งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปผลการศึกษาดูงานระบบ ทรัพยากรบุคคล บริษัท โตโยต้ามอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด วันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน 2553 ณ ศูนย์การศึกษาและอบรม โตโยต้า และโรงงานบ้านโพธิ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปผลการศึกษาดูงานระบบ ทรัพยากรบุคคล บริษัท โตโยต้ามอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด วันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน 2553 ณ ศูนย์การศึกษาและอบรม โตโยต้า และโรงงานบ้านโพธิ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปผลการศึกษาดูงานระบบ ทรัพยากรบุคคล บริษัท โตโยต้ามอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด วันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน 2553 ณ ศูนย์การศึกษาและอบรม โตโยต้า และโรงงานบ้านโพธิ์ จังหวัด ฉะเชิงเทรา นางสาวฐานีย์ อุทัศน์ ผู้ประสานงานโครงการ

2  จำนวนผู้เข้าศึกษาดูงาน 55 คน  ส่งแบบประเมินผลการศึกษาดูงาน 32 คน คิดเป็น 58.18%  ดีมาก 3 คน คิดเป็น 9.3%  ดี 24 คน คิดเป็น 75%  พอใช้ 3 คน คิดเป็น 9.3%

3  ได้ความรู้ในเรื่อง HRD ของบริษัทเอกชน  ได้นโยบายในการทำงานให้มีความสุขด้วย หลักการ 3 ส คือ สวัสดี, สบายดี, สนุกดี  ได้เรียนรู้ระบบการบริหารเวลาและบุคลากร อย่างมีประสิทธิภาพ  วิทยากรให้ความรู้ได้ดี คล่องแคล่ว  ได้เรียนรู้เรื่องการทำงานเป็นทีมและจัดการ ปัญหาอย่างรวดเร็ว  ได้เห็นการทำงานที่เป็นระเบียบและเป็น ระบบ

4  วิทยากรบรรยายได้ดีแต่เน้นรายละเอียดใน เรื่อง HRD น้อยเกินไป  เวลาการในศึกษาดูงานน้อยเกินไปทำให้เก็บ รายละเอียดได้ไม่ครบ  ได้ความรู้เพิ่มเติมมากมายแต่ไม่รู้จะนำมา ประยุกต์ใช้กับการทำงานอย่างไร เช่น การ เยี่ยมชมสายการผลิต การทำงานควบคู่กับ การอนุรักษ์ธรรมชาติ  เนื้อหาในการบรรยายไม่สอดคล้องกับ วัตถุประสงค์การศึกษาดูงานเท่าที่ควร

5

6 เยี่ยมชมศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมโตโยต้า

7

8 มอบของที่ ระลึกให้แก่ บริษัทโตโยต้า


ดาวน์โหลด ppt สรุปผลการศึกษาดูงานระบบ ทรัพยากรบุคคล บริษัท โตโยต้ามอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด วันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน 2553 ณ ศูนย์การศึกษาและอบรม โตโยต้า และโรงงานบ้านโพธิ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google