งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปผลการศึกษาดูงานระบบทรัพยากรบุคคล บริษัท โตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทย จำกัด วันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน 2553 ณ ศูนย์การศึกษาและอบรมโตโยต้า และโรงงานบ้านโพธิ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปผลการศึกษาดูงานระบบทรัพยากรบุคคล บริษัท โตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทย จำกัด วันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน 2553 ณ ศูนย์การศึกษาและอบรมโตโยต้า และโรงงานบ้านโพธิ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปผลการศึกษาดูงานระบบทรัพยากรบุคคล บริษัท โตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทย จำกัด วันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน 2553 ณ ศูนย์การศึกษาและอบรมโตโยต้า และโรงงานบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา นางสาวฐานีย์ อุทัศน์ ผู้ประสานงานโครงการ

2 ผลการประเมินการศึกษาดูงาน
จำนวนผู้เข้าศึกษาดูงาน 55 คน ส่งแบบประเมินผลการศึกษาดูงาน 32 คน คิดเป็น 58.18% ดีมาก 3 คน คิดเป็น 9.3% ดี 24 คน คิดเป็น 75% พอใช้ 3 คน คิดเป็น 9.3%

3 ความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมศึกษาดูงาน
ได้ความรู้ในเรื่อง HRD ของบริษัทเอกชน ได้นโยบายในการทำงานให้มีความสุขด้วยหลักการ 3 ส คือ สวัสดี,สบายดี,สนุกดี ได้เรียนรู้ระบบการบริหารเวลาและบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ วิทยากรให้ความรู้ได้ดี คล่องแคล่ว ได้เรียนรู้เรื่องการทำงานเป็นทีมและจัดการปัญหาอย่างรวดเร็ว ได้เห็นการทำงานที่เป็นระเบียบและเป็นระบบ

4 ข้อเสนอแนะของผู้เข้าร่วมศึกษาดูงาน
วิทยากรบรรยายได้ดีแต่เน้นรายละเอียดในเรื่อง HRD น้อยเกินไป เวลาการในศึกษาดูงานน้อยเกินไปทำให้เก็บรายละเอียดได้ไม่ครบ ได้ความรู้เพิ่มเติมมากมายแต่ไม่รู้จะนำมาประยุกต์ใช้กับการทำงาน อย่างไร เช่น การเยี่ยมชมสายการผลิต การทำงานควบคู่กับการ อนุรักษ์ธรรมชาติ เนื้อหาในการบรรยายไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การศึกษาดูงาน เท่าที่ควร

5 บรรยายภาพรวม ขององค์กร

6 เยี่ยมชมศูนย์การศึกษา
และฝึกอบรมโตโยต้า

7 บรรยากาศ ภายในศูนย์ฝึกอบรม

8 มอบของที่ระลึกให้แก่
บริษัทโตโยต้า


ดาวน์โหลด ppt สรุปผลการศึกษาดูงานระบบทรัพยากรบุคคล บริษัท โตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทย จำกัด วันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน 2553 ณ ศูนย์การศึกษาและอบรมโตโยต้า และโรงงานบ้านโพธิ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google