งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

LOGO. Medication review  เพิ่มประสิทธิภาพในการ สื่อสารด้านยา  ป้องกันการเกิด medication error.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "LOGO. Medication review  เพิ่มประสิทธิภาพในการ สื่อสารด้านยา  ป้องกันการเกิด medication error."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 LOGO

2 Medication review  เพิ่มประสิทธิภาพในการ สื่อสารด้านยา  ป้องกันการเกิด medication error

3

4 Patient profile  HN : 52997  cc : ผู้ป่วยหญิงไทยคู่ อายุ 53 ปี มาพบแพทย์  มีโรคประจำตัว DM type 2 Hypertension

5 LOGO

6 ประวัติการรักษา 06/01/54 Amlodipine (5) 1x1 pc Atenolol (50) 1x1 pc Losartan (50) 1x1 pc Flunarizine (5) 2xhs Metformin (500) 1x2 pc Simvastatin (20) 1xhs การรักษา ปัจจุบัน 16/02/54 Add : Furosemide (40) 1x1 pc 16/02/54 Add : Furosemide (40) 1x1 pc

7 Problem list : Hypertension Subjective data : ผู้ป่วย หญิงไทยคู่ อายุ 53 ปี มาพบ แพทย์ Objective data : โรคประจำตัวที่ ได้รับการวินิจฉัย DM type 2 Hypertension SOAP NOTE

8  Assessment : ผู้ป่วยมีภาวะ HT ร่วมกับ DM ได้รับยา Amlodipine, Atenolol, Losartan ในการควบคุมระดับ BP และในครั้งนี้ได้รับ Furosemide เพิ่ม คาดว่า ผู้ป่วยไม่สามารถควบคุมระดับ BP ได้ SOAP NOTE

9

10 Plan : Continuous : Amlodipine (5) 1x1 pc Atenolol (50) 1x1 pc Losartan (50) 1x1 pc Add : Furosemide (40) 1x1 pc SOAP NOTE

11 Plan : Monitor : ระดับ BP Education : รับประทานยา อย่างสม่ำเสมอร่วมกับการ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ( ออก กำลังกาย ควบคุมอาหาร จำกัด เกลือ ) F/U : 1 เดือน SOAP NOTE

12

13 Patient profile  HN : 367541  cc : ผู้ป่วยหญิงไทยคู่ อายุ 58 ปี มาพบแพทย์  มีโรคประจำตัว CKD

14

15 ประวัติการรักษา 19/01/54 Ca-carbonate (600) 1x3 pc Ferrous 1x3 pc Folic acid (5) 1x1 pc Kalimate 6x3 pc Sodamint (300) 3x4 pc Sodium bicarbonate inj. 7.5% Vit D 3 0.25 mcg Glucose 50% inj. 50 ml Humulin R inj. 10 unit การรักษา ปัจจุบัน 16/02/54 Ca-carbonate (600) 1x3 pc Ferrous 1x3 pc Folic acid (5) 1x1 pc Kalimate 2x3 pc Sodamint (300) 3x4 pc Sodium bicarbonate inj. 7.5% Vit D 3 0.25 mcg 16/02/54 Ca-carbonate (600) 1x3 pc Ferrous 1x3 pc Folic acid (5) 1x1 pc Kalimate 2x3 pc Sodamint (300) 3x4 pc Sodium bicarbonate inj. 7.5% Vit D 3 0.25 mcg

16 Problem list : CKD Subjective data : ผู้ป่วย หญิงไทยคู่ อายุ 58 ปี มาพบแพทย์ Objective data : โรค ประจำตัวที่ได้รับการวินิจฉัย CKD SOAP NOTE

17  Assessment : ผู้ป่วยเป็น CKD ที่มีภาวะ hyper K (K=7.0 mmol/L) จัดอยู่ในระดับ moderate ได้รับ Glucose inj., Humulin R inj., Sodium bicarbonate inj. และ Kalimate 6x3 pc ในครั้งนี้ มีระดับ K เป็น 5.5 mmol/L จึง ปรับลดขนาดยา Kalimate เป็น 2x3 pc SOAP NOTE

18  For moderate elevations (6 to 7 mEq/L) recommend treatment with Glucose plus insulin (10 units of regular insulin and an amp of D50). 1. Sodium bicarbonate 50 mEq IV over 5 minutes. In my opinion, for patients without metabolic acidosis, this is unlikely to be effective. 2. Nebulized albuterol (10 to 20 mg) over 15 minutes. In my opinion, while this is an effective and rapid treatment for hyperkalemia, there are many patients with tachycardia or coronary artery disease who should not be given albuterol. 3. The guidelines do not explicitly suggest treating moderate potassium elevations with kayexalate or furosemide, but these should also be routine treatments in my opinion. SOAP NOTE

19 Plan : Continuous : Kalimate 2x3 pc Monitor : ระดับ K Education : ควบคุมอาหารที่มี K สูง เช่น กล้วย ส้ม มะละกอสุก ผัก ใบเขียว เป็นต้น F/U : 2 เดือน SOAP NOTE


ดาวน์โหลด ppt LOGO. Medication review  เพิ่มประสิทธิภาพในการ สื่อสารด้านยา  ป้องกันการเกิด medication error.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google