งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แถลงข่าวดัชนีราคา เดือนกรกฎาคม 2549 โดย นายการุณ กิตติสถาพร ปลัดกระทรวงพาณิชย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แถลงข่าวดัชนีราคา เดือนกรกฎาคม 2549 โดย นายการุณ กิตติสถาพร ปลัดกระทรวงพาณิชย์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แถลงข่าวดัชนีราคา เดือนกรกฎาคม 2549 โดย นายการุณ กิตติสถาพร ปลัดกระทรวงพาณิชย์

2 ดัชนีราคาผู้บริโภค Consumer Price Index ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป Headline Inflation ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐาน Core Inflation

3 เดือน กรกฎาคม 2549 เท่ากับ 115.3 ก.ค.49 / มิ.ย.49 สูงขึ้นร้อยละ 0.2 ก.ค.49 / ก.ค.48 สูงขึ้นร้อยละ 4.4 ดัชนีราคา ผู้บริโภค ทั่วไปของประเทศ

4 ก.ค.49 / มิ.ย.49 สูงขึ้นร้อยละ 0.2 หมวดอาหารและเครื่องดื่ม สูงขึ้น ร้อยละ 0.3   สินค้าราคาสูงขึ้น ได้แก่ - ผักสด- ผลไม้ - ข้าวสารเจ้า- ข้าวสารเหนียว   สินค้าราคาลดลง ได้แก่ - เนื้อสุกร- ไก่สด - ไข่ไก่ หมวดอาหารและเครื่องดื่ม สูงขึ้น ร้อยละ 0.3   สินค้าราคาสูงขึ้น ได้แก่ - ผักสด- ผลไม้ - ข้าวสารเจ้า- ข้าวสารเหนียว   สินค้าราคาลดลง ได้แก่ - เนื้อสุกร- ไก่สด - ไข่ไก่ หมวดอื่นๆไม่ใช่อาหารและ เครื่องดื่ม สูงขึ้นร้อยละ 0.3   สินค้าราคาสูงขึ้น ได้แก่ - น้ำมันเชื้อเพลิง - สบู่ซักผ้า - แชมพูสระผม - ครีมนวดผม หมวดอื่นๆไม่ใช่อาหารและ เครื่องดื่ม สูงขึ้นร้อยละ 0.3   สินค้าราคาสูงขึ้น ได้แก่ - น้ำมันเชื้อเพลิง - สบู่ซักผ้า - แชมพูสระผม - ครีมนวดผม

5 ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ เดือนกรกฎาคม 2549

6 ก.ค.49 / ก.ค.48 สูงขึ้นร้อยละ 4.4 หมวดอาหารและเครื่องดื่ม สูงขึ้น ร้อยละ 4.2   สินค้าราคาสูงขึ้น ได้แก่ - ผักสด - ผลไม้สด หมวดอาหารและเครื่องดื่ม สูงขึ้น ร้อยละ 4.2   สินค้าราคาสูงขึ้น ได้แก่ - ผักสด - ผลไม้สด หมวดอื่นๆไม่ใช่อาหารและ เครื่องดื่ม สูงขึ้นร้อยละ 4.6   สินค้าราคาสูงขึ้น ได้แก่ - น้ำมันเชื้อเพลิง - ค่าโดยสารสาธารณะ หมวดอื่นๆไม่ใช่อาหารและ เครื่องดื่ม สูงขึ้นร้อยละ 4.6   สินค้าราคาสูงขึ้น ได้แก่ - น้ำมันเชื้อเพลิง - ค่าโดยสารสาธารณะ

7 ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ เดือนกรกฎาคม 2549

8 เดือน กรกฎาคม 2549 เท่ากับ 104.8 ก.ค.49 / มิ.ย.49 ไม่เปลี่ยนแปลง ก.ค.49 / ก.ค.48 สูงขึ้นร้อยละ 2.0 ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานของประเทศ

9 ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานของประเทศ เดือนกรกฏาคม 2549

10 ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานของประเทศ เดือนกรกฎาคม 2549

11   เว็บไซต์ ชื่อ www.price.moc.go.th   โทรสายด่วนสอบถามข้อมูลอัตโนมัติ 0 2507 7000   ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร 0 2507 5793   ชมการถ่ายทอดแถลงข่าวดัชนีราคา ที่ www.price.moc.go.th หัวข้อชมการถ่ายทอด


ดาวน์โหลด ppt แถลงข่าวดัชนีราคา เดือนกรกฎาคม 2549 โดย นายการุณ กิตติสถาพร ปลัดกระทรวงพาณิชย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google