งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 Management Cockpit. 2 ห้อง Management Cockpit คืออะไร ? Decision Rooms ที่ประกอบไป ด้วยตัวชี้วัด ผลการ ดำเนินงาน (Key Performance Indicators) และข้อมูลที่ใช้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 Management Cockpit. 2 ห้อง Management Cockpit คืออะไร ? Decision Rooms ที่ประกอบไป ด้วยตัวชี้วัด ผลการ ดำเนินงาน (Key Performance Indicators) และข้อมูลที่ใช้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 Management Cockpit

2 2 ห้อง Management Cockpit คืออะไร ? Decision Rooms ที่ประกอบไป ด้วยตัวชี้วัด ผลการ ดำเนินงาน (Key Performance Indicators) และข้อมูลที่ใช้ ในการตัดสินใจ โดยรับการ ออกแบบ ให้มีสภาวะที่เหมาะสม ต่อการรับรู้และการตัดสินใจ ของผู้บริหาร

3 3

4 4 เป็นห้องประชุมสำหรับผู้บริหารที่ประกอบด้วย ข้อมูลที่ผู้บริหาร ต้องใช้ในการบริหารและ การตัดสินใจ ข้อมูลถูกนำเสนอในรูปของจอภาพ 108 จอ รอบห้อง เพื่อให้ผู้บริหารสามารถ ทำการ เปรียบเทียบ เชื่อมโยงข้อมูลต่างๆ เข้าไว้ ด้วยกัน ทำให้เห็นข้อมูลต่างๆ พร้อมกัน เป็นการเพิ่มความสามารถในการจดจำและ วิเคราะห์ข้อมูล ข้อมูลที่ใช้ในการตัดสินใจอยู่ในรูปของภาพ และสีที่ผู้บริหารสามารถรับรู้และเข้าใจได้ง่าย ข้อมูลจะอยู่ในรูปของคำถาม และคำตอบที่ ช่วยเพิ่มความสามารถ ในการคิดของสมอง ทำให้ตอบคำถามที่ผู้บริหารอยากรู้ และบอก ให้รู้ล่วงหน้าถึงโอกาสและปัญหาที่จะเกิดขึ้น เพิ่มความสามารถในการทำงาน ด้วย Management Cockpit

5 5 ผนังทั้ง 4 ด้านของห้อง Management Cockpit สีดำ : เป็นคำถามด้านการเงินและปัจจัยที่มี ผลสำคัญต่อองค์กร สีน้ำเงิน : เป็นคำถามด้านกระบวนการและทรัพยากรภายในองค์กร สีแดง : เป็นคำถามด้านปัจจัยภายนอกและ อุปสรรคต่อองค์กร สีขาว : เป็นการสรุปการตัดสินใจและแสดง ความเชื่อมโยง

6 6

7 7 แผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) ผลกำไรสูงสุด เพิ่มรายได้ ลดต้นทุน เพิ่มรายได้จากลูกค้าใหม่เพิ่มรายได้จากลูกค้าแต่ละราย หาลูกค้าใหม่สร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า คุณภาพสินค้าบริการรวดเร็วส่งมอบตรงเวลา กระบวนการผลิตกระบวนการจัดการลูกค้ากระบวนการโลจิสติกส์ ทักษะพนักงานวัฒนธรรมระบบ IT/ สารสนเทศ ด้านการเงิน ด้านลูกค้า ด้านกระบวน - การภายใน ด้านการพัฒนา องค์กร


ดาวน์โหลด ppt 1 Management Cockpit. 2 ห้อง Management Cockpit คืออะไร ? Decision Rooms ที่ประกอบไป ด้วยตัวชี้วัด ผลการ ดำเนินงาน (Key Performance Indicators) และข้อมูลที่ใช้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google