งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เริ่ ม เริ่ ม ข้อ 1) จากภาพตำแหน่ง ใดคือจุดโฟกัส 1. ตำแหน่ง ก 3. ตำแหน่ง ค 2. ตำแหน่ง ข 4. ตำแหน่ง ง ข ค ก ง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เริ่ ม เริ่ ม ข้อ 1) จากภาพตำแหน่ง ใดคือจุดโฟกัส 1. ตำแหน่ง ก 3. ตำแหน่ง ค 2. ตำแหน่ง ข 4. ตำแหน่ง ง ข ค ก ง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 เริ่ ม เริ่ ม

3 ข้อ 1) จากภาพตำแหน่ง ใดคือจุดโฟกัส 1. ตำแหน่ง ก 3. ตำแหน่ง ค 2. ตำแหน่ง ข 4. ตำแหน่ง ง ข ค ก ง

4 ไปข้อ 2 ไปข้อ 2

5 ไปข้อ 2 ไปข้อ 2

6 ข้อ 2) การหักเหของแสงผ่านเลนส์นูน ข้อใด ถูกต้อง 1. A B C และ D 3. C และ D 2. A C และ D 4. B เท่านั้น F F 2F A. D. B. C.

7 ไปข้อ 3 ไปข้อ 3

8 ไปข้อ 3 ไปข้อ 3

9 ข้อ 3) ถ้าวางวัตถุให้ห่างจากเลนส์นูนเท่ากับ 2 เท่า ของความยาวโฟกัส ของเลนส์ จะเกิดภาพในลักษณะใด 1. ภาพจริง หัวกลับ ขนาดขยาย 3. ภาพจริง หัวกลับ ขนาดเท่าวัตถุ 2. ภาพเสมือน หัวตั้ง ขนาดขยาย 4. ภาพที่ระยะ อนันต์

10 ไปข้อ 4 ไปข้อ 4

11 ไปข้อ 4 ไปข้อ 4

12 ข้อ 4) จากภาพ F คือจุดโฟกัสของเลนส์นูน เมื่อวางวัตถุที่จุด A ซึ่งห่างจากจุด F เป็นระยะทาง ครึ่งหนึ่งของระยะ OF ภาพของ A จะปรากฏที่จุดใด 1. B 3. D 2. C 4. E FOEDCAB

13 ไปข้อ 5 ไปข้อ 5

14 ไปข้อ 5 ไปข้อ 5

15 ข้อ 5) ภาพที่เกิดจากเลนส์นูน ข้อใดถูกต้อง ถ้า A เป็นวัตถุ B เป็นภาพ 1. 3.3. 2.2. 4.4. F 2F F A F F A F F A F F A B B B B

16 จบ แบบทดสอ บ จบ แบบทดสอ บ

17 จบ แบบทดสอ บ จบ แบบทดสอ บ

18

19

20 ให้เขียนทางเดินของแสงตาม ขั้นตอนต่อไปนี้ 1. วาดรูปเลนส์ ลากแกนมุขสำคัญ และวาดวัตถุ F ( จุด โฟกัส ) วัต ถุ ภา พ 2. ลากรังสี จากวัตถุ เส้นแกนมุข สำคัญ 2.1 จากหัววัตถุ ขนานกับแกนมุขสำคัญ เข้ากระทบเลนส์ แล้วเกิดการหักเหไป ผ่านจุดโฟกัส 2.2 จากหัววัตถุ ผ่านจุดกึ่งกลางเลนส์ ไป ตัดกับรังสีเส้นที่ 1 ตำแหน่งที่ตัดกันเป็น ตำแหน่งภาพที่หัววัตถุ หน้า ต่อไป หน้า ต่อไป

21

22 1. เมื่อวัตถุที่ระยะอนันต์ F2F2F F2F2F ภา พ เกิดภาพอยู่หลังเลนส์ เป็น ภาพจริง ขนาดเล็กมากหรือเป็นจุด อยู่ ที่จุดโฟกัส หน้า ต่อไป หน้า ต่อไป

23 2. เมื่อวัตถุอยู่ระหว่างระยะ 2F กับระยะ อนันต์ F2F2F F วัต ถุ 2F2F ภา พ เกิดภาพอยู่หลังเลนส์ เป็นภาพจริงหัว กลับ ขนาดเล็กกว่าวัตถุ ห่างจากจุด กึ่งกลางเลนส์ < 2 เท่าของความยาว โฟกัส หน้า ต่อไป หน้า ต่อไป

24 3. เมื่อวัตถุอยู่ที่ระยะ 2F F2F2F F วัต ถุ ภา พ 2F2F เกิดภาพอยู่หลังเลนส์ เป็นภาพจริงหัว กลับ ขนาดเท่าวัตถุ ห่างจากจุดกึ่งกลาง เลนส์ 2 เท่าของความยาวโฟกัส หน้า ต่อไป หน้า ต่อไป

25 F2F2F F วัต ถุ 2F2F ภา พ 4. เมื่อวัตถุอยู่ระหว่างระยะ F กับ 2F เกิดภาพอยู่หลังเลนส์ เป็นภาพจริงหัว กลับ ขนาดโตกว่าวัตถุ ห่างจากจุด กึ่งกลางเลนส์ >2 เท่าของความยาว โฟกัส หน้า ต่อไป หน้า ต่อไป

