งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชีววิทยาของยุง ( วงจรชีวิตและชีวนิสัย ) นายสุชาติ ผาติพงศ์ B.Sc. (Biology), Kasetsart University M.Sc. (Tropical Medicine), Mahidol University นักวิชาการสาธารณสุข.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชีววิทยาของยุง ( วงจรชีวิตและชีวนิสัย ) นายสุชาติ ผาติพงศ์ B.Sc. (Biology), Kasetsart University M.Sc. (Tropical Medicine), Mahidol University นักวิชาการสาธารณสุข."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชีววิทยาของยุง ( วงจรชีวิตและชีวนิสัย ) นายสุชาติ ผาติพงศ์ B.Sc. (Biology), Kasetsart University M.Sc. (Tropical Medicine), Mahidol University นักวิชาการสาธารณสุข 8 ว กลุ่มเทคโนโลยีการควบคุมแมลงนำโรค สำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

2 วงจรชีวิตของยุง ตัวเต็มวัย ( ตัวผู้, ตัวเมีย ) ไข่ ลูกน้ำ ตัวโม่ง ลูกน้ำ (4 ระยะ ) น้ำ อากาศ

3 การดำรงชีวิตของยุง หลังจากเกิดมาแล้ว กินเลือดสัตว์ เกาะพักนอกบ้าน เกาะพักในบ้านกินเลือดคน ยุงตัวเมียผสมพันธุ์วางไข่

4 ชีวนิสัยที่สำคัญของยุง 1. นิสัยการเลือกชนิด เหยื่อ ชอบเลือดคน ( Anthropophilic ) ชอบเลือดสัตว์ ( Zoophilic ) 2. นิสัยการเลือกสถานที่ หากิน หากินในบ้าน ( Endophagic ) หากินนอกบ้าน ( Exophagic ) 3. นิสัยการเลือกสถานที่ เกาะพัก ชอบเกาะพักในบ้าน ( Endophilic ) ชอบเกาะพักนอกบ้าน ( Exophilic ) คำศัพท์ : Anthropo - คน Zoo - สัตว์ Endo - ในบ้าน Exo - นอกบ้าน Philic - ชอบ Phagic - กัดกิน

5 MALARIA VECTORS IN THAILAND 72 species of Anopheline mosquitoes were found in Thailand 10 species are involved in the malaria transmission 1. Primary vectors: play major role in transmission of malaria. 1.1 Anopheles dirus 1.2 Anopheles minimus 1.3 Anopheles maculatus 2. Secondary vectors : play a minor role in transmission of malaria. 2.1 Anopheles sundaicus 2.2 Anopheles aconitus 2.3 Anopheles pseudowillmori 3. Suspected vectors :may play a role of transmission in some occasion 3.1 An.campestris 3.3 An.barbirostris, 3.2 An.culicifacies 3.4 An.philippinensis

6 MALARIA VECTOR BIONOMIC

7 ยุงพาหะนำโรคมาลาเรียคือ ยุงก้นปล่องมี 3 ชนิด : An.dirus An.minimus An.maculatus ยุงพาหะนำโรค

8 แหล่ง เพาะพันธุ์ ของ ยุงพาหะ มาลาเรีย ยุงพาหะมาลาเรีย ชอบกินเลือดคน

9 ชีวนิสัยที่สำคัญของยุง An.minimus 1. นิสัยการเลือกชนิดเหยื่อ ชอบเลือดคน ( Anthropophilic ) > ชอบ เลือดสัตว์ ( Zoophilic ) 2. นิสัยการเลือกสถานที่หากิน หากินนอกบ้าน ( Exophagic ) > หากิน ในบ้าน ( Endophagic ) 3. นิสัยการเลือกสถานที่เกาะพัก เกาะพักนอกบ้าน ( Exophilic ) > เกาะพัก ในบ้าน ( Endophilic )

10 พ่นสารกำจัดแมลง Deltamethrin ให้มีฤทธิ์ตกค้างอยู่ ตามบ้านเรือน วิธีควบคุมยุงก้นปล่อง พาหะโรคมาลาเรีย ชุบมุ้งด้วยสารกำจัดแมลง Permethrin

11 Seasonal Prevalence of An.minimus

12 Seasonal Prevalence of An.dirus

13 Biting patterns of 3 main malaria vectors in Thailand

14 Area Stratification for Malaria Prevention & Control Endemic area Pop. 2,853,208 (4.6%) 1.Perennial transmission (A1) Population = 496,387 ( 0.7%) 2.Periodic transmission (A2) Population = 2,356,821 (3.9%) Non endemic area Pop.57,993,448 (95.4%) 1.Non transmission but high risk (B1) Population = 6,751,575 (11.2%) 2.Non transmission and low risk (B2) Population = 29,943,028 ( 49.2%) 3.Non transmission and integrated to the general public health system Population = 21,298,845 ( 35 % ) Myanm ar Camb odia Malay sia La o

