งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชีววิทยาของยุง ( วงจรชีวิตและชีวนิสัย ) นายสุชาติ ผาติพงศ์ B.Sc. (Biology), Kasetsart University M.Sc. (Tropical Medicine), Mahidol University นักวิชาการสาธารณสุข.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชีววิทยาของยุง ( วงจรชีวิตและชีวนิสัย ) นายสุชาติ ผาติพงศ์ B.Sc. (Biology), Kasetsart University M.Sc. (Tropical Medicine), Mahidol University นักวิชาการสาธารณสุข."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชีววิทยาของยุง ( วงจรชีวิตและชีวนิสัย ) นายสุชาติ ผาติพงศ์ B.Sc. (Biology), Kasetsart University M.Sc. (Tropical Medicine), Mahidol University นักวิชาการสาธารณสุข 8 ว กลุ่มเทคโนโลยีการควบคุมแมลงนำโรค สำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

2 วงจรชีวิตของยุง ตัวเต็มวัย ( ตัวผู้, ตัวเมีย ) ไข่ ลูกน้ำ ตัวโม่ง ลูกน้ำ (4 ระยะ ) น้ำ อากาศ

3 การดำรงชีวิตของยุง หลังจากเกิดมาแล้ว กินเลือดสัตว์ เกาะพักนอกบ้าน เกาะพักในบ้านกินเลือดคน ยุงตัวเมียผสมพันธุ์วางไข่

4 ชีวนิสัยที่สำคัญของยุง 1. นิสัยการเลือกชนิด เหยื่อ ชอบเลือดคน ( Anthropophilic ) ชอบเลือดสัตว์ ( Zoophilic ) 2. นิสัยการเลือกสถานที่ หากิน หากินในบ้าน ( Endophagic ) หากินนอกบ้าน ( Exophagic ) 3. นิสัยการเลือกสถานที่ เกาะพัก ชอบเกาะพักในบ้าน ( Endophilic ) ชอบเกาะพักนอกบ้าน ( Exophilic ) คำศัพท์ : Anthropo - คน Zoo - สัตว์ Endo - ในบ้าน Exo - นอกบ้าน Philic - ชอบ Phagic - กัดกิน

5 MALARIA VECTORS IN THAILAND 72 species of Anopheline mosquitoes were found in Thailand 10 species are involved in the malaria transmission 1. Primary vectors: play major role in transmission of malaria. 1.1 Anopheles dirus 1.2 Anopheles minimus 1.3 Anopheles maculatus 2. Secondary vectors : play a minor role in transmission of malaria. 2.1 Anopheles sundaicus 2.2 Anopheles aconitus 2.3 Anopheles pseudowillmori 3. Suspected vectors :may play a role of transmission in some occasion 3.1 An.campestris 3.3 An.barbirostris, 3.2 An.culicifacies 3.4 An.philippinensis

6 MALARIA VECTOR BIONOMIC

7 ยุงพาหะนำโรคมาลาเรียคือ ยุงก้นปล่องมี 3 ชนิด : An.dirus An.minimus An.maculatus ยุงพาหะนำโรค

8 แหล่ง เพาะพันธุ์ ของ ยุงพาหะ มาลาเรีย ยุงพาหะมาลาเรีย ชอบกินเลือดคน

9 ชีวนิสัยที่สำคัญของยุง An.minimus 1. นิสัยการเลือกชนิดเหยื่อ ชอบเลือดคน ( Anthropophilic ) > ชอบ เลือดสัตว์ ( Zoophilic ) 2. นิสัยการเลือกสถานที่หากิน หากินนอกบ้าน ( Exophagic ) > หากิน ในบ้าน ( Endophagic ) 3. นิสัยการเลือกสถานที่เกาะพัก เกาะพักนอกบ้าน ( Exophilic ) > เกาะพัก ในบ้าน ( Endophilic )

10 พ่นสารกำจัดแมลง Deltamethrin ให้มีฤทธิ์ตกค้างอยู่ ตามบ้านเรือน วิธีควบคุมยุงก้นปล่อง พาหะโรคมาลาเรีย ชุบมุ้งด้วยสารกำจัดแมลง Permethrin

11 Seasonal Prevalence of An.minimus

12 Seasonal Prevalence of An.dirus

13 Biting patterns of 3 main malaria vectors in Thailand

14 Area Stratification for Malaria Prevention & Control Endemic area Pop. 2,853,208 (4.6%) 1.Perennial transmission (A1) Population = 496,387 ( 0.7%) 2.Periodic transmission (A2) Population = 2,356,821 (3.9%) Non endemic area Pop.57,993,448 (95.4%) 1.Non transmission but high risk (B1) Population = 6,751,575 (11.2%) 2.Non transmission and low risk (B2) Population = 29,943,028 ( 49.2%) 3.Non transmission and integrated to the general public health system Population = 21,298,845 ( 35 % ) Myanm ar Camb odia Malay sia La o

