งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เสี้ยววินาทีของลมหายใจ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เสี้ยววินาทีของลมหายใจ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เสี้ยววินาทีของลมหายใจ
ปวีณา พิยศ งานบริการผู้ป่วยในชาย กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลแม่สรวย

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23 บทเรียนที่ได้เรียนรู้
1.การให้ข้อมูลแก่ผู้ป่วยและญาติ 2.การเฝ้าระวังดูแลขณะอยู่ในพื้นที่และเคลื่อนย้าย 2.1 ผู้เฝ้าระวัง (ผู้ป่วย/ ญาติ / เจ้าหน้าที่ ก็ได้) จะต้องรู้ในเวลาที่ควรรู้ ได้แก่ 1. รู้ว่า “เฝ้าระวังอะไร” 2. รู้ว่า “Severity” ของโรค3.รู้ว่า“Alert Point” ถึงจุดอันตราย 4.รู้ว่า “Action Point” ต้องทำอะไร 2.2 ผู้ให้การช่วยเหลือ เป็นเจ้าหน้าที่ เท่านั้น ต้องได้การฝึกฝนให้แน่ใจว่าสามารถให้การช่วยเหลือผู้ป่วยได้

24 ตัวอย่าง คู่มือเฝ้าระวัง

25 ตัวอย่าง คู่มือเฝ้าระวัง

26 END


ดาวน์โหลด ppt เสี้ยววินาทีของลมหายใจ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google