งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Humanized Care In ICU – S By Novice…

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Humanized Care In ICU – S By Novice…"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Humanized Care In ICU – S By Novice…
By… Novice Wiparat Suwanmas

2

3

4 วัตถุประสงค์ 1. มีความรู้ ทักษะในการปฏิบัติการพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยวิกฤตได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม ด้วยหัวใจของความเป็นมนุษย์บนพื้นฐานของจรรยาบรรณวิชาชีพ 2. มีทัศนคติที่ดีต่อการพยาบาล 3. มีความมั่นใจในการดูแลผู้ป่วยร่วมกับสหสาขาวิชาชีพได้อย่างเหมาะสม 4. เป็นบุคลากรที่มีคุณภาพของหน่วยงานและองค์กรต่อไป

5

6

7 Humanize Care

8 1. Give Information…

9 2. Touch…

10 3. Good Care

11 4. Good Communication…

12 5. Visiting Of Relative…

13 6. Empowerment & compliment

14 Maslow Theory

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27 “ รู้สึกดีใจครับ ที่สามารถเอาท่อออกไปได้
“ รู้สึกดีใจครับ ที่สามารถเอาท่อออกไปได้ พยาบาลน่ารักดี ดูแลดี ขอบคุณครับ” “ตอนแรกรู้สึกกลัว กลัวหายใจไม่ออก แต่พอได้รับการดูแลและการแนะนำจากหมอและพยาบาล ก็หายกลัวค่ะ ขอบคุณค่ะ”

28

29 Mentor HC HC Patient Novice HC

30 Doctor HC HC Patient Nurse HC

31 Thank You So mush For..

32 Thank You For your Attention… Any Question?


ดาวน์โหลด ppt Humanized Care In ICU – S By Novice…

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google