15 ยุงพาหะนำโรคไข้เลือดออกคือ ยุงลาย ซึ่งมี 2 ชนิดคือ ยุงลายบ้าน ยุงลายสวน

16 แหล่งเพาะพันธุ์ ยุงลายบ้าน

17 แหล่งเพาะพันธุ์ของยุงลายสวน สีวิกา แสงธาราทิพย์ สำนักงานควบคุมโรคไข้เลือดออก

18 ชีวนิสัยที่สำคัญของยุงลาย (Ae.aegypti) 1. นิสัยการเลือกชนิดเหยื่อ ชอบเลือดคน ( Anthropophilic ) สูงมาก 2. นิสัยการเลือกสถานที่หา กิน หากินในบ้าน ( Endophagic ) สูงมาก 3. นิสัยการเลือกสถานที่ เกาะพัก ชอบเกาะพักในบ้าน ( Endophilic ) สูงมาก

19 ควบคุมลูกน้ำ : วิธี ทางกายภาพ ใช้สารเคมี ( ทรายอะเบท ) วิธีการควบคุมยุงลายนำโรคไข้เลือดออก ควบคุมตัวยุง : พ่นฟุ้ง ( หมอกควัน หรือ ฝอยละเอียด )

20 ณ วันที่ 29 ธ. ค. 45 – 27 ธ. ค. 46 N ภาคใต้ ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ ระยอง พิจิตร นครปฐม ประจวบคีรีขันธ์ อุบลราชธานี นครสวรรค์ ศรีสะเกษ ยะลา นราธิวาส สุรินทร์ แหล่งข้อมูล : รายงานข้อมูล E2 สำนักระบาด วิทยา กรมควบคุมโรค จัดทำโดย : กลุ่มโรคไข้เลือดออก สำนัก โรคติดต่อนำโดยแมลง จัดทำเมื่อ : วันที่ 29 ธันวาคม 2546

21 ยุงพาหะนำโรค เท้าช้างคือ ยุงเสือทาง ภาคใต้ แหล่งเพาะพันธุ์ยุงเสือ

22 ยุงลายป่า ทางภาค ตะวันตก แหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายป่า

23 ชีวนิสัยที่สำคัญของยุง (Mansonia spp.) 1. นิสัยการเลือกชนิดเหยื่อ ชอบเลือดคน ( Anthropophilic ) = ชอบเลือดสัตว์ ( Zoophilic ) 2. นิสัยการเลือกสถานที่หากิน หากินนอกบ้าน ( Exophagic ) 3. นิสัยการเลือกสถานที่เกาะพัก ชอบเกาะพักนอกบ้าน ( Exophilic )

24 วิธีการควบคุม ป้องกันตนเองโดยใช้ยาทากันยุง

25 แหล่งแพร่โรคเท้าช้างในประเทศไทย Endemic area Non Endemic area แม่ฮ่องสอน ลำพูน ตาก กาญจนบุรี ราชบุรี * ระนอง * สุราษฎร์ธานี กระบี่ นครศรีธรรมราช นราธิวาส

26 ยุงพาหะนำโรคไข้สมอง อักเสบคือ ยุงรำคาญ ยุงรำคาญในเมืองที่มีเพาะพันธุ์ตามแหล่งน้ำเน่าเสียนั้นไม่เป็นยุงพาหะ ยุงรำคาญทุ่งนาซึ่งมีแหล่งเพาะพันธุ์ในน้ำขังตามทุ่งนาและฟาร์มเลี้ยงสัตว์ แหล่งเพาะพันธุ์ * น้ำขังในนาข้าวหลังฤดูเก็บเกี่ยว * น้ำขังในทุ่งหญ้ารอบๆนาข้าว * น้ำขังบริเวณรอบๆคอกสัตว์ วิธีการควบคุม * พ่นหมอกควัน * กับดักแสงไฟ

27 ชีวนิสัยที่สำคัญของยุง รำคาญทุ่งนา 1. นิสัยการเลือกชนิดเหยื่อ ชอบเลือดสัตว์ ( Zoophilic ) > ชอบ เลือดคน ( Anthropophilic ) 2. นิสัยการเลือกสถานที่หากิน หากินนอกบ้าน ( Exophagic ) > หา กินในบ้าน ( Endophagic ) 3. นิสัยการเลือกสถานที่เกาะพัก ชอบเกาะพักนอกบ้าน ( Exophilic ) > ในบ้าน ( Endophilic )

28 Thank you


ดาวน์โหลด ppt ชีววิทยาของยุง ( วงจรชีวิตและชีวนิสัย ) นายสุชาติ ผาติพงศ์ B.Sc. (Biology), Kasetsart University M.Sc. (Tropical Medicine), Mahidol University นักวิชาการสาธารณสุข.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google