งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานข้อมูลข่าวสารฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลเชียงรายประชา นุเคราะห์ 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "งานข้อมูลข่าวสารฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลเชียงรายประชา นุเคราะห์ 1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 งานข้อมูลข่าวสารฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลเชียงรายประชา นุเคราะห์ 1

2 2

3 3 เอกสารไม่ถูกจัดเก็บกลายเป็นขยะ ค้นหาไม่เจอสูญหาย ใช้เวลา / เส้นทาง ในการเดินเอกสาร ใช้ลิฟท์ ( ครั้งละ 7 บาท ) 3

4 ลดค่าใช้จ่ายใน ลดค่าใช้จ่ายใน ขบวนการผลิต ลดระยะเวลารอคอย ลดระยะเวลารอคอย เอกสารไม่สูญหาย เอกสารไม่สูญหาย ลดขยะ ลดขยะ 4

5 5

6  เครือข่ายคอมพิวเตอร์ใน โรงพยาบาล  เทคโนโลยีสารสนเทศ  เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) 6

7 7

8 8

9 เอกสาร แนบ 9

10 10 ต้นทุน ถ่าย เอกสาร 52 ส. ต./ แผ่น ต้นทุน ถ่าย เอกสาร 52 ส. ต./ แผ่น

11 “ เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย ” 11

12 12

13 13

14 การทำ การทำ lean โดยการจัดส่งเอกสารการประชุมของผู้บริหารและคณะกรรมการ บริหาร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ( เอกสารผลิต ( เอกสารผลิต 50 ชุด ) การประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 1/2554 100 แผ่น คือใช้กระดาษสำหรับเอกสารประกอบการประชุม ( แบบฟอร์มการประชุมตามวาระ ต่างๆ ) 2 แผ่น / คน ค่าใช้จ่ายลดลง 3,138 บาท | ลดระยะทางเดินเอกสาร 2.16 กม. | ลดระยะเวลา 3 ชั่วโมง 46 นาที 14

15 ค่าไฟ 30 ส. ต. ต่อแผ่น + ค่ากระดาษ 22 ส. ต. ต่อแผ่น 15

16 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดส่งเอกสาร ลดลง ลดลง ร้อยละ ร้อยละ 30 ความพึงพอใจของใช้บริการมากกว่า ความพึงพอใจของใช้บริการมากกว่า ร้อยละ 80 งานข้อมูลข่าวสาร งานข้อมูลข่าวสาร ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ดัชนีชี้วัด พื้นที่ดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ เริ่มตั้งแต่เดือนมกราคม เริ่มตั้งแต่เดือนมกราคม 2554 16

17 17

18 18

19 19


ดาวน์โหลด ppt งานข้อมูลข่าวสารฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลเชียงรายประชา นุเคราะห์ 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google