15 ยุงพาหะนำโรคไข้เลือดออกคือ ยุงลาย ซึ่งมี 2 ชนิดคือ ยุงลายบ้าน ยุงลายสวน

16 แหล่งเพาะพันธุ์ ยุงลายบ้าน

17 แหล่งเพาะพันธุ์ของยุงลายสวน สีวิกา แสงธาราทิพย์ สำนักงานควบคุมโรคไข้เลือดออก

18 ชีวนิสัยที่สำคัญของยุงลาย (Ae.aegypti) 1. นิสัยการเลือกชนิดเหยื่อ ชอบเลือดคน ( Anthropophilic ) สูงมาก 2. นิสัยการเลือกสถานที่หา กิน หากินในบ้าน ( Endophagic ) สูงมาก 3. นิสัยการเลือกสถานที่ เกาะพัก ชอบเกาะพักในบ้าน ( Endophilic ) สูงมาก

19 ควบคุมลูกน้ำ : วิธี ทางกายภาพ ใช้สารเคมี ( ทรายอะเบท ) วิธีการควบคุมยุงลายนำโรคไข้เลือดออก ควบคุมตัวยุง : พ่นฟุ้ง ( หมอกควัน หรือ ฝอยละเอียด )

20 ณ วันที่ 29 ธ. ค. 45 – 27 ธ. ค. 46 N ภาคใต้ 94.87 ภาคกลาง 118.51 ภาคเหนือ 89.38 ภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ 89.04 1. ระยอง 251.93 2. พิจิตร 183.12 3. นครปฐม 178.19 4. ประจวบคีรีขันธ์ 170.53 5. อุบลราชธานี 169.01 6. นครสวรรค์ 160.68 7. ศรีสะเกษ 147.84 8. ยะลา 143.80 9. นราธิวาส 141.58 10. สุรินทร์ 140.85 แหล่งข้อมูล : รายงานข้อมูล E2 สำนักระบาด วิทยา กรมควบคุมโรค จัดทำโดย : กลุ่มโรคไข้เลือดออก สำนัก โรคติดต่อนำโดยแมลง จัดทำเมื่อ : วันที่ 29 ธันวาคม 2546

21 ยุงพาหะนำโรค เท้าช้างคือ ยุงเสือทาง ภาคใต้ แหล่งเพาะพันธุ์ยุงเสือ

22 ยุงลายป่า ทางภาค ตะวันตก แหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายป่า

23 ชีวนิสัยที่สำคัญของยุง (Mansonia spp.) 1. นิสัยการเลือกชนิดเหยื่อ ชอบเลือดคน ( Anthropophilic ) = ชอบเลือดสัตว์ ( Zoophilic ) 2. นิสัยการเลือกสถานที่หากิน หากินนอกบ้าน ( Exophagic ) 3. นิสัยการเลือกสถานที่เกาะพัก ชอบเกาะพักนอกบ้าน ( Exophilic )

24 วิธีการควบคุม ป้องกันตนเองโดยใช้ยาทากันยุง

25 แหล่งแพร่โรคเท้าช้างในประเทศไทย Endemic area Non Endemic area แม่ฮ่องสอน ลำพูน ตาก กาญจนบุรี ราชบุรี * ระนอง * สุราษฎร์ธานี กระบี่ นครศรีธรรมราช นราธิวาส

26 ยุงพาหะนำโรคไข้สมอง อักเสบคือ ยุงรำคาญ ยุงรำคาญในเมืองที่มีเพาะพันธุ์ตามแหล่งน้ำเน่าเสียนั้นไม่เป็นยุงพาหะ ยุงรำคาญทุ่งนาซึ่งมีแหล่งเพาะพันธุ์ในน้ำขังตามทุ่งนาและฟาร์มเลี้ยงสัตว์ แหล่งเพาะพันธุ์ * น้ำขังในนาข้าวหลังฤดูเก็บเกี่ยว * น้ำขังในทุ่งหญ้ารอบๆนาข้าว * น้ำขังบริเวณรอบๆคอกสัตว์ วิธีการควบคุม * พ่นหมอกควัน * กับดักแสงไฟ

27 ชีวนิสัยที่สำคัญของยุง รำคาญทุ่งนา 1. นิสัยการเลือกชนิดเหยื่อ ชอบเลือดสัตว์ ( Zoophilic ) > ชอบ เลือดคน ( Anthropophilic ) 2. นิสัยการเลือกสถานที่หากิน หากินนอกบ้าน ( Exophagic ) > หา กินในบ้าน ( Endophagic ) 3. นิสัยการเลือกสถานที่เกาะพัก ชอบเกาะพักนอกบ้าน ( Exophilic ) > ในบ้าน ( Endophilic )

28 Thank you


ดาวน์โหลด ppt ชีววิทยาของยุง ( วงจรชีวิตและชีวนิสัย ) นายสุชาติ ผาติพงศ์ B.Sc. (Biology), Kasetsart University M.Sc. (Tropical Medicine), Mahidol University นักวิชาการสาธารณสุข.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google