งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน น่าน แพร่ ลำปาง ลำพูน พะเยา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน น่าน แพร่ ลำปาง ลำพูน พะเยา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน น่าน แพร่ ลำปาง ลำพูน พะเยา
กลุ่ม10 เชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน น่าน แพร่ ลำปาง ลำพูน พะเยา ประธาน พันโทธวัช ม่วงโพธิ์ เลขานุการ คุณสุชาดา ศรีทิน ผู้นำเสนอ คุณมงคล ยองเพชร สมาชิกของเขต 10 ทั้งหมด 19 คน

2 ลำดับที่ ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง/หน่วยงาน 1 พ.ท.ธวัช ม่วงโพธิ์ หัวหน้าสถานีวิทยุ กรมการรักษาดินแดนเชียงราย FM90.75 MHz 2 นางชารี ชัยชนะ ประชาสัมพันธ์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน 3 นายวิวัฒน์ สมเครือ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สสจ. พะเยา 4 นางสุชาดา ศรีทิน วิทยุลานนาเอฟเอ็ม MHz (www.lannafm.com) / หนังสือพิมพ์ลานนาโพสต์ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษาจังหวัดลำปาง 5 นางวิจิตรา โกสีย์ สวท.น่าน MHz (www.nanradio.net) 6 นายราษี ณ ลำปาง สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพะเยา 7 นายมงคล ยองเพชร ประธานชมชมวิทยุกระจายเสียง จังหวัดลำพูน(หนุ่มมงคล)

3 ลำดับที่ ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง/หน่วยงาน 8 นายจิรณัฐ ศิลปสุวรรณ บก.หน.ศูนย์ข่าวนิวส์ไทม์ 9 นายสมศักดิ์ นาคกลิ่นกูล หัวหน้ากลุ่มสื่อสาร สคร.10 10 นางสาววาสนา ไข่แก้ว สวท.แม่ฮ่องสอน FM 104 MHz 11 นางวรณภพ แสดงสกุลสุนทร ผู้อำนวยการสถานีวิทยุชุมชน 98.0 MHz จังหวัดแพร่ 12 ปภิภากร สุวรรณกาศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ 13 น.ส.สมหมาย กล้าณรงค์ นักวิชาการสาธารสุข ชำนาญการ สสจ.แม่ฮ่องสอน 14 นางพวงผกา สุริวรรณ นักวิชาการสาธารสุข ชำนาญการ สสจ. ลำพูน

4 ลำดับที่ ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง/หน่วยงาน 15 น.ส.มารินทร์ คงพันธ์ นักข่าวหนังสือพิมพ์เชียงใหม่นิวส์ 16 นางพุธรักษ์ ภาวัง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สสจ. เชียงใหม่ 17 นางแสงเทียน เนียมทรัพย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ฝ่ายสร้างสรรค์รายการและข่าวภูมิภาค / สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ AM. Stereo 612 KHz 18 นางสาวรุจิรา โสภาศรี หัวหน้าฝ่ายข่าวสตรีและหัวหน้าฝ่ายข่าวการศึกษา หนังสือพิมพ์ไทยนิวส์ อำเภอเมือง จ.เชียงใหม่ 19 นายชนาธิป นวลแจ่ม นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กองแผนงาน กรมควบคุมโรค

5 (ทุกรูปแบบ: อบรม เวที ประชุม ศึกษาดูงาน ฯลฯ)
แผนงานโครงการเขต 10 พัฒนาศักยภาพบุคลากร (ทุกรูปแบบ: อบรม เวที ประชุม ศึกษาดูงาน ฯลฯ) สื่อ เจ้าหน้าที่ อื่นๆ พัฒนาข้อมูล ระบบสารสนเทศ เปิดเว็บไซต์สคร.10 เครือข่ายสื่อมวลชน พัฒนากลไกการสื่อสาร

6 สรุปผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา
เปรียบกับต้นไม้ชุ่มฉ่ำเขียวงามยามหน้าฝน พอผ่านพ้นขาดคนดูแลก็เหี่ยวเฉา รอดบ้าง ตายบ้าง แล้วแต่อาการจะหนักเบา จะบรรเทาเข้ารักษาก็ราคาแพง (ปลายเหตุ) จะทำกันอย่างไรให้ต้นไม้ชุ่มฉ่ำเขียวงามตลอดเวลา (คำตอบอยู่ในใจทุกคน) เช่นเดียวกันจะทำให้คนไทยสุขภาพดีกันถ้วนหน้า เราต้องหันมาให้ความร่วมมือกันทุกฝ่ายอย่างจริงจังและต่อเนื่อง (รัฐ สื่อ ประชาชน)

7 หมายเหตุ หน้าที่ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายนโยบายให้ตรงจุดเป้าหมาย จัดงบประมาณให้เพียงพอ (ต้นเหตุ) ฝ่ายประสาน สื่อทุกกลุ่มแขนง ประชาสัมพันธ์ให้ทั่วถึง ฝ่ายกิจกรรมสร้างสรรค์พัฒนาให้เจาะลึกถึงทุกกลุ่ม ฝ่ายติดตามประเมินผล ค้นหาปัญหาจุดอ่อน เพื่อสะท้อนให้มาแก้ไขให้เป็นจุดแข็ง หมายเหตุ ถ้าเราลงมือร่วมแรง พร้อมใจกันปฏิบัติงานพัฒนาควบคุมโรคก็จะเข้มแข็งและยั่งยืน


ดาวน์โหลด ppt เชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน น่าน แพร่ ลำปาง ลำพูน พะเยา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google