งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Humanized Care In ICU – S By Novice… By… Novice Wiparat Suwanmas.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Humanized Care In ICU – S By Novice… By… Novice Wiparat Suwanmas."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Humanized Care In ICU – S By Novice… By… Novice Wiparat Suwanmas

2

3

4 วัตถุประสง ค์ 1. มีความรู้ ทักษะในการปฏิบัติการพยาบาลใน การดูแลผู้ป่วยวิกฤตได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม ด้วยหัวใจของความเป็นมนุษย์บนพื้นฐานของ จรรยาบรรณวิชาชีพ 2. มีทัศนคติที่ดีต่อการพยาบาล 3. มีความมั่นใจในการดูแลผู้ป่วยร่วมกับสหสาขา วิชาชีพได้อย่างเหมาะสม 4. เป็นบุคลากรที่มีคุณภาพของหน่วยงานและ องค์กรต่อไป

5

6

7 Humanize Care

8 1. Give Information…

9 2. Touch…

10 3. Good Care

11 4. Good Communication…

12 5. Visiting Of Relative…

13 6. Empowerment & compliment

14 Maslow Theory

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27 “ รู้สึกดีใจครับ ที่สามารถเอาท่อออกไปได้ พยาบาลน่ารักดี ดูแลดี ขอบคุณครับ ” “ ตอนแรกรู้สึกกลัว กลัวหายใจ ไม่ออก แต่พอได้รับการดูแลและการ แนะนำจากหมอและพยาบาล ก็ หายกลัวค่ะ ขอบคุณค่ะ ”

28

29 Mentor HC Novice Patient

30 Doctor HC Nurse Patient

31 Thank You So mush For..

32 Thank You For your Attention… Any Question?


ดาวน์โหลด ppt Humanized Care In ICU – S By Novice… By… Novice Wiparat Suwanmas.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google