งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การตรวจเท้า สำหรับผู้ป่วยเบาหวาน พญ. นวลพิศ อินทรเทพ กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การตรวจเท้า สำหรับผู้ป่วยเบาหวาน พญ. นวลพิศ อินทรเทพ กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การตรวจเท้า สำหรับผู้ป่วยเบาหวาน พญ. นวลพิศ อินทรเทพ กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

2 ดู

3 9/24/20143 ลักษณะภายนอกของเท้า – รูปร่างเท้า : ปกติ หรือ ผิดรูป – การลงน้ำหนักของเท้า – ความชุ่มชื้นของผิวหนัง จำนวนเส้นขน – มีหนังด้านหรือไม่ ?

4 9/24/20144 วิธีการตรวจเท้า ตรวจเท้าด้วยตนเองทุกวันอย่างน้อยเช้า - เย็น ยกเว้น มีปัญหาทางสายตา อาจให้ ญาติหรือผู้ดูแลเป็นผู้ตรวจเท้าให้ จุดที่มองเห็นลำบากอาจใช้อุปกรณ์ช่วย

5 9/24/20145 สัญญาณเตือนความผิดปกติของเท้า เท้าแดงหลังถอดรองเท้า ตาปลา โดยเฉพาะตาปลาที่มีจุดเลือดออกข้างใต้ ผิวหนังแตก ซอกนิ้วชื้นแฉะ กลิ่นเหม็นเปรี้ยว เล็บผิดปกติ

6 คลำ

7 9/24/20147 วัตถุประสงค์ของการคลำเท้า รับรู้อุณหภูมิร้อนเย็นของเท้า ความชุ่มชื้น - แห้งของผิวหนังที่เท้า คลำชีพจรเพื่อตรวจหาความผิดปกติของหลอดเลือดส่วนปลาย –Dorsalis pedis a. –Posterior tibial a.

8 9/24/20148 ตรวจการเคลื่อนไหวของข้อเท้าและเท้า – การกระดกขึ้น - ลงของข้อเท้า – การบิดเข้าใน - ออกนอกของข้อเท้า (1:2) – การเคลื่อนตัวขึ้นลงของแต่ละนิ้วเท้า หากมีความผิดปกติ จะทำให้การถ่ายเทน้ำหนักขณะเดินผิดปกติได้

9 9/24/20149 Semmes-Weinstein Monofilament ตรวจ protective sensation ของเท้า ใช้ 5.07 Semmes-Weinstein Monofilament ในการ ตรวจที่เท้า

10 9/24/201410 Semmes-Weinstein Monofilament ตรวจพบจุดผิดปกติ 1 จุด แปลว่า เท้าเบาหวานนั้นสูญเสีย protective sensation ให้ผลบวกลวงในการตรวจเท้าที่ บวม หรือเย็นเกินไป ถ้าผลตรวจปกติ ควรตรวจซ้ำ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ทิ้งเมื่อวัสดุ – โค้งงอ – ใช้นานเกิน 3 เดือน

11 9/24/201411 Semmes-Weinstein Monofilament แสดงและทดลองแตะ monofilament ที่ตัวผู้ป่วย เพื่อให้รู้ว่าไม่เจ็บปวด อธิบายให้ผู้ป่วยทราบว่าจะต้องบอก ผู้ตรวจเองว่ารู้สึกหรือไม่เมื่อมีการสัมผัส โดยไม่มีการถามนำ กด monofilament โดยให้เส้น เอ็นตั้งฉากกับผิวหนังที่จะตรวจ ออก แรงกดเล็กน้อยจนเอ็นโค้งงอเป็นรูปตัว “C” นาน 1-2 วินาที


ดาวน์โหลด ppt การตรวจเท้า สำหรับผู้ป่วยเบาหวาน พญ. นวลพิศ อินทรเทพ กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google