งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อำเภอควบคุมโรค เข้มแข็งแบบ ยั่งยืน อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อำเภอควบคุมโรค เข้มแข็งแบบ ยั่งยืน อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อำเภอควบคุมโรค เข้มแข็งแบบ ยั่งยืน อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร

2 ควบคุมโรค อย่างไรให้ยั่งยืน กรอบคิด ใหม่

3 อหิวาตก โรค ไข้เลือดอ อก ทำไม ? ต้อง

4 วัฏจักรการเกิดโรค

5 สภาพทั่วไป

6 สภาพการ ขนส่ง

7 พฤติกรรมการ รับประทานอาหาร

8 บริบทวิถีชีวิต ชาวอำเภอทุ่งตะโก ปัญหา อหิวาตกโรค กับ

9 ชีวิตบนเรือ

10 เรามี อหิวา !!! เป็นของตนเอง แล้ว

11 การเรียนรู้ครั้งใหม่ บทเรียนครั้ง เก่า สู่ ป้องกันโรคอย่างไรให้ สำเร็จ

12 เครื่องมือประเมิน สถานการณ์ การเกิดโรค ระยะเวลาการระบาด ความชุกของเชื้อ / แนวโน้ม การกำจัดแหล่งรังโรค การป้องกันถูกต้องมาก น้อยเพียงใด

13 4. การระดมทรัพยากร 1. คณะกรรมการ 2. ระบบระบาดวิทยาที่ดี ผลสำเร็จของการควบคุม ป้องกันโรค อหิวาตกโรค ไข้เลือดออก 13 3. การ วางแผนงาน SRRT

14 ป้องกันควบคุมโรคต่อเนื่องเรื่อง........ ยังไม่จบ

15 เครือข่ายแบบโยง ใย !!!!! Spider MAP

16 บันทึกข้อตกลง อำเภอทุ่งตะโก เมืองสุขภาพ

17 อะไร อะไร คือ จุดเริ่มต้น ทุ่งตะโก โมเดล ใคร อยู่ เบื้องหลัง กระบวนการ คนทุ่งตะโก ได้ อะไร

18 รัฐ ท้องถิ่น ประชา ชน พลัง3 ประสา น

19 ทุ่งตะโก ทุ่งตะโก อำเภอควบคุมโรค เข้มแข็งแบบยั่งยืน วิชาการนำ พลังศรัทธา ชุมชน ประชาชน เดินหน้า การเมือง หนุน

20 “ เต็มที่เลยนะครับ มีอะไรติดขัดบอก ผม ” นักรบ ณ ถลาง นักรบ ณ ถลาง นายอำเภอทุ่งตะโก นายอำเภอทุ่งตะโก “ เช้าขึ้นมา ฉันต้องกวาดถนน ถ้าวันไหนไม่ได้ทำ รู้สึกว่า ขาด อะไรไปอย่างนึง ” โกซ้าน โกซ้าน เจ้าของแพ ปลา เจ้าของแพ ปลา “ พอผมรู้ ผมให้รอง นายก ไปเคาะประตูบ้าน แจ้งทุกบ้านให้ล้าง หัวแพ แจ้งทุกบ้านให้ล้าง หัวแพ ขาดอะไรบอกผม ” อมร บางวิรุฬ รักษ์ อมร บางวิรุฬ รักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปาก ตะโก นายกเทศมนตรีตำบลปาก ตะโก


ดาวน์โหลด ppt อำเภอควบคุมโรค เข้มแข็งแบบ ยั่งยืน อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google