งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลยุทธ์สู่องค์กรที่น่าไว้วางใจ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลยุทธ์สู่องค์กรที่น่าไว้วางใจ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลยุทธ์สู่องค์กรที่น่าไว้วางใจ
นพ.พิษณุ ขันติพงษ์ รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕

2 หลักการ คนในองค์กรต้องมีความไว้วางใจก่อน
-ตนเองและครอบครัวใช้บริการทุกครั้ง -พูดและแสดงความชื่นชมองค์กรทุกครั้งที่มี โอกาส -พูดและอธิบายเมื่อมีคนพูดถึงองค์กรในทางลบ -มีความภาคภูมิใจในการเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร -สนับสนุนลูกหลานให้เข้าทำงานในองค์กร

3 วิธีการ T Team work : Theme R Rationality : Reasonable U Unity
S Standard T Translucent

4 วิธีการ Team work 5 ส. สงบ สามัคคี สร้างสรรค์ สมรรถะ สุจริต

5 วิธีการ Theme -ประวัติ ความเป็นมา -การดำเนินงานในอดีต -ค่านิยมร่วม
-แนวทางการทำงานเช่น pt. safety

6 วิธีการ Rationality:Reasonable
-มีกฎระเบียบการทำงานที่ทุกคนยอมรับและปฏิบัติตาม -มีแนวปฏิบัติหน้าที่ที่ได้มาตรฐานสากลและมีการประเมิน แก้ไขให้ทันยุคสมัยตลอดเวลา -มีการดำเนินการแก้ไขปัญหาโดยใช้เหตุผลไม่ใช้แต่ความรู้สึก ทั้งโครงสร้าง การปรับกำลังคน การซื้อวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์

7 วิธีการ Unity -ความสามัคคี -ความรักในองค์กร -ความซื่อสัตย์ต่อองค์กร
-ความภักดีต่อองค์กร -ความเสียสละให้องค์กร

8 วิธีการ Standard -เป็นองค์กรที่ได้มาตรฐาน
-ผ่านมาตรฐานสากลในการตรวจสอบคุณภาพ -มีการพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง

9 ขอบคุณครับ ดอยตุง วิธีการ Tranlucent
-ความโปร่งใสในองค์กร การบริหาร การบริการ การให้ความดีความชอบ -ความซื่อสัตย์ต่อผู้ป่วย ดอยตุง Tel


ดาวน์โหลด ppt กลยุทธ์สู่องค์กรที่น่าไว้วางใจ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google