งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่ม 10 เชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน น่าน แพร่ ลำปาง ลำพูน พะเยา ประธาน พันโทธวัช ม่วงโพธิ์ เลขานุการ คุณสุชาดา ศรีทิน ผู้นำเสนอ คุณมงคล ยองเพชร สมาชิกของเขต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่ม 10 เชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน น่าน แพร่ ลำปาง ลำพูน พะเยา ประธาน พันโทธวัช ม่วงโพธิ์ เลขานุการ คุณสุชาดา ศรีทิน ผู้นำเสนอ คุณมงคล ยองเพชร สมาชิกของเขต."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลุ่ม 10 เชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน น่าน แพร่ ลำปาง ลำพูน พะเยา ประธาน พันโทธวัช ม่วงโพธิ์ เลขานุการ คุณสุชาดา ศรีทิน ผู้นำเสนอ คุณมงคล ยองเพชร สมาชิกของเขต 10 ทั้งหมด 19 คน

2 ลำดับ ที่ ชื่อนามสกุลตำแหน่ง / หน่วยงาน 1 พ. ท. ธวัชม่วงโพธิ์หัวหน้าสถานีวิทยุ กรมการ รักษาดินแดนเชียงราย FM90.75 MHz 2 นางชารีชัยชนะประชาสัมพันธ์สำนักงาน สาธารณสุขจังหวัดน่าน 3 นายวิวัฒน์สมเครือนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญ การ สสจ. พะเยา 4 นางสุชาดาศรีทินวิทยุลานนาเอฟเอ็ม 92.25 MHz (www.lannafm.com) / หนังสือพิมพ์ลานนาโพสต์ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่ง ประเทศไทยเพื่อการศึกษา จังหวัดลำปาง 5 นางวิจิตราโกสีย์สวท. น่าน 94.75 MHz (www.nanradio.net) 6 นายราษีณ ลำปางสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด พะเยา 7 นายมงคลยองเพชรประธานชมชมวิทยุกระจายเสียง จังหวัดลำพูน ( หนุ่มมงคล )

3 ลำดับ ที่ ชื่อนามสกุลตำแหน่ง / หน่วยงาน 8 นายจิรณัฐศิลปสุวรรณบก. หน. ศูนย์ข่าวนิวส์ไทม์ 9 นายสมศักดิ์นาคกลิ่นกูลหัวหน้ากลุ่มสื่อสาร สคร.10 10 นางสาว วาสนา ไข่แก้วสวท. แม่ฮ่องสอน FM 104 MHz 11 นางวรณภพแสดงสกุลสุนทรผู้อำนวยการสถานีวิทยุชุมชน 98.0 MHz จังหวัดแพร่ 12 ปภิภากรสุวรรณกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด แพร่ 13 น. ส. สมหมาย กล้าณรงค์นักวิชาการสาธารสุข ชำนาญ การ สสจ. แม่ฮ่องสอน 14 นางพวงผกาสุริวรรณนักวิชาการสาธารสุข ชำนาญ การ สสจ. ลำพูน

4 ลำดับ ที่ ชื่อนามสกุลตำแหน่ง / หน่วยงาน 15 น. ส. มารินทร์คงพันธ์นักข่าวหนังสือพิมพ์เชียงใหม่นิวส์ 16 นางพุธรักษ์ภาวังนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สสจ. เชียงใหม่ 17 นางแสงเทียนเนียมทรัพย์ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถานีวิทยุ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ฝ่าย สร้างสรรค์รายการและข่าวภูมิภาค / สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ AM. Stereo 612 KHz 18 นางสาวรุจิราโสภาศรีหัวหน้าฝ่ายข่าวสตรีและหัวหน้า ฝ่ายข่าวการศึกษา หนังสือพิมพ์ไทยนิวส์ อำเภอเมือง จ. เชียงใหม่ 19 นายชนาธิปนวลแจ่มนักวิเคราะห์นโยบายและแผน กอง แผนงาน กรมควบคุมโรค

5 แผนงานโครงการเขต 10 พัฒนาศักยภาพบุคลากร ( ทุกรูปแบบ : อบรม เวที ประชุม ศึกษา ดูงาน ฯลฯ )  สื่อ  เจ้าหน้าที่  อื่นๆ พัฒนาข้อมูล ระบบสารสนเทศ  เปิดเว็บไซต์สคร.10 เครือข่ายสื่อมวลชน พัฒนากลไกการสื่อสาร

6 สรุปผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา เปรียบกับต้นไม้ชุ่มฉ่ำเขียวงามยามหน้าฝน พอผ่านพ้นขาดคนดูแลก็เหี่ยวเฉา รอดบ้าง ตายบ้าง แล้วแต่อาการจะหนักเบา จะบรรเทาเข้ารักษา ก็ราคาแพง ( ปลายเหตุ )  จะทำกันอย่างไรให้ต้นไม้ชุ่มฉ่ำเขียวงาม ตลอดเวลา ( คำตอบอยู่ในใจทุกคน )  เช่นเดียวกันจะทำให้คนไทยสุขภาพดีกันถ้วน หน้า เราต้องหันมาให้ความร่วมมือกันทุกฝ่าย อย่างจริงจังและต่อเนื่อง ( รัฐ สื่อ ประชาชน )

7 หน้าที่ฝ่ายบริหาร ฝ่ายนโยบายให้ตรงจุดเป้าหมาย จัด งบประมาณให้เพียงพอ ( ต้นเหตุ ) ฝ่ายประสาน สื่อทุกกลุ่มแขนง ประชาสัมพันธ์ให้ทั่วถึง ฝ่ายกิจกรรมสร้างสรรค์พัฒนาให้เจาะลึก ถึงทุกกลุ่ม ฝ่ายติดตามประเมินผล ค้นหาปัญหา จุดอ่อน เพื่อสะท้อนให้มาแก้ไขให้เป็น จุดแข็ง หมายเหตุ ถ้าเราลงมือร่วมแรง พร้อมใจกันปฏิบัติงาน พัฒนาควบคุมโรคก็จะเข้มแข็งและยั่งยืน


ดาวน์โหลด ppt กลุ่ม 10 เชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน น่าน แพร่ ลำปาง ลำพูน พะเยา ประธาน พันโทธวัช ม่วงโพธิ์ เลขานุการ คุณสุชาดา ศรีทิน ผู้นำเสนอ คุณมงคล ยองเพชร สมาชิกของเขต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google