งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เสี้ยววินาทีของลมหายใจ ปวีณา พิยศ งานบริการผู้ป่วยในชาย กลุ่มการ พยาบาล โรงพยาบาลแม่สรวย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เสี้ยววินาทีของลมหายใจ ปวีณา พิยศ งานบริการผู้ป่วยในชาย กลุ่มการ พยาบาล โรงพยาบาลแม่สรวย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เสี้ยววินาทีของลมหายใจ ปวีณา พิยศ งานบริการผู้ป่วยในชาย กลุ่มการ พยาบาล โรงพยาบาลแม่สรวย

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23 บทเรียนที่ได้เรียนรู้ 1. การให้ข้อมูลแก่ผู้ป่วยและญาติ 2. การเฝ้าระวังดูแลขณะอยู่ในพื้นที่และ เคลื่อนย้าย 2.1 ผู้เฝ้าระวัง ( ผู้ป่วย / ญาติ / เจ้าหน้าที่ ก็ได้ ) จะต้องรู้ในเวลาที่ควรรู้ ได้แก่ 1. รู้ว่า “ เฝ้าระวังอะไร ” 2. รู้ว่า “Severity” ของโรค 3. รู้ ว่า “Alert Point” ถึงจุดอันตราย 4. รู้ว่า “Action Point” ต้องทำอะไร 2.2 ผู้ให้การช่วยเหลือ เป็นเจ้าหน้าที่ เท่านั้น ต้องได้การฝึกฝนให้แน่ใจว่าสามารถให้ การช่วยเหลือผู้ป่วยได้

24 ตัวอย่าง คู่มือเฝ้าระวัง

25

26 END


ดาวน์โหลด ppt เสี้ยววินาทีของลมหายใจ ปวีณา พิยศ งานบริการผู้ป่วยในชาย กลุ่มการ พยาบาล โรงพยาบาลแม่สรวย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google