งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แถลงข่าวดัชนีราคา เดือนธันวาคม และปี 2550 โดย นายศิริพล ยอดเมืองเจริญ ปลัดกระทรวงพาณิชย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แถลงข่าวดัชนีราคา เดือนธันวาคม และปี 2550 โดย นายศิริพล ยอดเมืองเจริญ ปลัดกระทรวงพาณิชย์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แถลงข่าวดัชนีราคา เดือนธันวาคม และปี 2550 โดย นายศิริพล ยอดเมืองเจริญ ปลัดกระทรวงพาณิชย์

2 ดัชนีราคาผู้บริโภค Consumer Price Index ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป Headline Inflation ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐาน Core Inflation

3 เดือนธันวาคม2550 เท่ากับ 119.0 ธ.ค.50 / พ.ย.50 สูงขึ้นร้อยละ 0.1 ธ.ค.50 / ธ.ค.49 สูงขึ้นร้อยละ 3.2 ดัชนีราคา ผู้บริโภค ทั่วไปของประเทศ ปี 2550/ปี 2549 สูงขึ้นร้อยละ 2.3

4 ธ.ค.50 / พ.ย.50 สูงขึ้นร้อยละ 0.1 ธ.ค.50 / พ.ย.50 สูงขึ้นร้อยละ 0.1 หมวดอาหารและเครื่องดื่ม ลดลง ร้อยละ 0.2  สินค้าราคาลดลง ได้แก่ - ผักสด (คะน้า ผักกาดขาว ผักบุ้ง ต้นหอม) - ผลไม้สด (ส้มเขียวหวาน) - ข้าวสารเหนียว - ไข่ไก่ สินค้าราคาสูงขึ้น ได้แก่ - เนื้อสุกร - ไก่สด - ผลิตภัณฑ์นม - น้ำมันพืช หมวดอาหารและเครื่องดื่ม ลดลง ร้อยละ 0.2  สินค้าราคาลดลง ได้แก่ - ผักสด (คะน้า ผักกาดขาว ผักบุ้ง ต้นหอม) - ผลไม้สด (ส้มเขียวหวาน) - ข้าวสารเหนียว - ไข่ไก่ สินค้าราคาสูงขึ้น ได้แก่ - เนื้อสุกร - ไก่สด - ผลิตภัณฑ์นม - น้ำมันพืช หมวดอื่นๆไม่ใช่อาหารและ เครื่องดื่ม สูงขึ้นร้อยละ 0.3  สินค้าราคาสูงขึ้น ได้แก่ - น้ำมันเชื้อเพลิง - แบตเตอรี่รถยนต์ - ยางรถยนต์ - ก๊าซหุงตุ้ม - ค่าโดยสารสาธารณะ หมวดอื่นๆไม่ใช่อาหารและ เครื่องดื่ม สูงขึ้นร้อยละ 0.3  สินค้าราคาสูงขึ้น ได้แก่ - น้ำมันเชื้อเพลิง - แบตเตอรี่รถยนต์ - ยางรถยนต์ - ก๊าซหุงตุ้ม - ค่าโดยสารสาธารณะ

5 ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ เดือ นธันวาคม 2550

6 ธ.ค.50 / ธ.ค.49 สูงขึ้นร้อยละ 3.2 หมวดอาหารและเครื่องดื่ม สูงขึ้น ร้อยละ 2.8  สินค้าราคาสูงขึ้น ได้แก่ - ข้าวสารเหนียว - ไข่และผลิตภัณฑ์นม - ผลไม้ - เครื่องประกอบอาหาร (น้ำมันพืช) หมวดอาหารและเครื่องดื่ม สูงขึ้น ร้อยละ 2.8  สินค้าราคาสูงขึ้น ได้แก่ - ข้าวสารเหนียว - ไข่และผลิตภัณฑ์นม - ผลไม้ - เครื่องประกอบอาหาร (น้ำมันพืช) หมวดอื่นๆ ไม่ใช่อาหารและ เครื่องดื่ม สูงขึ้น ร้อยละ 3.5 - น้ำมันเชื้อเพลิง - ค่าโดยสารสาธารณะ หมวดอื่นๆ ไม่ใช่อาหารและ เครื่องดื่ม สูงขึ้น ร้อยละ 3.5 - น้ำมันเชื้อเพลิง - ค่าโดยสารสาธารณะ

7 ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ เดือ นธันวาคม 2550

8 ปี 2550 / ปี 2549 สูงขึ้นร้อยละ 2.3 ปี 2550 / ปี 2549 สูงขึ้นร้อยละ 2.3 หมวดอาหารและเครื่องดื่ม สูงขึ้น ร้อยละ 4.0  สินค้าราคาสูงขึ้น ได้แก่ - ผักสด - ผลไม้สด - น้ำมันพืช - ข้าวสารเหนียว หมวดอาหารและเครื่องดื่ม สูงขึ้น ร้อยละ 4.0  สินค้าราคาสูงขึ้น ได้แก่ - ผักสด - ผลไม้สด - น้ำมันพืช - ข้าวสารเหนียว หมวดอื่นๆไม่ใช่อาหารและ เครื่องดื่ม สูงขึ้นร้อยละ 1.2  สินค้าราคาสูงขึ้น ได้แก่ - น้ำมันเชื้อเพลิง - ค่าโดยสารสาธารณะ - บุหรี่และสุรา  สินค้าราคาลดลง ได้แก่ - ค่ากระแสไฟฟ้า หมวดอื่นๆไม่ใช่อาหารและ เครื่องดื่ม สูงขึ้นร้อยละ 1.2  สินค้าราคาสูงขึ้น ได้แก่ - น้ำมันเชื้อเพลิง - ค่าโดยสารสาธารณะ - บุหรี่และสุรา  สินค้าราคาลดลง ได้แก่ - ค่ากระแสไฟฟ้า

9 ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ ปี 2550

10 เดือนธันวาคม 2550 เท่ากับ 106.3 ธ.ค.50 / พ.ย.50 สูงขึ้นร้อยละ 0.1 ธ.ค.50 / ธ.ค.49 สูงขึ้นร้อยละ 1.2 ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานของประเทศ ปี 2550 / ปี 2549 สูงขึ้นร้อยละ 1.1

11 ดัชนีราคาผู้บริโภค พื้นฐาน ของประเทศ เดือ นธันวาคม 2550

12

13 ดัชนีราคาผู้บริโภค พื้นฐาน ของประเทศ ปี 2550

14  เว็บไซต์ ชื่อ www.price.moc.go.th  โทรสายด่วนสอบถามข้อมูลอัตโนมัติ 0 2507 7000  ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร 0 2507 5793  ชมการถ่ายทอดแถลงข่าวดัชนีราคา ที่ www.price.moc.go.th หัวข้อชมการถ่ายทอด


ดาวน์โหลด ppt แถลงข่าวดัชนีราคา เดือนธันวาคม และปี 2550 โดย นายศิริพล ยอดเมืองเจริญ ปลัดกระทรวงพาณิชย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google