26 5. เมื่อวัตถุอยู่ที่ระยะ F F2F2F F วัต ถุ 2F2F ภา พ ไม่เกิดภาพ หรืออาจเกิดได้ทั้งภาพจริง และภาพเสมือน ขนาดใหญ่กว่าวัตถุ ในระยะไกล หน้า ต่อไป หน้า ต่อไป

27 6. เมื่อวัตถุอยู่ใน ระยะ F F2F2F F วัต ถุ ภา พ 2F2F เกิดภาพอยู่หน้าเลนส์ เป็นภาพเสมือนหัวตั้ง ขนาดโตกว่าวัตถุ ห่างจากจุดกึ่งกลางเลนส์ > ความยาวโฟกัส หน้า ต่อไป หน้า ต่อไป

28 เริ่ ม เริ่ ม

29 ข้อ 1) จากภาพตำแหน่ง ใดคือจุดโฟกัส 1. ตำแหน่ง ก 3. ตำแหน่ง ค 2. ตำแหน่ง ข 4. ตำแหน่ง ง ข ค ก ง

30 คำอธิบาย คำอธิบาย

31 คำอธิบาย

32 ข้อ 1) ตอบ 3. ตำแหน่ง ก คือ วัตถุ ตำแหน่ง ค คือ จุดโฟกัส ตำแหน่ง ข คือ จุดใจ กลางเลนส์ ตำแหน่ง ง คือ ภาพ ข ค ก ง ไปข้อ 2 ไปข้อ 2 คำอธิบ าย

33 ข้อ 2) การหักเหของแสงผ่านเลนส์นูน ข้อใด ถูกต้อง 1. A B C และ D 3. C และ D 2. A C และ D 4. B เท่านั้น F F 2F A. D. B. C.

34 คำอธิบาย

35

36 ข้อ 2) ตอบ 2. คำอธิบ าย A. แสงหักเห ถูกต้อง F B. แสงหัก เหผิด F C. แสงหักเห ถูกต้อง 2F D. แสงหักเห ถูกต้อง ไปข้อ 3 ไปข้อ 3

37 ข้อ 3) ถ้าวางวัตถุให้ห่างจากเลนส์นูนเท่ากับ 2 เท่า ของความยาวโฟกัส ของเลนส์ จะเกิดภาพในลักษณะใด 1. ภาพจริง หัวกลับ ขนาดขยาย 3. ภาพจริง หัวกลับ ขนาดเท่าวัตถุ 2. ภาพเสมือน หัวตั้ง ขนาดขยาย 4. ภาพที่ระยะ อนันต์

38 คำอธิบาย

39

40 F2F2F F วัต ถุ ภา พ 2F2F ข้อ 3 ) ตอบ 3. คำอธิบ าย จุด 2F คือ จุดที่ห่าง จากเลนส์นูนเท่ากับ 2 เท่า ของความยาว โฟกัส จากการเขียนภาพจะ ได้ ภาพจริง หัวกลับ ขนาดเท่าวัตถุ ไปข้อ 4 ไปข้อ 4

41 ข้อ 4) จากภาพ F คือจุดโฟกัสของเลนส์นูน เมื่อวางวัตถุที่จุด A ซึ่งห่างจากจุด F เป็นระยะทาง ครึ่งหนึ่งของระยะ OF ภาพของ A จะปรากฏที่จุดใด 1. B 3. D 2. C 4. E FOEDCAB

42 คำอธิบาย

43

44 ข้อ 4) ตอบ 4. คำอธิบ าย FOEDC A B จากการเขียนทางเดินของ แสงเพื่อหาภาพ ทำให้เกิดภาพ ที่จุด E ไปข้อ 5 ไปข้อ 5 ภา พ วัต ถุ

45 ข้อ 5) ภาพที่เกิดจากเลนส์นูน ข้อใดถูกต้อง ถ้า A เป็นวัตถุ B เป็นภาพ 1. 3.3. 2.2. 4.4. F 2F F A F F A F F A F F A B B B B

46 คำอธิบาย

47

48 ข้อ 5) ตอบ 3. คำอธิบ าย F 2F F A B เมื่อวัตถุอยู่ที่ระยะ 2F จะเกิดภาพอยู่ หลังเลนส์ เป็นภาพจริงหัวกลับ ขนาดเท่าวัตถุ ห่างจากจุดกึ่งกลางเลนส์ 2 เท่า ของความยาวโฟกัส จบ แบบทดสอบ จบ แบบทดสอบ

49 - ลักษณะการส่งงาน 1. ส่งมาที่ NAREERUT_ TOY@HOTMAIL.COMTOY@HOTMAIL.COM 2. ส่งภายในเดือนมิถุยายน 2554

50


ดาวน์โหลด ppt เริ่ ม เริ่ ม ข้อ 1) จากภาพตำแหน่ง ใดคือจุดโฟกัส 1. ตำแหน่ง ก 3. ตำแหน่ง ค 2. ตำแหน่ง ข 4. ตำแหน่ง ง ข ค ก ง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google