งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วันที่ ๑ – ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ณ โรงแรมริมกก รีสอร์ท จังหวัด เชียงราย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วันที่ ๑ – ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ณ โรงแรมริมกก รีสอร์ท จังหวัด เชียงราย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วันที่ ๑ – ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ณ โรงแรมริมกก รีสอร์ท จังหวัด เชียงราย

2 ผู้ร่วมเสวนา  นพ. พิษณุ ขันติพงษ์ ( รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ รพ. เชียงรายฯ )  นพ. ศุภเลิศ เนตรสุวรรณ ( รองผู้อำนวยการฝ่ายปฐมภูมิ รพ. เชียงรายฯ )  อ. ราเชนทร์ เลาะเหลางาม ( ผู้อำนวยการ รพ. สต. ป่าสัก อ. เชียง แสน จ. เชียงราย ) ผู้ดำเนินการเสวนา นพ. อิทธิพงษ์ ยอดประสิทธิ์ ผู้จัดการศูนย์ HACC:CRH

3 1.the aging of the U.S. population 2.epidemics of chronic diseases 3.technological advances 4.health care consumerism, and rapidly escalating health care costs

4 safety issues in the ambulatory setting differ from those in the inpatient setting differences in the types of errors (treatment errors predominate in inpatient settings, whereas diagnostic errors do in outpatient settings) the provider patient relationship (e.g., adherence is more critical in outpatient settings)

5 organizational structure (ambulatory practices tend to lack the infrastructure and expertise to address quality and safety improvement) regulatory and legislative requirements (e.g., there are staffing ratios and accreditation requirements for hospitals that do not exist for private practices)

6 increasing number of complex procedures are now being performed as day surgery or in nonhospital locations outpatient setting is fragmented and disorganized and lacks clear leadership

7 ต้องวางยุทธศาสตร์ใหม่ สร้างให้มากกว่า การเป็นแค่ “ เมดิคัล ฮับ ” เพราะคนดูเป็น เรื่องของการแพทย์ และ รพ. เท่านั้น ซึ่ง ธุรกิจ รพ. เป็นแค่ส่วนเล็ก มีมูลค่า 1 ใน 4 ของธุรกิจเฮลธ์แคร์เท่านั้น ต้องยกระดับให้เป็น “ เวลเนส ออฟ เอเชีย ” หมายรวมถึงการดูแลสุขภาพองค์ รวม ทั้งในเชิงป้องกัน การรักษา และการ ฟื้นฟูหลังเจ็บป่วย

8 1. คุณภาพ ซึ่งประเทศไทยมีระบบมาตรฐาน การแพทย์ที่เข้มแข็ง ขณะนี้ มี รพ. ในไทย ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน JCIA (Joint Commission international Accreddittation USA) ซึ่งเป็น มาตรฐานสากลของ รพ. โดยเฉพาะ เป็นที่ รู้จัก และยอมรับของทั่วโลกถึง 28 แห่ง มากที่สุดในเอเชีย

9 2. ค่ารักษาของไทย ยังค่อนข้างถูกเมื่อเทียบ กับต่างประเทศ อย่างเช่น สหรัฐถูกกว่าถึง 5 เท่า และถูกกว่าสิงคโปร์ 30-40% 3. การบริการ ในช่วง 5 เดือนแรก ( ม. ค.- พ. ค.) ของปี 2555 ชาวต่างชาติที่เข้ามา รักษาในไทยมีถึง 7 แสนคน ทั้งปีคาดว่าจะ อยู่ที่ 2.53 ล้านคน

10 4. โอกาสทางการตลาดมีอยู่มาก จากตัวเลข สัดส่วนประชากรผู้สูงอายุต่อประชากรของ ประเทศ สิงคโปร์ ปี 2558 เพิ่มขึ้น 17% ปี 2603 เพิ่มขึ้น 40% เวียดนาม ปี 2558 เพิ่มขึ้น 8% ปี 2603 เพิ่มขึ้น 35% ไทย ปี 2558 เพิ่มขึ้น 11-12% ปี 2603 เพิ่มขึ้น 34%

11 วิศวกร แพทย์ พยาบาล นักบัญชี นักสำรวจ ทันตแพทย์ และสถาปนิก ขึ้นทะเบียนหรือออกใบอนุญาตให้ผู้ ประกอบวิชาชีพชาวต่างชาติเข้ามา ประกอบวิชาชีพในประเทศอาเซียนได้ โดย ต้องปฏิบัติตามกฎและระเบียบ ภายในประเทศนั้นๆ จะเกิดเหตุการณ์สมองไหลไปสู่องค์การ ของต่างชาติทั้งในและนอกประเทศไทย ???

12 5 อาชีพในฝันของเด็กไทย คือ แพทย์ ครู ทนายความ พ่อครัว นักธุรกิจ และสัตวแพทย์ สิงคโปร์ คือ ครู แพทย์ นักบิน พนักงาน ต้อนรับบนเครื่องบิน และศิลปิน มาเลเซีย คือ แพทย์ นักบิน ตำรวจ ทนายความ และครู ฟิลิปปินส์สนใจเรียนในหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง กับสุขภาพเป็นอันดับต้น ไม่ว่าจะเป็น การแพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล

13 กลุ่มวิชาชีพสาขาทันตแพทย์ ความเข้าใจ AEC 50% แต่เห็นว่า AEC ไม่เป็น ประโยชน์ 100% สาขาแพทย์ ความเข้าใจ AEC มากกว่า 50% เห็นว่าเป็น ประโยชน์มากกว่า 50% สาขาพยาบาล ความเข้าใจ AEC 20% เห็นว่าเป็นประโยชน์ 20% สาขานักบัญชี เข้าใจ AEC มากกว่า 80% เห็นว่าเป็นประโยชน์ 50% สาขาวิศวกร ความเข้าใจ AEC 30% เห็นว่าเป็นประโยชน์ 10% สาขาสถาปนิก ความเข้าใจ AEC มากกว่า 50% เห็นว่าเป็น ประโยชน์ 50%

14


ดาวน์โหลด ppt วันที่ ๑ – ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ณ โรงแรมริมกก รีสอร์ท จังหวัด เชียงราย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google