งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประเภทของสารเคมีและคุณสมบัติ สารเคมีฆ่าแมลง (Insecticide) คือสารเคมีที่ใช้ในการควบคุมแมลงรวมถึงสารประกอบอื่น ซึ่งสามารถทำลายแมลงได้โดยปกติรู้จักกันในชื่อ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประเภทของสารเคมีและคุณสมบัติ สารเคมีฆ่าแมลง (Insecticide) คือสารเคมีที่ใช้ในการควบคุมแมลงรวมถึงสารประกอบอื่น ซึ่งสามารถทำลายแมลงได้โดยปกติรู้จักกันในชื่อ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประเภทของสารเคมีและคุณสมบัติ สารเคมีฆ่าแมลง (Insecticide) คือสารเคมีที่ใช้ในการควบคุมแมลงรวมถึงสารประกอบอื่น ซึ่งสามารถทำลายแมลงได้โดยปกติรู้จักกันในชื่อ Pesticides ซึ่งจะนำมาใช้ในการควบคุมดังนี้ - Larvicides (ควบคุมลูกน้ำ) - Adulticides (ควบคุมตัวแก่) - Biocides (แบคทีเรีย) - Insect Growth Regulators (IGRS)

2 สารเคมีฆ่าแมลงอาจแบ่งเป็น 4 กลุ่มใหญ่ ๆ ดังนี้. 1
สารเคมีฆ่าแมลงอาจแบ่งเป็น 4 กลุ่มใหญ่ ๆ ดังนี้ 1. ออร์กาโนคลอริน ตัวสารที่รู้จักดีคือ ดี ดี ที. สารในกลุ่มนี้มีการละลายน้ำที่ต่ำ มากก่อให้เกิดต่อระบบประสาท สามารถดูดซึมเข้าร่างกายได้แล้วสะสมอยู่ในส่วนที่ เป็นไขมัน 2. ออร์กาโนฟอสเฟต เช่น มาลาไธออน เฟนนิโตรไธออน ปฏิกิริยาของสาร เคมีฆ่าแมลงชนิดนี้ คือ การรวมตัวของสารพิษกับ enzyme cholinesterase ทำให้เอ็นไซม์ชนิดนี้ไม่สามารถละลายสาร acethyloholine ได้ทำให้การส่ง ความรู้สึกไปที่ประสาทถึงกล้ามเนื้อไม่ทำงานแมลงเป็นอัมพาตและตายในที่สุด คุณสมบัติอีกประการหนึ่งก็คือ ไอระเหย ซึ่งส่งผลให้แมลงตายได้ โดยไม่ต้องสัมผัส

3 3. คาร์บาเมท เช่น คาร์บาริล สารนี้มีปฏิกิริยาต่อแมลงเหมือน กับกลุ่ม ออร์กาโนฟอสเฟต 4. ไพรีทรอยด์ สารเคมีในกลุ่มนี้มีมากมายหลายชนิดมีความ สำคัญทั้งด้านการเกษตรและสาธารณสุข มีคุณสมบัติหลายประการ ที่คล้าย ดี ดี ที. มีฤทธิ์ทำให้แมลงสลบ(knock down) และ ฤทธิ์ในการ ฆ่า(killing effect) เกิดปฏิกิริยาซึมซับการเข้า ออกของโซเดียม และโปแตสเซียมที่ผิวปลายประสาทและระบบประสาทส่วนกลางของแมลง

4 สารในกลุ่มไพรีทรอยด์ประกอบด้วยหลาย Isomers ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับโครงสร้างและคุณสมบัติทางชีวภาพของ isomers ต่างๆเหล่านี้มีความสามารถแตกต่างกันด้วย ไพรีทรอยด์โดยทั่วไปแบ่งเป็น 2 กลุ่มใหญ่คือ - type 1 ในกลุ่มนี้ R-group ของโครงสร้างจะไม่มีสารไซยาไนท์ - type 2 ในกลุ่มนี้ R-group ของโครงสร้างจะมีสารไซยาไนท์ สารเคมีทั้ง 2 กลุ่มมีคุณสมบัติที่แตกต่างกันในการควบคุมแมลง

5 คุณสมบัติของสารเคมีที่ดีประกอบด้วย. 1
คุณสมบัติของสารเคมีที่ดีประกอบด้วย มีความปลอดภัยต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม 2. ประสิทธิภาพและผลคงทน 3. ระดับความต้านทานของแมลง 4. ความสะดวก ง่าย ต่อการปฏิบัติและการเก็บรักษา 5. เหมาะสมกับนิสัยและนิเวศวิทยาของแมลงนำโรค 6. ปัจจัยทางด้านสังคม 7. ราคาและความคุ้มทุน 8. เป็นสารเคมีที่อยู่ในยุคสมัย

6 สารเคมี ขนาดของสารเคมี (Active ingredient) ต่อพื้นที่ (กรัม/เฮกเตอร์)
สารเคมีที่ WHOPES รับรองและให้ใช้ในการพ่นหมอกควัน และฝอยละเอียดในการควบคุม สารเคมี ขนาดของสารเคมี (Active ingredient) ต่อพื้นที่ (กรัม/เฮกเตอร์) กลุ่มออร์กาโนฟอสเฟต เฟนนิโตรไธออน (Fenitrothion) มาลาไธออน (Malathion) ไพริมิฟอส-เมทริล (Pirimiphos-methyl) กลุ่มไพรีทรอยด์ ไซฟลูทริน (Cyfluthrin) – 6 เดลต้าร์เมทริน (Deltamethrin) – 1 แลมด้าร์ ไซฮาโลทริน(Lamda-cyhalothrin) เพอร์เมทริน (Permethrin) – 10 เรสมิทริน (Resmethrin) – 4


ดาวน์โหลด ppt ประเภทของสารเคมีและคุณสมบัติ สารเคมีฆ่าแมลง (Insecticide) คือสารเคมีที่ใช้ในการควบคุมแมลงรวมถึงสารประกอบอื่น ซึ่งสามารถทำลายแมลงได้โดยปกติรู้จักกันในชื่อ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google