งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

2 nd Pan Asia Pacific Congress on Military Medicine.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "2 nd Pan Asia Pacific Congress on Military Medicine."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 2 nd Pan Asia Pacific Congress on Military Medicine

2

3

4 Group photo of ICMM PAPRWG

5

6 Regional Assembly

7 2 nd Pan Asia Pacific Congress on Military Medicine HOSTs

8 2 nd Pan Asia Pacific Congress on Military Medicine November 27 - 30, 2012 Centara Grand at Central World

9 ประมาณการจำนวนผู้เข้าร่วม ประชุม จำนวน ๓๐๐ นาย  วิทยากรภายนอก  วิทยากรภายใน  ประเทศสมาชิกในภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก  ประเทศสมาชิก ICMM  ประเทศสมาชิกสังเกตการณ์ของ ICMM  ตัวแทน ICMM  องค์การระหว่างประเทศ  แพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์

10 Theme : Military Medicine for Humanity Topics 1. Health aspects of humanitarian assistance and disaster relief 2. Infectious diseases, environmental and preventive medicine 3. Military health education and training 4. Military rehabilitation: physical & mental

11 เดือนการดำเนินการ มี. ค. 54 ตั้งคณะทำงาน เม. ย. – สค. 54 ประชุมคณะทำงานครั้งที่ 1 – 5 พ. ย. 54 1 st announcement ธ. ค. 54 ประชุมจัดตั้งคณะกรรมการฯ จองโรงแรม มี. ค. – พ. ค. 55 Early registration มี. ค. – พ. ค. 55 Abstract submission มิ. ย. 55 Abstract acceptance มิ. ย. 55 Final announcement มิ. ย. – ต. ค. 55 Registration ก. ย. 55 Publish abstract / program book 27 – 30 พ. ย. 2555 จัดประชุม

12


ดาวน์โหลด ppt 2 nd Pan Asia Pacific Congress on Military Medicine.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google