งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วันที่ ๑ – ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ณ โรงแรมริมกก รีสอร์ท จังหวัดเชียงราย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วันที่ ๑ – ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ณ โรงแรมริมกก รีสอร์ท จังหวัดเชียงราย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วันที่ ๑ – ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ณ โรงแรมริมกก รีสอร์ท จังหวัดเชียงราย
มหกรรมคุณภาพ เครือข่ายศูนย์ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ บริการสุขภาพที่น่าไว้วางใจ (High Reliability Healthcare) วันที่ ๑ – ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ณ โรงแรมริมกก รีสอร์ท จังหวัดเชียงราย

2 เสวนา“บริการสุขภาพที่ไร้รอยต่อ”
ผู้ร่วมเสวนา นพ.พิษณุ ขันติพงษ์ (รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ รพ.เชียงรายฯ) นพ.ศุภเลิศ เนตรสุวรรณ (รองผู้อำนวยการฝ่ายปฐมภูมิ รพ.เชียงรายฯ) อ.ราเชนทร์ เลาะเหลางาม (ผู้อำนวยการ รพ.สต.ป่าสัก อ.เชียงแสน จ.เชียงราย) ผู้ดำเนินการเสวนา นพ.อิทธิพงษ์ ยอดประสิทธิ์ ผู้จัดการศูนย์ HACC:CRH

3 Why Health Care Is Going Home
the aging of the U.S. population epidemics of chronic diseases technological advances health care consumerism, and rapidly escalating health care costs

4 Patient Safety beyond the Hospital
safety issues in the ambulatory setting differ from those in the inpatient setting differences in the types of errors (treatment errors predominate in inpatient settings, whereas diagnostic errors do in outpatient settings) the provider patient relationship (e.g., adherence is more critical in outpatient settings)

5 Patient Safety beyond the Hospital
organizational structure (ambulatory practices tend to lack the infrastructure and expertise to address quality and safety improvement) regulatory and legislative requirements (e.g., there are staffing ratios and accreditation requirements for hospitals that do not exist for private practices)

6 safety of outpatient procedures
increasing number of complex procedures are now being performed as day surgery or in nonhospital locations outpatient setting is fragmented and disorganized and lacks clear leadership

7 โรดแมพ ชิงฮับ HEALTH CARE เอเชีย
ต้องวางยุทธศาสตร์ใหม่ สร้างให้มากกว่าการเป็นแค่ “เมดิคัล ฮับ” เพราะคนดูเป็นเรื่องของการแพทย์ และ รพ.เท่านั้น ซึ่งธุรกิจ รพ.เป็นแค่ส่วนเล็ก มีมูลค่า 1 ใน 4 ของธุรกิจเฮลธ์แคร์เท่านั้น ต้องยกระดับให้เป็น “เวลเนส ออฟ เอเชีย” หมายรวมถึงการดูแลสุขภาพองค์รวม ทั้งในเชิงป้องกัน การรักษา และการฟื้นฟูหลังเจ็บป่วย

8 จุดแข็งเป็นองค์ประกอบสำคัญใน 4 ด้าน
คุณภาพ ซึ่งประเทศไทยมีระบบมาตรฐานการแพทย์ที่เข้มแข็ง ขณะนี้ มี รพ.ในไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน JCIA (Joint Commission international Accreddittation USA) ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลของ รพ.โดยเฉพาะ เป็นที่รู้จัก และยอมรับของทั่วโลกถึง 28 แห่ง มากที่สุดในเอเชีย

9 จุดแข็งเป็นองค์ประกอบสำคัญใน 4 ด้าน
ค่ารักษาของไทย ยังค่อนข้างถูกเมื่อเทียบกับต่างประเทศ อย่างเช่น สหรัฐถูกกว่าถึง 5 เท่า และถูกกว่าสิงคโปร์ 30-40% การบริการ ในช่วง 5 เดือนแรก (ม.ค.-พ.ค.) ของปี 2555 ชาวต่างชาติที่เข้ามารักษาในไทยมีถึง 7 แสนคน ทั้งปีคาดว่าจะอยู่ที่ 2.53 ล้านคน

10 จุดแข็งเป็นองค์ประกอบสำคัญใน 4 ด้าน
4. โอกาสทางการตลาดมีอยู่มาก จากตัวเลขสัดส่วนประชากรผู้สูงอายุต่อประชากรของประเทศ สิงคโปร์ ปี 2558 เพิ่มขึ้น 17% ปี 2603 เพิ่มขึ้น 40% เวียดนาม ปี 2558 เพิ่มขึ้น 8% ปี 2603 เพิ่มขึ้น 35% ไทย ปี 2558 เพิ่มขึ้น 11-12% ปี 2603 เพิ่มขึ้น 34%

11 สาขาวิชาชีพต่างๆ (7 วิชาชีพ)
วิศวกร แพทย์ พยาบาล นักบัญชี นักสำรวจ ทันตแพทย์ และสถาปนิก ขึ้นทะเบียนหรือออกใบอนุญาตให้ผู้ประกอบวิชาชีพชาวต่างชาติเข้ามาประกอบวิชาชีพในประเทศอาเซียนได้ โดยต้องปฏิบัติตามกฎและระเบียบภายในประเทศนั้นๆ จะเกิดเหตุการณ์สมองไหลไปสู่องค์การของต่างชาติทั้งในและนอกประเทศไทย???

12 ประชากร AEC อยากทำอาชีพอะไร
5 อาชีพในฝันของเด็กไทย คือ แพทย์ ครู ทนายความ พ่อครัว นักธุรกิจ และสัตวแพทย์ สิงคโปร์ คือ ครู แพทย์ นักบิน พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน และศิลปิน มาเลเซีย คือ แพทย์ นักบิน ตำรวจ ทนายความ และครู ฟิลิปปินส์สนใจเรียนในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพเป็นอันดับต้น ไม่ว่าจะเป็นการแพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล

13 กลุ่มวิชาชีพสาขาทันตแพทย์
ความเข้าใจ AEC 50% แต่เห็นว่า AEC ไม่เป็นประโยชน์ 100% สาขาแพทย์ ความเข้าใจ AEC มากกว่า 50% เห็นว่าเป็นประโยชน์มากกว่า 50% สาขาพยาบาล ความเข้าใจ AEC 20% เห็นว่าเป็นประโยชน์ 20% สาขานักบัญชี เข้าใจ AEC มากกว่า 80% เห็นว่าเป็นประโยชน์ 50% สาขาวิศวกร ความเข้าใจ AEC 30% เห็นว่าเป็นประโยชน์ 10% สาขาสถาปนิก ความเข้าใจ AEC มากกว่า 50% เห็นว่าเป็นประโยชน์ 50%

14 Thank you for your kind attention and participation


ดาวน์โหลด ppt วันที่ ๑ – ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ณ โรงแรมริมกก รีสอร์ท จังหวัดเชียงราย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google