งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เลนส์นูน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เลนส์นูน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เลนส์นูน

2 แบบทดสอบก่อนเรียน เริ่ม

3 ข้อ 1) จากภาพตำแหน่งใดคือจุดโฟกัส
1. ตำแหน่ง ก 2. ตำแหน่ง ข 3. ตำแหน่ง ค 4. ตำแหน่ง ง

4 ถูกค่ะ ไปข้อ 2

5 ผิดค่ะ ไปข้อ 2

6 ข้อ 2) การหักเหของแสงผ่านเลนส์นูน ข้อใด ถูกต้อง
B. A. F D. C. F 2F 2F 1. A B C และ D 2. A C และ D 3. C และ D 4. B เท่านั้น

7 ถูกค่ะ ไปข้อ 3

8 ผิดค่ะ ไปข้อ 3

9 ข้อ 3) ถ้าวางวัตถุให้ห่างจากเลนส์นูนเท่ากับ 2 เท่า ของความยาวโฟกัส
ของเลนส์ จะเกิดภาพในลักษณะใด 1. ภาพจริง หัวกลับ ขนาดขยาย 2. ภาพเสมือน หัวตั้ง ขนาดขยาย 3. ภาพจริง หัวกลับ ขนาดเท่าวัตถุ 4. ภาพที่ระยะอนันต์

10 ถูกค่ะ ไปข้อ 4

11 ผิดค่ะ ไปข้อ 4

12 ข้อ 4) จากภาพ F คือจุดโฟกัสของเลนส์นูน เมื่อวางวัตถุที่จุด A
ซึ่งห่างจากจุด F เป็นระยะทางครึ่งหนึ่งของระยะ OF ภาพของ A จะปรากฏที่จุดใด B A F O C D E 1. B 2. C 3. D 4. E

13 ถูกค่ะ ไปข้อ 5

14 ผิดค่ะ ไปข้อ 5

15 ข้อ 5) ภาพที่เกิดจากเลนส์นูน ข้อใดถูกต้อง ถ้า A เป็นวัตถุ B เป็นภาพ
F 2F 1. 2F F B A F 2F 2. 2F F B A F 2F 3. 2F F B A F 2F 4. 2F F B

16 ถูกค่ะ จบแบบทดสอบ

17 ผิดค่ะ จบแบบทดสอบ

18 เนื้อหา เลนส์นูน

19 การเขียนทางเดินของแสง เพื่อหาภาพที่เกิดจากเลนส์บาง

20 หน้าต่อไป ให้เขียนทางเดินของแสงตามขั้นตอนต่อไปนี้ วัตถุ F (จุดโฟกัส)
เส้นแกนมุขสำคัญ ภาพ หน้าต่อไป 1. วาดรูปเลนส์ ลากแกนมุขสำคัญ และวาดวัตถุ 2. ลากรังสีจากวัตถุ 2.1 จากหัววัตถุ ขนานกับแกนมุขสำคัญ เข้ากระทบเลนส์ แล้วเกิดการหักเหไปผ่านจุดโฟกัส 2.2 จากหัววัตถุ ผ่านจุดกึ่งกลางเลนส์ ไปตัดกับรังสีเส้นที่ 1 ตำแหน่งที่ตัดกันเป็นตำแหน่งภาพที่หัววัตถุ

21 ภาพที่เกิดจากเลนส์นูน ที่วางวัตถุไว้ที่ตำแหน่งต่างๆ

22 1. เมื่อวัตถุที่ระยะอนันต์
F 2F 2F F ภาพ เกิดภาพอยู่หลังเลนส์ เป็นภาพจริง ขนาดเล็กมากหรือเป็นจุด อยู่ที่จุดโฟกัส หน้าต่อไป

23 2. เมื่อวัตถุอยู่ระหว่างระยะ 2F กับระยะอนันต์
ภาพ เกิดภาพอยู่หลังเลนส์ เป็นภาพจริงหัวกลับ ขนาดเล็กกว่าวัตถุ ห่างจากจุดกึ่งกลางเลนส์ < 2 เท่าของความยาวโฟกัส หน้าต่อไป

24 3. เมื่อวัตถุอยู่ที่ระยะ 2F
ภาพ เกิดภาพอยู่หลังเลนส์ เป็นภาพจริงหัวกลับ ขนาดเท่าวัตถุ ห่างจากจุดกึ่งกลางเลนส์ 2 เท่าของความยาวโฟกัส หน้าต่อไป

25 4. เมื่อวัตถุอยู่ระหว่างระยะ F กับ 2F
ภาพ เกิดภาพอยู่หลังเลนส์ เป็นภาพจริงหัวกลับ ขนาดโตกว่าวัตถุ ห่างจากจุดกึ่งกลางเลนส์ >2 เท่าของความยาวโฟกัส หน้าต่อไป

26 5. เมื่อวัตถุอยู่ที่ระยะ F
ภาพ ไม่เกิดภาพ หรืออาจเกิดได้ทั้งภาพจริงและภาพเสมือน ขนาดใหญ่กว่าวัตถุ ในระยะไกล หน้าต่อไป

