งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การกำหนดมาตรฐานฝีมือแรงงานของผู้ประกอบอาชีพ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การกำหนดมาตรฐานฝีมือแรงงานของผู้ประกอบอาชีพ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การกำหนดมาตรฐานฝีมือแรงงานของผู้ประกอบอาชีพ
นายสันติ พัชนะ นักวิชาการฝึกอาชีพ 6 ว กลุ่มงานกำหนดมาตรฐานฝีมือแรงงาน สำนักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน Tel /Tel&Fax

2 ทำไมถึงต้องมีคู่มือการกำหนดมาตรฐานฝีมือแรงงานของผู้ประกอบอาชีพ
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการเริ่มต้นกำหนดมาตรฐานฯ ต้องการจัดระบบให้การทำงานไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการพิจารณาของ คณะอนุกรรมการฯ พิจารณาให้การรับรองมาตรฐานฯ

3 ประสานงานสถานประกอบกิจการ
การกำหนดมาตรฐานฝีมือแรงงาน และการรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงาน พระราชบัญญัติส่งเสริม การพัฒนาฝีมือแรงงาน การฝึกอบรม/หลักสูตร รับเรื่องขอความร่วมมือจากสถานประกอบกิจการ ประสานงานแต่งตั้งคณะทำงาน ประชุมคณะทำงานเพื่อให้ ความรู้ เลือกสาขา วางแผนการทำงาน มาตรฐานฝีมือแรงงานของผู้ประกอบอาชีพ

4 คณะทำงานร่วมกันเก็บข้อมูล สมรรถนะตำแหน่งงาน
คณะทำงานร่วมกันวิเคราะห์ข้อมูล Competency No Yes ยกร่าง/ปรับปรุงมาตรฐานฝีมือแรงงาน มาตรฐานฝีมือแรงงานของผู้ประกอบอาชีพ

5 ประชุมพิจารณาร่างมาตรฐาน ประชุมพิจารณาวิธีการทดสอบฯ
No Yes ยกร่าง/ปรับปรุงวิธีการทดสอบฯ ประชุมพิจารณาวิธีการทดสอบฯ No Yes มาตรฐานฝีมือแรงงานของผู้ประกอบอาชีพ

6 ทดลองทดสอบวิธีการทดสอบฯ
ประชุมพิจารณาผลการทดลองทดสอบ No Yes นำมาตรฐานฝีมือแรงงานและวิธีการทดสอบฯ เสนอผู้บริหารสถานประกอบกิจการ มาตรฐานฝีมือแรงงานของผู้ประกอบอาชีพ

7 นำเสนอผู้บริหารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ขอรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงาน
มาตรฐานฝีมือแรงงานและวิธีการทดสอบฯ จบการนำเสนอ มาตรฐานฝีมือแรงงานของผู้ประกอบอาชีพ

8 ขอความร่วมมือ/ประชาสัมพันธ์
“ โครงการสัมมนาการกำหนดมาตรฐานฝีมือแรงงานและวิธีการทดสอบสัญจร” วัตถุประสงค์ เพื่อยกร่างมาตรฐานฝีมือแรงงานและวิธีการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานเสนอให้คณะอนุกรรมการกำหนดมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ กลุ่มผู้เข้าสัมมนาฯ คณะอนุกรรมการฯ เจ้าหน้าที่กรม (User)

9 ข้อดีของการสนับสนุนเจ้าหน้าที่เข้าสัมมนาฯ
เป็นการกำหนดมาตรฐานฯ ร่วมกันระหว่างผู้จัดทำและผู้นำไปใช้ แก้ไขปัญหาความล่าช้าในการกำหนดมาตรฐานและวิธีการทดสอบฯ แก้ไขปัญหาเรื่องแบบทดสอบไม่ทันสมัย แก้ไขปัญหาเรื่องวัสดุแต่ละท้องถิ่น เป็นวิธีการแก้ไขที่ง่ายที่สุด เพราะยังไม่ถึงขั้นตอนขออนุมัติคณะกรรมการฯ โดนใจผู้ใช้ (USER) ขอบคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt การกำหนดมาตรฐานฝีมือแรงงานของผู้ประกอบอาชีพ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google