องเดียวอาจต้องพ่นทั้งวัน ทำให้ต้องพ่นตอนอากาศร้อนน้ำยาจะลอย สูง ไม่มีประโยชน์

7


ดาวน์โหลด ppt จะมั่นใจได้อย่างไร ว่าท่านพ่นสารเคมีแล้วจะ ควบคุมโรคไข้เลือดออก ได้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google