27 6. เมื่อวัตถุอยู่ในระยะ F
ภาพ วัตถุ F 2F 2F F เกิดภาพอยู่หน้าเลนส์ เป็นภาพเสมือนหัวตั้ง ขนาดโตกว่าวัตถุ ห่างจากจุดกึ่งกลางเลนส์ > ความยาวโฟกัส หน้าต่อไป

28 แบบทดสอบหลังเรียน เริ่ม

29 ข้อ 1) จากภาพตำแหน่งใดคือจุดโฟกัส
1. ตำแหน่ง ก 2. ตำแหน่ง ข 3. ตำแหน่ง ค 4. ตำแหน่ง ง

30 ถูกค่ะ คำอธิบาย

31 ผิดค่ะ คำอธิบาย

32 ไปข้อ 2 ข้อ 1) ตอบ 3. ก ค ง ข คำอธิบาย ตำแหน่ง ก คือ วัตถุ
ตำแหน่ง ข คือ จุดใจกลางเลนส์ ตำแหน่ง ค คือ จุดโฟกัส ตำแหน่ง ง คือ ภาพ ไปข้อ 2

33 ข้อ 2) การหักเหของแสงผ่านเลนส์นูน ข้อใด ถูกต้อง
B. A. F D. C. F 2F 2F 1. A B C และ D 2. A C และ D 3. C และ D 4. B เท่านั้น

34 ถูกค่ะ คำอธิบาย

35 ผิดค่ะ คำอธิบาย

36 ไปข้อ 3 ข้อ 2) ตอบ 2. คำอธิบาย A. แสงหักเหถูกต้อง B. แสงหักเหผิด
F C. แสงหักเหถูกต้อง D. แสงหักเหถูกต้อง F 2F 2F

37 ข้อ 3) ถ้าวางวัตถุให้ห่างจากเลนส์นูนเท่ากับ 2 เท่า ของความยาวโฟกัส
ของเลนส์ จะเกิดภาพในลักษณะใด 1. ภาพจริง หัวกลับ ขนาดขยาย 2. ภาพเสมือน หัวตั้ง ขนาดขยาย 3. ภาพจริง หัวกลับ ขนาดเท่าวัตถุ 4. ภาพที่ระยะอนันต์

38 ถูกค่ะ คำอธิบาย

39 ผิดค่ะ คำอธิบาย

40 ไปข้อ 4 ข้อ 3) ตอบ 3. คำอธิบาย วัตถุ F 2F 2F F ภาพ
จากการเขียนภาพจะได้ ภาพจริง หัวกลับ ขนาดเท่าวัตถุ ไปข้อ 4

41 ข้อ 4) จากภาพ F คือจุดโฟกัสของเลนส์นูน เมื่อวางวัตถุที่จุด A
ซึ่งห่างจากจุด F เป็นระยะทางครึ่งหนึ่งของระยะ OF ภาพของ A จะปรากฏที่จุดใด B A F O C D E 1. B 2. C 3. D 4. E

42 ถูกค่ะ คำอธิบาย

43 ผิดค่ะ คำอธิบาย

44 ไปข้อ 5 ข้อ 4) ตอบ 4. คำอธิบาย จากการเขียนทางเดินของแสงเพื่อหาภาพ
วัตถุ B F O C D E A ภาพ ทำให้เกิดภาพที่จุด E ไปข้อ 5

45 ข้อ 5) ภาพที่เกิดจากเลนส์นูน ข้อใดถูกต้อง ถ้า A เป็นวัตถุ B เป็นภาพ
F 2F 1. 2F F B A F 2F 2. 2F F B A F 2F 3. 2F F B A F 2F 4. 2F F B

46 ถูกค่ะ คำอธิบาย

47 ผิดค่ะ คำอธิบาย

48 จบแบบทดสอบ ข้อ 5) ตอบ 3. คำอธิบาย
A F 2F 2F F B เมื่อวัตถุอยู่ที่ระยะ 2F จะเกิดภาพอยู่หลังเลนส์ เป็นภาพจริงหัวกลับ ขนาดเท่าวัตถุ ห่างจากจุดกึ่งกลางเลนส์ 2 เท่าของความยาวโฟกัส จบแบบทดสอบ

49 งาน - ให้นักเรียนเขียนทางเดินของแสงที่ผ่าน เลนส์เว้าเมื่อวางวัตถุไว้ที่ระยะต่างๆกัน - สรุปลักษณะภาพที่เกิดจากเลนส์นูน เลนส์เว้า เมื่อวางวัตถุไว้ที่ระยะต่างๆ - โจทย์ตัวอย่างเกี่ยวกับเลนส์เว้า 2 ข้อ -ลักษณะการส่งงาน 1.ส่งมาที่ NAREERUT_ 2.ส่งภายในเดือนมิถุยายน 2554

50


ดาวน์โหลด ppt เลนส์นูน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google